Orosz Anna Ida Érzékeny absztrakt
Ducki Tomek: Életvonal (2006) - a kecskeméti fesztivál nyertese

116 KByte

Az Életvonal már sokadik fesztiválszereplésén bizonyított. Az idei stuttgarti Animációs Filmfesztivál különdíja, a győri Mediawave Ifjúsági és animációs film-díja után a mostani KAFF-on a Fesztivál Nagydíj mellett a Magyar Filmkritikusok különdíját is elhozta a MOMÉ-n tavaly végzett Ducki Tomek diplomafilmje.

Egyetemes érvényű mitológiát látunk hat percbe sűrítve. Az univerzumot belefoglalni egy mikrotörténetbe – legalábbis megkísérelni – nem egyedülálló, főleg nem unikum a tömörítésre különösen alkalmas animációs filmes hagyományban. A lengyel művészetben – ifjú alkotónk ereiben magyarral elegyített lengyel vér csörgedez, apja a lengyel Ducki Kristóf, hazai plakátművészetünk meghatározó alakja – az emberi sorskérdések különösen nagy jelentőséggel bírnak, amelyeket a szerzők tipikus drámaisággal dolgoznak fel. A film, sőt az animáció sem kivétel ez alól a látásmód alól, viszont az egyetemes kérdések iránt mutatott lírai, olykor akár szentimentális attitűd sosem kizárólagos: ironikus, vagy éppen önironikus viszonyban áll az embert „körülölelő” világgal.

A cím már önmagában is az egész emberi élet megjelenítését célozza, egyszerre utalván a teljes életív makrokozmoszára és a tenyérben megbúvó, sors-rejtő ráncban testet öltő mikrokozmoszra, a betűk kettétörése pedig tragikus véget sejtet. A fogaskerékfiú alá hatalmas daru adja a kijelölt pályát, kezdeti bizonytalan léptei után hamar belejön az „életbe”, magányába zártan rója kijelölt útját. Látni fogjuk, hogy erről letérni ugyan nem lehetetlen, de korántsem veszélytelen. A fogaslécek által kijelölt út – a tenyérráncokból való olvasás analógiájára, miszerint utak találkoznak egymással, törések tarkítják az életvonalat – a determináltságba zárt emberi élet találó metaforája lesz, keserű megállapítása az egzisztenciális kiteljesedés-képtelenségnek. Egy út, egy élet: a (gép)emberen kívül álló erők építik meg az utakat, jelölik ki a pályákat, tarkítják azokat hullámvölgyekkel és csúcsokkal. Az embernek „csupán” annyi a dolga, hogy ezt a szabályokból és szabálytalanságokból, véletlen törvényszerűségekből kreált geometriát végigkorcsolyázza. A film arra vállalkozik, hogy ebben a meglehetősen elidegenedett világban, a fogaskerék-görkorcsolyázás monotonitásában mutasson fel alapvető emberi momentumokat, a szeretetnek a létét, lehetőségét. A film főszereplője képes lesz áttörni a kijelölt utak rideg kapcsolatnélküliségét. A találkozás, a szerelem hirtelen megtörténik: a két út egymás mellé kerül, az udvarlás, a kezdeti boldogság táncra ösztönzi a két kerékifjút, a szürke hétköznapiságban egyszerre szépség és érzelem születik. A táncoló pár két dimenziós kiteljesedése, jobban mondva ki-nem-teljesedett formája folytán a szerelmi extázis szinte viszonzatlan marad, a kapcsolat csak szimultán jellege miatt lesz közös élmény, hiszen kettejük közt a semmi feszül, amit testük összeszerelése folytán áthágni képtelenek. Egyetlen „testi” érintkezésük a fiú önfeláldozása folytán jön létre, amikor a lány életben tartásáért a fiú a lány testéről a mélybe taszítja magát.
A világ, mint minden „rendesen” felépített társa, szintekre tagolódik: az egyszerű „átlagpolgár” alatt a hatalmasra nőtt agresszív testépítők, a döngő léptű, óriásira duzzadt pöffetegek, a másikat bekebelező, a „pókhálóján” a zsákmányra váró, széteső paraziták róják saját útjaikat. Mindenütt az egyént fenyegető, annak életére törő teremtményeket sejtünk, alkatrészeikben ugyan azonosak vele, de mentalitásukban durva építmények. A vertikális felépítés mellett a horizontális kiteljesedés lesz az élet időbeli előrehaladásának vizuális megjelenítője. A szerelmi boldogság tánca szükségszerűen véges, ami után a korábbi szürke „hétköznapokat” folytatni képtelenség.
A románc műfajának konvenciói szerint a tiszavirág-életű boldogságra (a szokásos dramaturgiai ellenpontozás jegyében) valami drámai katasztrófának kell következnie. A mindennapok kisembere pedig épp’ ennek a katasztrófának a hatására válik hőssé. Nem a mindennapok hősévé, hanem az univerzum felett diadalmaskodó hőssé. A boldogságtól való búcsú, a halállal való szembenézés, az élethez való ragaszkodás, és az arról való lemondás központi motívumokká válnak. A halandó szembenéz a halállal, felveszi vele a harcot még haldoklásában is, még a gépalkatrészek mocsarába, masszájába való elmerülése előtt is az életről, a még-élőről gondoskodik.
A magasabb rendű eszmék, az önfeláldozás, a boldogság, élet-halál kérdései mégsem teszik elviselhetetlenül nehézkessé és túlzsúfolttá a kisfilmet. A wayang-féle indiai árnyszínház mintájára készült képi világ egyszerűségében is precíz kidolgozottsága sajátságosan távolságtartó. Hasonló distancia figyelhető meg a film alatt hangzó, a képi világot hangi kiterjedésében támogató fémes ízű gépzenében: a zene elektronikussága egyszerre elidegenítő és lírai, gépies és érzelmes.
A szürkeségben vágtató gépteremtményekre fentről (!) fogaskerék-pelyhek mint „zajtalan csillagzatok” hullnak alá: az önmagát a másikért feláldozó fiú hamvai. Ezek azonban nem a fiút a film elején fejbekólintó nehéz fémdarabok, vagy az „életvonalának” egyik végén kapaszkodó haldokló lány foszló alkarészei, hanem súlyos fémtestük ellenére is könnyű pihék, a fiú aláhulló fogaskeréklába pedig a lány fején diadémként él tovább. A fiú megmenti testének darabjait az alvilághoz legközelebb lévő élősködőtől, és a fogaskerekek a szeretett lányon díszelegnek tovább. Halálával egyfajta alkatrész-donorrá válik az életben maradt számára, az áldozat életet ment meg, halottként is továbbél az élőben.
Az Életvonal egy konvencionális férfi-nő románc lecsupaszított vázát ábrázolja. Egy még szinte el sem kezdődött, máris véget ért szerelmi alaphelyzetet. Voltaképpen alig más, mint a sokszor megélt közhelyek enciklopédikus felsorolása. Az elidegenítő technikai-gépi miliő azonban – a fogaskerék-világ, amely a minden mindennel összefügg, a semmi sem mozdulhat önállóan elv rideg szigorúságát közvetíti, másrészt a pontosan érzékelt műfaji sajátosságok, az animáció tömörítő, egyszerűsítő, jelképteremtő ereje – mégis képessé teszik a nézőt, hogy friss szemmel nézze, átélje és továbbgondolja a látottakat. Az élet-vázlatok és az ember-vázak egyszerre egyénített és stilizált felmutatása, összekapcsolása és szétszakítása: absztrakció és érzelem egyszerre, ez az Életvonal titka.

2007-06-26

Orosz Anna Ida az ELTE-BTK harmadéves filmelmélet-filmtörténet szakos hallgatója

 

Az alkotó, Ducki Tomek
Az alkotó, Ducki Tomek
108 KByte

98 KByte

142 KByte

115 KByte

103 KByte

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső