Szabó Z. Pál „A képek és a szituációk beszélnek.”
Jancsó Miklós

31 KByte

Jancsó Miklós1A díszlet az, ami a háttérben van. Még csak nem is mellékszereplő. Paraván, kulissza. A szerepe mellékes – ha jól végzi a dolgát, ha kiszolgálja azt, aki az előtérben van. A főszereplőt.
Vajon így van ez Jancsó Miklós rendszerváltás után készült játékfilmjeiben is?

Bevezető

Hogy választható el egymástól a díszlet és a szereplő, akinek a sorsa a díszletek közt zajlik? Talán nem helyes éles határt húzni közéjük, mert lehetséges, hogy a műegész egymástól elszakíthatatlan alkotóelemei ők.
A képzőművészetben általános a képtérnek előtérre, középtérre és háttérre való felosztása. Ám az előtérben, a kép frekventált helyén ábrázolt alak ugyanabból az anyagból van gyúrva, mint a távolba vesző táj elemei. Szín, tónus, fény, forma – és így tovább: a sík törvényei és az alkotó személyéből fakadó stílus határozza meg a látványt.
De szereplők vagy tárgyak-e Cézanne almái, Morandi palackjai? Tárgy-e Vincent van Gogh cipője, vagy sorsának megtestesülése a látványban?
Hol keressük a filmdíszlet múltját? A görög tragédiákban, a középkori templomokban előadott szakrális passiójátékokban, a barokk festészetben, vagy Daguerre-nek a fotografált képet életre hívó látványszínházában, ahol a díszlet, a naplemente, a felkelő Hold illuzórikus látványának együttese mint alternatív valóság maga volt a főszereplő?
Hol húzódik a határ a film-látványt alkotó elemek között? Hiszen minden, ami a filmben szerepel, a kifejezés vizuális eszközeivé válik. Ugyanannak, a művész által megfestett látomásnak az eszközei.

A válasz egyszerű. A látványegészből díszlet az, amit a díszlettervező megtervez és munkásaival kivitelez. A stáblista, Jancsó filmjeiben, többnyire Banovich Tamást nevezi meg díszlettervezőként.

Isten hátrafelé megy

A trilógia (Szörnyek évadja, Jézus Krisztus horoszkópja) utolsó darabja, egyben az életmű egy szakaszát lezáró alkotás.
A cselekmény ismert. Gorbacsov Moszkvában megbukik és a bizonytalan helyzetben a magyar politikai erők marakodnak a hatalomért. A politikai csatatéren a küzdő felek közé szorulva ott egy filmes stáb is.

A dobos

Az első képet szinte teljes egészében kitölti egy – az előtérben hevesen doboló – férfi a dobfelszerelésével. A dobos hófehér haja szinte világít. Élénk kék ingének téglalapjával feleselnek a cintányérok sárga oválisai. A háttérben jövő-menő emberek csoportja.
A dobok nyilvánvalóan kellékek, a férfi főszereplő, az alakok a háttérben kulisszát képeznek.
A leírásból látszik, hogy korántsem ilyen egyszerű a helyzet. A jelzett szín- és formakontrasztok összekötik az előtérben lévő dobot a dobossal, a mozgások ellentétes ritmusa (a dobolás gyors, az emberek mozgása lassú), a mennyiségi kontraszt (egy-sok), pedig végképp egyetlen, egységes egésszé formálják a látványt.
Ráadásul mi, akik ismerjük a filmet, tudjuk, hogy a háttérben látható alakok egy időre főszereplővé válnak: a film végén látjuk ennek a snittnek az elejét, ami mindent megmagyaráz. Jancsó és Hernádi közelednek felénk a stáb gyűrűjében, majd egy géppisztolysorozat leteríti a rendezőt és az írót. Az ő holttestüket kerülgetik az emberek.
A dobos nem szereplő: szimbólum. A könyörtelenül lepergő idő metaforája, mely útját bejárva körbezárul, nem vezet sehová, véget ér.
Dramaturgiailag a dobos jelenete keret, a cselekményt megnyitó és lezáró, ismétlődő formájával a filmet keretbe zárja.

