Magyar Filmintézet

Balázs Béla 1948-ban alapította meg a Filmtudományi Intézetet a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán, ám 1949-es halála megakasztotta a munkát. 1957-ben szervezték újjá, akkor még együtt, a Színház és Filmtudományi Intézetet. A két ág 1959-ben szétvált, ekkortól mûködött önállóan a Magyar Filmtudományi Intézet. 1991 óta a Magyar Filmintézet nemzeti közgyüjtemény.

Filmarchívumában õrzik, restaurálják a teljes magyar filmtermést (híradó, dokumentum-, rövid- és játékfilmeket), mintegy 26 000 tételt, itt gondoskodnak a Magyarországon bemutatott és archiválásra megvett külföldi filmekrõl is. Ezeket a kópiákat elsõsorban filmesztétikai oktatáshoz és filmkluboknak kölcsönzi.

Könyvtárában, az ország egyetlen szakkönyvtárában 20 000 könyv, 4000 kötetnyi folyóirat, 3500 filmforgatókönyv és 30 aktuális külföldi szaklap áll a kutatók és az érdeklõdõk rendelkezésére.

Plakáttárában 60 000 plakátot, fotótárában több mint 200 000 fotót õriz.

Mozija, az Örökmozgó naponta változó filmmûsora mellett kiállítások, találkozók, viták közkedvelt színhelye.

Folyóirata, a Filmkultúra 32 éve mûködik.

Igazgató: Gyürey Vera.

Magyar Filmintézet, 1032 Budapest, Budakeszi út 51/b
tel: (1) 176-1322, fax: (1) 200-8739