Bella Tamás Tágra zárt szemek – nyitott szemmel
 

29 KByte

Stanley Kubrick sohasem kapott nagyságához méltó elismerést. Korunk egyik legjelentősebb filmrendezőjét egyetlen világszerte jegyzett fesztiváldíjjal sem tüntették ki, s az életmű-Oscart tőle megtagadó Akadémia díjkiosztó ünnepségén Steven Spielberg, a tömegfilm mágusa búcsúztatta az elhunyt Mestert – szellemiségének megcsúfolásaként. Utolsó filmjének, a Tágra zárt szemeknek magyar recepciója pozitív volt ugyan, ám meglátásom szerint nem mentes bizonyos félreértésektől és figyelmetlenségektől. Ezért határoztam el, hogy esszét írok kimondottan a filmet már ismerő közönségnek, írásom céljául azt tűzve ki, hogy az Eyes Wide Shutnak az általam ismert kritika számára szemlátomást rejtve maradt értelmezési aspektusait felmutatva e kivételes műalkotás újabb megtekintésére sarkalljon. Kiindulásként Kubrick szerkesztési eljárásait elemzem, majd a filmen végigvonuló színszimbolikáról és ezzel összefüggésben a mű első csúcspontjáról beszélek, végül a másik dramaturgiai pólust, valamint az ehhez kapcsolódó vezérmotívum-technikát mutatom be.

A rendező filmnyelvi eszközökkel világosan két részre osztja művét. A nyitás emlékezetes: a vászon sötét, egy keringő dallamát halljuk – Sosztakovics Jazz-szvitjének második keringőjét –, ami finom belső utalásként is felfogható: a film alapjául szolgáló Traumnovellét (Álomnovellát) író Arthur Schnitzler otthonát, a „boldog békeidők” Bécsét juttatja eszünkbe. Kubrick tökéletes érzékkel választja meg az első képet, mely a film több fontos aspektusát előrevetíti: Alice Harfordot (Nicole Kidman) látjuk, amint a nézőnek háttal könnyed mozdulattal ledobja magáról ruháját, s így egy pillanatig meztelenül áll előttünk. Együtt jelenik itt meg a kitárulkozás és a nemiség, a film két központi fogalma. Szerepe van annak is, hogy mindez egy lesötétített, élénkpiros függönyökkel keretezett ablak előtt történik, a következő filmképen pedig – a cím bejátszása után – Dr. William Harfordot (Tom Cruise) látni egy másik ablak előtt, melyen át világoskék fény szűrődik be: e két színből egész szimbólumrendszer épül majd ki. Az első rész zárása – a pár tükör előtti előjátéka – élesen elválasztja a film két nagy egységét: a cselekmény fontos eleme lesz, hogy a második szakaszban Harfordék egyáltalán nem élnek nemi életet. Az új fejezet kezdetét Kubrick a tőle megszokott szellemességgel, számos elem párhuzamba állításával jelzi. A csókolózó pár képét lesötétíti, a sötét vászon mellett Chris Isaac eddig futó blues-slágere (Baby did a bad-bad thing) helyett a már ismert bevezető keringődallam csendül fel. Felidéződnek tehát a film nyitásának reminiszcenciái, aztán Aufblende (újabb megnyitás!), és egy épp kinyíló liftajtót látunk – mintha felmenne a függöny egy újabb előadáshoz. Ráadásul a történet szintjén is nyitásnak, egy új nap kezdetének lehetünk tanúi: a doktor a munkahelyére érkezett meg. A film végén pedig, mikor Harford túl van már a kísérteties szexkálvárián, s a házaspár a vallomásokon, újra Nicole Kidmant látjuk, mint a kezdőképen, ezúttal persze ruhában, amint kijelenti, hogy van egy fontos dolog, amit minél hamarabb meg kell majd tenniük. Az utolsó szó („Baszni.”) nemcsak kilátásba helyezi a pár újrainduló szerelmi életét, ezzel lezárva a történetet, hanem – durván és némi csípős humort sem nélkülözve – mintegy összefoglalja a művet, ily módon párhuzamot alkotva a kezdőképpel. Aztán sötétre vált a kép, és újraindul a Jazz-szvit keringője, a néző pedig a film elején látott betűtípusban olvashatja a stáblista neveit. A kettős keret bezárult.

Az aprólékosan kidolgozott szerkezet mindig is jellemezte Kubrick alkotásait, utolsó filmjében azonban egy viszonylag ritkán alkalmazott, és – részben ezért – számos kiaknázatlan lehetőséget tartogató művészi módszert is tökélyre visz: a színszimbolikát. Míg a filmtörténet közismert alkotásainak művészi színfelhasználása vagy egyetlen elemre épülő, kumulatív jellegű – mint például Kieslowski Három szín sorozatáé –, vagy csupán néhány, többé-kevésbé jól körülírható, színhez kapcsolt fogalom alkalmi megjelenítéséből áll – ahogy Antonioni Vörös sivatagában vagy Godard A megvetésében –, addig Kubrick két szín határozott jelentéstartalmaira épülő, az egyes jelenetek értelmezését szervesen befolyásoló szimbolikát teremtett, minden bizonnyal egyedülálló módon. A módszer radikális újszerűsége magyarázhatja, hogy a film e fontos vetülete elkerülte a kritikusok figyelmét. A Tágra zárt szemek színvilágának két meghatározó eleme a kék és a piros: már a prológusban is dominánsak, a film második részében azonban már annyira organikusan hozzátartoznak a képszervezéshez, hogy néhány, három másodpercnél mindig rövidebb vágóképen kívül, melyek utcákat, vagy folyosói mozgásokat tárnak a néző elé, minden képen megtalálható legalább az egyik szín határozott foltja. A színek asszociációs körének kialakításakor Kubrick a nyugati hagyományra támaszkodik: a film ismerete nélkül is elgondolható, hogy a piros – a vér és a szerelem színeként – az érzékiségnek, testiségnek, az ösztönök uralmának és a mámornak lehet kifejezője, a víz és a hideg, szabályos kristályszerkezetű jég jelképes színeként számon tartott kék pedig a tisztaságot, erkölcsiséget, rendet, intellektust és racionalitást jelenítheti meg. Persze az a bináris metafizika, amelyre a film színdramaturgiája épít, szintén ősrégi nyugati tradíció – nem véletlen, hogy Nietzsche is az ókori írásbeliségből ismert mitikus alakokkal, Dionüszosszal és Apollóval jelenítette meg az emberi lélek e feltételezett kettősségét. Nyilvánvaló azonban, hogy ha Kubrick túlságosan ragaszkodott volna az emberi psziché e kettős megjelenítéséhez, nem nyílt volna lehetőség az árnyalt ábrázolásra. Megoldása éppen azért zseniális, mert a hagyományt működtetve haladja meg azt: a szimbólumok szintjén alkalmazza a metafizikát, hogy a műegész jelentése által túllépjen rajta. A színhasználat egy vonulata egyébként már önmagában is többet nyújt a primitív dichotómiánál: ez a két központi szín együttes, szoros összetartozást sugalló jelenléte az utcákon és a belső terekben, különösen Harfordék lakásában – Kubrick bizonyára azért helyezte a karácsony előtti készülődés idejére a történetet, hogy motiválja színdramaturgiai ötleteit. Sőt, a kórház folyosójára festett, azonos méretű kék és piros téglalapokból álló négyzetek akár az egymásba olvadó Jin és Jang képzetét is felkelhetik a nézőben, a két fogalomkör elkülönülve összetartozását sugallva.

Piros és kék már a film elején kezd megtelni tartalommal: Kubrick újabb és újabb egymással párhuzamba állítható jelentéseket kapcsol hozzájuk, úgyhogy mire kulcsjelenetéhez eljut, már nem csupán a színek értelmezésének konvenciójára, hanem egy, a filmen belül kidolgozott rendszerre is építhet. Az első kép szerepéről már beszéltem; ezután néhány snitt erejéig a lakás különböző részeiben látjuk Alice-t és Billt: a nőt jórészt vörös, a férfit kék környezetben – a rendező tehát a konvenciót követve rendeli hozzá a színeket az érzéki női, és a racionális férfi princípiumhoz (hogy aztán e felosztás jogosságát is megkérdőjelezze). Ezen alapvetés után Kubrick hosszabban bővíti a piros szín jelentéstartományát. Mikor indulás előtt a bébiszitter a nő szépségét dicséri („Hű, csodálatosan néz ki, Ms Harford!”), egy hatalmas vörös kanapé látható az előtérben; a partin Ziegler hasonló megjegyzéséhez élénkvörös ruhás felesége ad hátteret. Rendkívül szellemes a szín alkalmazása a két megkísértési jelenetben. Amikor Sandor Szavost felfigyel a becsípett szépségre, egy másodpercig elgondolkodva szemléli, majd arckifejezése megváltozik: elhatározza magát a szemtelen tréfára, hogy a nő pezsgőspoharát elvéve és kiürítve hívja fel magára figyelmét. Épp ekkor, a döntés pillanatában halad el egy vörös ruhás nő jól láthatóan a két ácsorgó mögött, a szimbolikus színeket egyébként nélkülöző környezetben. Ily módon a piros az érzéki kaland kezdetével kapcsolódik össze. E jelenet párja Harford ismerkedése a modellekkel: mikor megtalálják múltjuk közös pontját – a doktor egy alkalommal zsebkendőjével segítette ki az egyik hölgyet –, tehát mintegy legitimizálódik flörtjük, vörös ruhás felszolgáló halad el mellettük. A két szín ellentéte először a fényűző fürdőszobában játszódó jelenetben lesz hangsúlyos. Itt William vörös kanapén, félig ülő, félig fekvő helyzetben találja a meztelen és drogtúladagolástól öntudatlan Mandyt. A mélypiros műbőrre a lány bőrének bronzszíne felel; fontos szerephez jut továbbá egy nagyméretű akt – vörös virágszirmokon fekvő nő – a falon, mely a szépségkirálynő élesztgetését bemutató beállítások többségében jól látható. Néhány vágással később a magához tért nőt látjuk, aki a túlhajtott érzékiség vöröséből visszatért a józanság, a hűvös racionalitás világába: kék törülközőbe csavarva ül, Harford prédikációját hallgatva. A domináns beállítás az előzőhöz képest merőleges: a vörös akt kikerült látóterünkből, helyette a Mandy jobbján lévő nagy, kék fényű ablak, és a kanapé melletti kék kínai porcelánszobrok válnak fontossá a képeken, a kanapé vörös foltja pedig – oldalról fényképezve – a töredékére zsugorodik.

Minden értékes filmben megjelölhető legalább egy kulcsfontosságú jelenet, melyben a művészi kifejezés a legerőteljesebb. Kubrick példaszerűen átgondolt műveiben rendre több ilyen rész is feltűnik; az Eyes Wide Shut első csúcsjelenete a Harford házaspár hálószobai vitája az estélyt követő éjszakán, amely a színszimbolika kiteljesedése szempontjából is kardinális jelentőségű. Alice fekszik, Bill pedig ül a hitvesi ágyon, amint lefekvés előtt pihentető marihuánát szívnak – mindketten alsóneműben. Kidman a kép baloldali előterében a vöröses árnyalatú ágyon, Cruise pedig jobboldalt hátul látható, mögötte az ajtónyílás sugárzó kékje. Különösen a feleség adja át magát a drog élvezetének: premier plánban, mögötte az ágy háttámlájának erőteljes vörösével látjuk, amint szívja a cigarettát, és a mámorosok durva szókimondásával a férjének szegezi a kérdést, hogy lefeküdt-e előző éjjel a két lánnyal. A férj meghökken; hirtelen elmúló bódulatát a rendező két vágással érzékelteti: először, a meglepetés első jelénél („Hogyan?!?” – köhécseli Harford) a kép a Kidmant mutató nagyközeliről a két szereplőt befogó, már említett totálra vált – mögöttük a kék folt –, majd mikor a férfi már pontosan fogalmazva ad hangot értetlenségének, Cruise felsőtestét látjuk, háttérben a képmező felét kitöltő kék ajtónyílással. Tehát míg Alice gyönyörét és kábulatát a vörös emelte ki, addig a Bill által felvett intellektuális pozíció megszilárdulását a kék megjelenésének, majd dominanciájának két lépcsője közvetítette. A következőkben párbeszédük rövid időre ösztön és intellektus harcává stilizálódik: Alice szlengben beszélve gyanúsítgat, míg Bill kimérten magyarázkodik. A verbális tartalmakkal párhuzamosan a két pólus pirosa és kékje a beállítás – ellenbeállítás feszültségében felelget egymásnak. Végül Alice is felül, hogy – a szenvedélyes támadás vörösét veszítve – a kék fényben kölcsönösen megmagyarázzák egymásnak kis kalandjaikat. Amikor azonban férje kijelenti, hogy nem csoda, hogy Szavost le akart feküdni egy ilyen szép nővel, a feleség felpattan, és bár mozgásában kissé bizonytalan még – az ajtótokhoz támaszkodik – szellemileg a legteljesebben kitisztul. Ez a mozdulatsor minden tekintetben a jelenet fordulópontjának tekinthető. Ettől a ponttól kezdve Alice áll a helyzet intellektuális magaslatán, és Bill defenzívába kényszerül. Kubrick a filmnyelv teljes eszköztárát e pozícióváltás kifejezésének szolgálatába állítja: a figurák testhelyzete az álló nő dominanciáját jelzi ülő férje felett; mikor felkel, mozdulatával párhuzamosan a kamera is megemelkedik, s mikor az ajtóba áll, ráközelít – így a szellemi fölény megszerzését a képkivágás egyre nagyobb hányadát kitevő kék szín reflektálja. Ugyanígy Alice előnyét sugallja a vágóképek megoszlása is: a feleséget jóval többször látjuk a képen, gyakran még akkor is, mikor partnere beszél, ami fordítva sohasem fordul elő. Az asszony ráébreszti Harfordot, hogy a hűségről és a női szexualitásról vallott eszméi mennyire kevéssé átgondoltak, s milyen gyenge lábakon állnak. A vita során a nő tovább mozog a szobában, leül a toalettasztal elé, majd egy különösen esetlen és bántóan szexista kijelentés – hogy a nők alkatilag nem hajlanak a hűtlenségre – hatására felugrik, és az ablak elé áll („Ha tudnátok ti férfiak!”). Mikor a felháborodott Bill elmondja, hogy nem magában, hanem feleségében biztos annyira, az asszony nevetőgörcsöt kap. Itt érdemes megjegyezni, hogy a párbeszédet a hozzá kapcsolódó jelképek sora nem nehezíti el: gördülékeny és életszerű. A Kubrick által kemény kézzel vezetett szupersztárok kidolgozott alakítást nyújtanak, s Kidman képes érzékeltetni a drog hatása alatt álló embernek a nagyfokú koncentráció ellenére is a normálistól kissé eltérő gesztusait, reakcióit. A nevetéstől térdére roskadt Alice lassan felülve mesélni kezd férjének arról, hogyan kívánt meg minden porcikájával, majdnem végzetesen egy tengerésztisztet Cape Cod-i nyaralásuk idején. A halk szavú vallomás a hálószobai jelenet betetőzése, amit Kubrick – ha lehet – az eddigieknél is koncentráltabban jelez. Alice gyónásának kezdetén rendkívül halkra kevert, távoli szimfonikus muzsika lép be, különös, kissé kísérteties hangulatot kölcsönözve a jelenetnek. A zene, bár végig halk marad, lassan-lassan erősödik, egészen a megszakításig. (Ez a Kubrick által íratott egyik eredeti filmzene, Jocelyn Pook Naval Officere, a másik darab – The Dream – értelemszerűen Alice vad álmának elmesélésekor hallható, ugyanilyen halkan.) Ahogy Kidman felül, fejét az ablak kékje és a függönyök vörös sávjai veszik körül: a színek is jelzik, hogy most az érzékiségre tekint a számvető értelem. Fontos tényező a jelenet atmoszférájának kialakításában, hogy Kubrick nagyközeliket mutat a két színész arcáról. Az asszony bevallja, hogy az őt csak egy pillantásra méltató tiszt volt aznap délután az egyetlen gondolata még akkor is, mikor férjével szeretkezett – hajlandó lett volna mindent feladni érte. Belső küzdelmének csak akkor szakadt vége, mikor másnap reggel megtudta, hogy a férfi elutazott. „…És én fellélegeztem.” – suttogja tagoltan, egy pillanatnyi szünet, majd telefoncsörgés oldja a szereplők és a néző feszültségét. Az intim jelenet e megszakításában stilizáltság és valószerűség játszik egybe: bár talán megrendezettnek hat egy efféle befejezés, tökéletesen közvetíti azt a hiányérzetet, amit akkor érzünk, ha a bensőséges megnyilatkozások után hirtelen valami sokkal lényegtelenebbel kell foglalkoznunk. Sajnos, nem lehet mindig csak az igazán fontos dolgokról beszélni.

A film persze nem csupán az első csúcsponton alkalmaz ennyire árnyalt színszimbolikát. Hasonlóan összetett annak a beszélgetésnek az optikai megfogalmazása is, amelyben Ziegler felvilágosítja Harfordot arról, hogy mi történt vele valójában. Ebben a részben egy, a szokványos zöld helyett – természetesen – piros biliárdasztalnak a kameramozgások során változó nagyságú színfoltja jut fontos kifejező szerephez. Mivel azonban a két jelenet eszköztára hasonló, fontosabbnak látom, hogy a kastélybeli orgia művészi megjelenítéséről és ennek az epizódnak a végétől kibontakozó vezérmotívum-technikáról írjak. Harford, miután némi szerencsével sikerült kiszednie Nick Nightingale zongoristából a felső tízezer titkos szexünnepélyének jelszavát és helyszínét, az előírt kámzsában és maszkban bebocsátást nyer az épületbe. Már maga a jelszó – „Fidelio” – is gazdag mellékjelentésekben: a hamis személyazonossággal zárt falak közé férkőző hölgy operai történetének megidézése a doktor csalására, oda nem tartozására emlékeztet; az ellentét pedig, ami Beethoven hősnője, a házastársi szeretet mintaképe, és a hűtlen kicsapongásra készülő Harford között feszül, kajánul ironikus. A pompás vidéki kastélyban zajló álarcos szaturnália motívumával Kubrick egy (szoft)pornó klisét értelmez át, s állít mondanivalójának szolgálatába. A piros szőnyegek, kárpitok, függönyök nem csupán az érzéki kaland színdramaturgiai hátterét adják, hanem a maszkok aranyával, a márvánnyal, a sárgás fényekkel, és főként a meztelen testekkel együtt a romantikus festészetből ismerős „vér és arany” zsáner képeit idézik, amelyek legismertebbje talán Eugene Delacroix Sardanapal halála című képe. Harford belépésétől kezdve halljuk a sejtelmes, különlegesen atmoszférateremtő hatású zenét. A muzsika egyértelműen szakrális jellegzetességei, érthetetlen (?), latinra hasonlító szövege, a kör közepén álló, piros kámzsája és botja, valamint a kezében tartott füstölő miatt klerikális hatalmasság benyomását keltő alak, és a nagyteremben zajló események pontos koreográfiája mind-mind a szertartásosságot, az egyházi jelleget hangsúlyozzák. Ezt azonban visszájára fordítja a meztelen testeknek és a kicsapongás tudatának jelenléte, valamint a baljós hangulat – amelynek kialakításában jelentős szerephez jutnak a világ legdekadensebb városát, Velencét idéző maszkok –, így a jelenet a feketemise képzetét is felkeltheti. Jelképes csókkal Harfordot is kiválasztja, magával viszi egy lány, aki a doktor biztonsága érdekében el akarja küldeni őt a kastélyból, társalgásukat azonban megszakítja az egyik őr, magával híva a hölgyet. Az immár magányos orvos bolyongása a kastély termeiben, az orgia különböző színterein ismét megrázó jelenet. Keleties zenét hallunk – a nagytermi jelenettől eltérően most zajkulissza nélkül –, miközben William végignézi az állatias maszkokat viselő, durván, vagy kimódolt pózokban szeretkező párokat és csoportokat. A természetes zajok hiánya, az aktusok állandóan jelen levő közönsége, a groteszk maszkok, s a lassú, „elemző” kameramozgás elidegenítő effektusokként hatnak, elejét véve bármifajta szexuális izgalomnak. (Az egész filmre általában is jellemző, hogy a néhol explicit szexualitás ellenére sem érzéki: a mű a nemiség intellektuális vizsgálata – nem működteti, hanem hideg fejjel boncolja mögöttes erőit.) Ezután Harford beszédbe elegyedik az egyik prostituálttal, akitől az „ismerős” nő vonja el – a folyosó nagy üvegablakainak kék fényébe, jelezve a szenzuális kaland végét, a kényszerű józanodást. Az ismét figyelmeztető őrangyalként ágáló nőt egy őr riasztja el, aki a taxihoz hívja Billt.

Az itt következő, bírósági tárgyaláshoz hasonló jelenetet, mely az újonnan összegyűlt sereglet előtt folyik, már nem elemzem, csak egyetlen motívumra térek ki: mikor Harford az őrrel a nagyterem bejáratához ér, a két arcot egy másodpercre közeliben látjuk, s disszonáns, ijesztő zongorahangok szólalnak meg, arcjáték nélkül is közvetítve az orvos döbbenetét. A félelmetes zene kíséri a tömeg által szegélyezett, trónon ülő „főpapnak” és két testőrének látványát, és a rezzenéstelenségükben démoni maszkok több hatásos snittjét is. Ez a filmben először itt hallható darab – Ligeti György Musica Ricerata II. című szerzeménye – a hátralevő részben sokszor fel fog még tűnni, mégpedig határozott jelentéssel felruházva, tehát zenei vezérmotívumként: mindig akkor, amikor Harfordban nyomozása során valami felidézi kalandos éjszakájának rémületes, gyötrő emlékét. Így a kastély kapuja előtt, mikor a fenyegető hangú, rejtélyes levelet megkapja; a hosszan és thrillerbe illően tálalt utcai jelenetnél, amikor ráébred, hogy követik; amikor a bulvárlapból értesül a szépségkirálynő haláláról, s végül, amikor felesége a párnára kitett maszk segítségével őszinteségre bírja.

A Tágra zárt szemek az elemzetteken kívül még rengeteg nagyszerű művészi megoldást vonultat fel a parabolikus szerkesztésmódtól a groteszk hatások alkalmazásán át egészen a kellékek olyan apró utalásaiig, mint a kávéházban olvasott újság „Ép bőrrel megúszta” szalagcíme; ezen erények felmutatása egy újabb esszé feladata lehetne. Azonban úgy érzem, befejezésül méltóbb e nagyszerű film egy nem műimmanens erényére rámutatnom. Kubrick szuverén filmművészetének csupán egyetlen köze volt a divatokhoz: alkotásai időnként a szó szoros értelmében is iskolateremtőkké, filmes irányzatok kiindulópontjaivá váltak. Ennek talán legjobb példája a Barry Lyndon, amely az angol filmek „rizsporos”, a barokk látványvilágot megidéző vonulatát előlegezte már 1975-ben. Az 1999-es velencei filmfesztiválról – amelyet éppen a Tágra zárt szemekkel nyitottak meg – már hetekkel az első vetítések előtt lehetett olvasni kétségbeesett kritikákat, melyek azt kifogásolták, hogy a bemutatandó filmek többsége a – sokszor kendőzetlen – szexualitást állítja a középpontba. Hogy ez csakugyan probléma lenne, én nem hiszem; viszont a bemutató időzítése talán a tiltakozók számára is azt mutatja, hogy a hetvenéves Kubrick töretlen szellemi frissességgel a kor ütőerén tartotta ujjait, és halála előtt olyan filmet alkotott, amely ha nem is elindítója, de – David Cronenberg Karambolja mellett – minden bizonnyal legfontosabb darabja az ezredvég és az új idők szexualitását boncoló áramlatnak.

 


41 KByte

12 KByte

49 KByte

50 KByte

13 KByte

10 KByte

11 KByte

47 KByte

15 KByte

21 KByte

 
hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár sőt sőt mozgóképtár filmspirál repertórium linkek FILMKULTÚRA '96-tól tartalom címlap kereső