A keret – a művészet vége

A film egészére jellemző a keret motívum fokozott alkalmazása. Az egyes filmképekben, jelenetekben minduntalan feltűnik valamilyen formában – és magában a film struktúrájában is felfedezhető – a többszintű, a filmcselekménybe fokozatosan be-, majd abból kivezető keretek sora. Azt mondhatjuk, hogy a filmben a keret motívum szimbolikus formaként az egész mű vezérmotívumát alkotja. Vagyis az az ajtókeret például, amelyben a színész (Eperjes Károly) egy pillanatra megáll és megtámaszkodik, vagy az az ajtókeret, amelynek nyílásában egy sztriptíztáncosnő lejti csáb-táncát, vagy az a téglafalba vágott nyílás, amely mögött emberek csoportja áll, nem díszlet, nem háttér, hanem főszereplő, mert a mű egyik legfontosabb témáját jeleníti meg.

Mikor válik a keret témává, mikor kap túl nagy hangsúlyt a műegészen belül, háttérbe szorítva azt, amit közre zár, a művet? Ha tönkremegy, ha funkcióját veszti. Immár nem tarja össze a művet, s az parttalanul szétfut, mert nem tud mint zárt esztétikai konstrukció létezni. A mű valódi kerete az az eszmei, esztétikai komplexum, amely szellemi keretül szolgál a művésznek az alkotás folyamatában. Ha ez megszűnik, új világ, új játék kezdődik. A régi keretei eltűnnek, de előtte, az alkonyi fényben, még felragyognak egyszer.

Ha a hit, ami keretéül szolgált a műnek, darabjaira hullik, mi tartja össze a művet? A keret keresése.

Az egymást keretező keretek

Az esztétikai aktivitás, a művészet kereteit az őt életre hívó társadalom adja. A társadalom ön-képe a művészet által megalkotott kép konvex tükrében jelenik meg.
Második kép. Külsők-belsők, vegyesen. A Halászbástya, ez a lényegét tekintve díszlet épület, ahol a filmben a művészet és politika találkozik.
A stáb egy divatbemutatót filmez. Feltűnő kalapok, letisztult formák a ruhákon. Az emberi test és a geometria találkozása - anyag és szellem párbeszéde. Cézanne szerint a világ csupa gúla, kúp és gömb. Püthagóreus világkép: a tiszta, örök esztétikum szólal meg itt.

- Mikor hagyjátok abba ezt a marhaságot?! Az én riportom a fontos, nem a te lila szöveged! - ront rá a politikus (Madaras József) a filmrendezőre (Eperjes). A művészet baromság, a hatalom, a politika, ami fontos.
Madaras mögött, háttérként meghúzódva a Halászbástya egyik sárkány figurája hasal. A tátott szájú szörnyeteg a következő jelenetben főszereplővé válik, a képi közlés hordozója lesz. A stáb a politikust filmezi, a rendező kilép a bástya kupolája alól, megáll egy pillanatra a boltív kapujában, maga elé mered. Sötét sziluett figura. A képmező baloldalát kitölti a sárkány súlyos kőtömbje, a háttérben baljós, vörös fényben izzanak a Hilton szálló üvegablakai. A rendező befelé figyel, démonaival viaskodik. Művészetének kérdései gyötrik.

A politikus fúriaként ront elő, támad a rendezőre. Megragadja, rázza, pofon üti, üvölt vele: elégedetlen a felvétellel. Brutális erőszak. Most a rendező mögött egy fekete lámpaoszlop magasodik – az akasztófa árnyéka? A kősárkány átkerül Madaras oldalára. A motívum jelentéstartalma megváltozott, a hatalom démonát jeleníti meg.

Végülis nem egyértelmű, hogy ki, vagy mi a drámai jelenetsor legfontosabb szereplője. A két színész, akik között a konfliktus kirobban, vagy a sárkányfej. A kőszobor, a háttérben meghúzódó díszletelemből több jelentést is hordozó főszereplővé vált. Az alkotó mondanivalóját közvetíti felénk. Úgy viselkedik, mint a színész, amikor a kamera felé fordul és közvetlenül hozzánk beszél. Csakhogy nem a szavak nyelvén szól, és nem valamelyik szereplő gondolatait tolmácsolja, hanem a szerzői nézőpontot szólaltatja meg. Általa a nem láthatóba nyerünk bepillantást - a hős lelkébe és az alkotó gondolataiba: „Ez nem ember, ez egy vadállat!” (ti. a politikus).

Érzésem szerint ez – az alkotó belső világa – a film valódi tartalma. A filmen megjelenő politikai válság (visszarendeződés vagy demokratikus fordulat): háttér, díszlet, melynek kulisszái között játszódik le Jancsó drámája. Mi a film feladata? - teszi fel a filmbéli rendező magának a kérdést. Beilleszkedés a szépség keresésének művészeti hagyományába, vagy a politika kiszolgálása?

Az alkotás lét-kérdés. A művészeti nyelv megtalálása egzisztenciális kérdés. Olyan kérdés, mely mindig az adott konkrét társadalmi valóság színpadán tisztázódik.

Kettős, szimbolikus jelentést hordoz a filmcselekmény döntő hányadát kiszolgáló helyszín, a kastély. Ismét a képek nyelvén, a díszlet közli a mondanivalót. A politikus és a művész sorsának alakulását díszletelemek ábrázolják.
Sötét éjszaka. Egyedül a kastély bejárata világít. A szél iratokat fúj ki az épületből. Magányos hegedűs jön le a lépcsőn.
Platón barlangja, vagy a Minótaurosz labirintusa? A politika szörnyetege és a film fogja itt megvívni a küzdelmét - egymással és önmagával.
- Hol vagyunk? Kik ezek? Nem félsz? - kérdezi a rendező egy következő helyszínen. Sötét, alagútszerű folyosó a kastélyban. A hangsúlyozottan perspektivikus tér az útkeresés gyötrelmét mutatja.
A politikust (Madaras) is perspektivikus térben látjuk. A kastély tornácos folyosóján. A fehér oszlopok sora és a korlát egy távoli üvegablak keretére fut. A várakozás köztes tere ez, az épület sötét mélye és a külvilág üde, zöld lombjai között lebeg. Ide lép ki egy pillanatra a politikus. Kezében távcső: a messzeséget kémleli. Vár valakit. Rábízza a kíberekre, figyeljenek ők, megismerik a jövevényt, látták eleget a tv-ben. Groteszk, szatirikus helyzet.
A kép az ortodox világban gnoszeológiai tényező, a megismerés eszköze. Az ikon (az objektív kép) Istenhez visz közelebb. A tv-ben látható (szubjektív), világnézetet hordozó kép, ez az elektronizált eidosz, a földi istenség, a helyi hatalmasság arcát mutatja.


Öt epizód

A rendező a munkatársát faggatja a kastély egyik sötét szobájában. Ő szervezte ezt a munkát, amiről nem tudni, mi is pontosan, de a politikát kell kiszolgálni ismét. Két sziluettszerű fej egymással szemben, közelről.
- Te tudod, hogy mi ez itt, igaz? Kiket várnak? Bolsik, zsidók, demokraták vagy népiesek? Kik lesznek itt? Ez itt a kérdés!
Ezek a politika, a történelem kérdései. A rendező nyelvére lefordítva: kit kell majd kiszolgálni?
Egy közeli kép. Zongora billentyűin sétáló ujjak A fekete-fehér, süllyedő-emelkedő kis téglalapok a nem láthatót, a lélek belső világát mutatják meg - a rendező töprengését.

Ismét egy közeli, sötét kép: a rendező felnyitja a zongorát, és egy revolvert talál benne.
Újabb közeli. Egy csupasz villanykörte borít fénybe mindent, míg a kéz lassan felemeli a fegyvert.
- Ú’ de nagy téma! Ezt a filmet megcsinálom! – kiállt fel a rendező.
A már ismert erkély, a fehér oszlopokkal. A két filmes, fegyverrel a kézben. A politikát kiszolgáló múltbeli bűnöket olvassák egymás fejére. A patthelyzetet egy külső esemény oldja fel: fontos politikusok érkeznek. Az asszisztens a kezében lévő pisztolyt - játékosan - úgy fogja az erkélyről az alant lévőkre, mintha az kamera lenne.
- Hozd a kamerát - mondja a rendező - Ezt felveszem!
A következő képen kamerával a kézben látjuk. A háttérben egy, a Szépséget, a Művészetet megszemélyesítő, mezítelen lány lejti a táncát, majd képbe fordul egy fekete monitor (két, mocskos alkudozásba merülő politikust mutat), lírai trombitaszó, végül a kamera premier plánban a monitor tetejére kerül.
A képsorban ismét a kellék válik főszereplővé, az etikai tartalom hordozójává. Az esztétikumot kereső művész kezében a kamera fegyverré válhat. Kamera töltőtoll helyett: kamera-fegyver. A filmes immár nem szolgája a politikának, hanem leleplezője.
Sorsa így is a politikához kötött, de ez már egy maga által választott, vállalható sors.

Hang és kép együttese, díszlet és dal, többször is jelentéshordozó elem a filmben.
A kastély félhomályos terme, a nemzetiek kis csoportja feszült várakozásban. Telefonon hír jön Moszkvából: katonai puccs, Gorbacsovot letartóztatták. Most mi lesz? Új ötvenhat? A magyarok zászlót szoktak bontani, aztán meghalnak. Végül felcsendül a dal - Boldogasszony Anyánk.
Magyarországról édes hazánkról
ne felejtkezzél el
szegény magyarokról.

Alig kivehető arcok, tétován körbe-körbe keringő alakok, szorosan, egymás mellett. Ki az erkélyre, majd vissza a szobába: a fák sötét, fenyegető lombkoronája áll a tekintet útjában. Levegőbe emelkedő helikopter rotorjának zúgása nyomja el az ének hangjait. Riadt nyáj az akolban. Kint a történelem vihara tombol.
A szűk, sötét, zárt tér, az emberek tömbszerű masszája, az ének szomorú, lassú kántálása, a helikopter vijjogó, berregő üvöltése - együtt alkotják a filmkép jelentését. A magyar sors patetikus mitológiáját.
A tragikus, lírai epizódot a két filmes komikumba hajló, szatirikus jelenete fogja közre. A rendező kendőt kötött a fejére és Rambóként cserkészi be a politikusok csoportját. Nincs kegyelem: Eperjes karikírozott mozgása, a túlméretezett fekete kendőtől nevetségessé váló figurája könyörtelenül zúzza szét a nézőben felkeltett érzelgős hangulatot.

A kastélyban a szélsőbal átveszi a hatalmat. A nemzetieket összeterelik, kezeket tarkóra. Kibontott fal töredezett, sötét sziluettje fogja keretbe a fényben álló, tömbszerű kis csoportot. A balosok Gorbacsov kivégzésének hírére pezsgőt bontanak. Énekelni kezdik az Internacionálét.
Föl, föl, te éhes proletár
A győzelem napjai jönnek,
rabságodnak vége már

Nyomban felhangzik a replika.
Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje
Ha még egyszer azt üzeni,
mindnyájunknak

Géppisztolysorozat ropogása nyomja el a folytatást: vörös csillagos katona pattan elő, és lő a levegőbe, ahogy jól idomított eb támad parancs nélkül is az idegenre.
A töredezett fal, az emberek csoportja, a két, egymásnak feszülő ének hangjai, a lövések ropogása, egységes, széjjelválaszthatatlan szövetét alkotják a film anyagának. Színész, díszlet, kellék, hang és zörej együtt hordozza a jelentés keretét. Ha bármelyiket elhagyjuk, már nem ugyanarról szól a jelenet.


Kapuk

A kapu mindig két világ határán áll. Az egyikből a másikba vezető ajtó. Elválaszt és összeköt egyszerre. Terekből terekbe vezet. A keret is ilyen kapu: a mű világába vezet minket.
Ismét a kastély, a Minótaurosz-barlang bejáratát látjuk – visszatérő motívum. Keret, mely kifelé vezet a filmcselekményből. A két politikai erő, a balosok és a népiesek küzdelmét a radikális demokratikus ellenzék zárja le. Páncélozott egységeik elfoglalják a kastélyt. A meztelen lány, kezében a koronás címeres trikolórral felszalad a kastély lépcsőjén. Az erkélyen a Kossuth-nótát éneklik. A győzelem lírai képei?

A háttérből egy hang.
- Táváris generál, mi az utasítása?
- ???? ???????????!
A rendező (Eperjes) a halottakat, a lángoló páncélosokat filmezi.
Romantikus válasz a film kezdetekor feltett kérdésre: mi a művészet feladata, mi a dolga a filmesnek? Ha rendkívüli helyzet van, ha lőnek, nem kérdéses. Nyomni kell a gombot, amíg film van a kamerában, amíg holtan nem rogy a földre az operatőr is.

Amikor a politika restaurációs fordulatot vesz, a bejövő oroszok a két filmest is megölik. A kastély egyik erkélyén látjuk felénk közeledni a rendezőt és asszisztensét. Az erőteljes perspektíva érzékelteti velünk: hőseink a történetük végére értek. Ám ez a folyosó nem sötét alagút, hanem egyenletes, derengő fénnyel teli út: nem a fizikai megsemmisülés a legszörnyűbb, ami érheti az embert.
A hang, az ének (a hang-kulissza), jelentéshordozó elem a filmben. Hőseink egy dalt dudorásznak:
Kicsi az ország, sok a katona
Hej orosz testvér, menjetek haza
Ha bevárod, egyhamar meglátod
Más világ jön rátok, s a tankjaitokra
A dal lágy hangon szól, harmonikusan simul bele a jelenet tónus- és szín-viszonyaiba. A szöveg a magyar történelmi hagyomány romantikus-tragikus éthosza: szabadság vagy halál. Ám a hosszantartó elérzékenyülést nem engedi meg Jancsó a nézőnek. A szatirikus hangnem azon nyomban megtöri a lirizáló hangulatot:
- Figyelj. Büdi.
- Krásznájá Moszkvá.
- Ez már a halál lehelete.
Nem kell, hogy megforduljanak. A hátuk mögött feltűnő orosz katonákat már szagról megismerik
A díszlet, a kellék, hang és ez a végképp megfoghatatlan, ábrázolhatatlan valami, a szag válik főszereplővé: a szó csak utal rá, de aki valaha tapasztalta, az most érzi


A két szemüveg – a nyelv megtalálása

Azt hívjuk valóságnak, ami nincs bekeretezve. Ami keretben van, az kép, nem valóság. Valóban?
Számomra ez a film elsősorban a művészi útkeresés története, amelyben a legfontosabb közléseket a verbális és képi elemek egységes szövete hordozza. A drámai ív a démonaival vívódó, magányos művész képétől, a vakító fénnyel világító felismerésig húzódik, amikor a filmes rádöbben, megérti, mi a dolga az adott történelmi helyzetben.
Az igazság megtalálása, az igazság kimondása, mint mindig, nyelvi kérdés. A film még a régi nyelven, a nyelv elvesztéséről és az új nyelv kereséséről szól.
Ismét nem a szó, vagy a színész játéka, hanem díszlet és kellék a jelentéshordozó elem.
Az oroszok lelövik a két filmest, akik saját halálukat is megörökítik.
- Élesség lesz?
- Élesség lesz.
- Állítsd totálra. Hadd lásson valamit a mutter is.
- Hu bazmeg

Rövid sorozat.
- Várj, mi van?
Újabb lövés.
- Menjetek a
A rendező szemüvege törötten hull a földre.
A világot általában egy ideológia, vagy egy eszme szemüvegén át látjuk. A szemüveg eltörött.
Miért nem vizuális közhely, miért nem didaktikus a monitor vastag, fekete keretébe zárt jelenet, a keretéből kizuhanó, törött lencse közelképe?
Miért? Mert úgy van megcsinálva. Mert olyan a szemüveg. Mert úgy van világítva, mert olyan a színe, a tónusa a képnek. Mert a kép úgy van komponálva. A szemüvegnek a lehullás pillanatában a földön keletkező halvány tükörképe zárja feszesre a kompozíciót, fejezi be a film-képet. Mert az egész úgy, amint van, szép és jó.
Nem csak képi metaforaként, de strukturális keretmotívumként is értelmezhetjük a szemüveget a filmben. Lezár és megnyit két nagy, egymástól alapvetően különböző szekvenciát. A szemüveg kapcsolatba hozható a cselekmény kezdetén látható képpel, a szálloda alkonyi fényben izzó nagy üvegtábláinak tükrével.
A következő epizódot a lehulló szemüvegnek immár a vetítővásznon látható képe nyitja meg. A keret ismételt képe a cselekmény keretévé vált.
Film a filmben: a stáb, a barátok a szakmai vetítésen. Keret. A széksorokban az embereket csoportban, hátulról, személytelenül látjuk. A vetítőgép szigorú, geometrikus tömege föléjük emelkedik. Velük szemben a rendező – Jancsó – apró figurája, fehér ingével, szinte feloldódik az üres vászon fehér téglalapjában.

Később a stáb tagjai, a barátok körbe ülik Jancsót, a rendezőt, Hernádit az írót. Isznak, beszélgetnek. Beszélgetnek, de nem halljuk a hangjukat. Narrátor (Kállai Ferenc) hangját hallani. A szerző nézőpontjából, mindentudó, ironikus hangon beszél azokról, akiket a képen látunk.
Az epizód az új esztétika meghirdetése. Az előtérben monitor zárja fekete keretbe a képet: sztriptíztáncosnőt visz a karjaiban egy színész, míg a háttérben a tiszta esztétikumot, a Szépséget megszemélyesítő lányt ölelgeti az egyik filmes (Kaszás Attila).
A jelentés megint csak a képek nyelvén szól, az emberi alak személytelen díszletelem, kulissza.
A társaság kivonul a teremből, a képen egy monitor marad. A képernyőn Hernádi clown feje tüsszent újra és újra. Groteszk, a némafilmeket idéző jelenet. Orrán vastag, fekete keretes szemüveg.
Az új esztétika: az iróniát is ironikusan fogjuk előadni. Vajon nem ironikus-e már önmagában is az iróniának, mint esztétikai nézőpontnak az ilyen patetikus meghirdetése?
A film témája maga a film mint nyelvi probléma. A film önmaga filozófiájává vált: ez a hegeli értelemben vett művészet – a filmművészet – vége. Jancsó Miklós művészetében egy korszak zárult le, és egy új nyelv születésének igényével, egy új korszak nyílt meg.
Magától értetődő a két szemüveg, a filmbéli rendező és Hernádi fekete szemüvegének összehasonlítása. Két keret. Az egyik törött, a másik jó masszív. Meddig tart ki, mikor törik el vajon?
Amíg az irónia el nem fogy, amíg a viselője meg nem hülyül és nem kezd el ismét hinni egy új ideológiában.
Ha emlékszünk még: a film Jancsó és Hernádi dobszólóval kísért halálával ér véget. A mű utolsó keretét rajzolja meg ezzel a rendező: vajon a régi művészet végét jelképezik a képek, vagy azt a félelmet, hogy a közönségnek nem kellenek majd az új hangon megszólaló filmek és elutasítja őket?

1 Jancsó Miklós életműve, Cd-szövegkönyv, Csendes kiáltás - Bacsó Péter beszélget Jancsó Miklóssal

 

Eperjes Károly és Dörner György
Eperjes Károly és Dörner György
39 KByte
Madaras József és Cserhalmi György
Madaras József és Cserhalmi György
51 KByte
Eperjes Károly és Dörner György
Eperjes Károly és Dörner György
42 KByte
Fehér kalapban Hernádi Gyula, pohárral Gyurkovics Tibor, profilban Jancsó Miklós
Fehér kalapban Hernádi Gyula, pohárral Gyurkovics Tibor, profilban Jancsó Miklós
48 KByte

37 KByte

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső