Vidovszky György És mégis mozog a föld

Enyedi Ildikó: Simon mágus

Andorai Péter (Simon mágus)
Andorai Péter
(Simon mágus)
60 KByte

Enyedi Ildikó kétségkívül a legizgalmasabb magyar rendezők egyike. Filmjei – még a kevésbé sikeresek is – zavarba ejtő tisztasággal és erővel szólnak a nézőhöz, mégis a megnemértés vádjával illetik őket. Történetei egyszerre kozmikusak és hétköznapiak, a választott témák megközelítése pedig a költőiség és a játékosság különös elegyét adják. Első játékfilmje, Az én XX. századom cannesi sikere ellenére is, csak évekkel később vált kultuszfilmmé itthon: a dicsérő, de óvatos elragadtatással írt kritikák mára megszépültek, s amolyan eszmény-filmmé emelték ezt a művet, hivatkozási alap lett Enyedi pályáján és azon kívül is. Az én XX. századom vitathatatlanul az utóbbi évtizedek legfontosabb magyar filmje: megtanultuk nemcsak szeretni, hanem érteni is. Éppen ezért vágynak e film hívei oly türelmetlenül az újabb csodára.
Oldalakat érdemelne újra és újra az a tökéletesség és harmónia, ami ennél a filmnél indult el és későbbi munkáiban keres magának új formákat.
Sajnos, a nagyközönség kevésbé ismeri azt a két gyöngyszemet, amit "melléktermékként" készített Enyedi: a Téli hadjárat és a Filmgyár archív felvételekből újravágott és újraértelmezett alkotások. Mindkettőben megmutatkozik az a szeretettel teli irónia, a katartikus pillanatokat felszabadító humor és líra, ami abból a titokzatos tapasztalatból fakadhat, ahogy Enyedi Ildikó az emberi szellem sejtéseit a végtelenről és a végességről az érzéki világ résztvevőinek egyenrangúságában és örökkévalóságában látja. "Látomásaiban" frakkos pingvinek menekülnek a Don-kanyar üldözöttjeivel együtt, apró eltörülhető egyedekként ballagnak, miközben mégis a világmindenség alapvető kérdéseire keresik a válaszokat. Az archív felvételek pedig egyszerre megkérdőjelezhetetlen és egyértelmű dokumentumok, valamint az emberiség kultúrájának talált torzói, megfejtésre, értelmezésre váró nyomok a csillagközi útvesztőben.

A Simon mágus több éve készül, érlelődik. Alapgondolata pedig talán évtizedek óta keresi az érzéki kifejezés lehetőségét. A Simon mágus története ezalatt átalakult, transzponálódott, teret és időt váltott. És most van. Már nem keresi önmagát. Film lett belőle, olyan, ami sok év óta először újra vitahelyzetbe hozta a közönséget, amit látni, ismerni kell, amiről véleményt kell alkotni.
A Simon mágus apokrif-történet: főhősei bibliai figurák álarcai mögé rejtőznek, s a középpontban álló misztikus esemény is az ókori Simon és Péter vetélkedésének motívumait követi. Mégsem ez az ismeretanyag vezet igazán e film lényegéhez. Enyedi filmjei mindig is alapos kulturális beágyazottságról tanúskodnak, utalásrendszere gazdag és sajátos, akárcsak a Simon mágus esetében. Mégis olyan szabadon közelíti meg a történelmi eseményeket vagy személyeket, mintha fantáziájában jobban bízna, mint a "valóság" követelményében. Éppen ez az a végtelen játékkedv, ami a fantasztikum és a bizarr keverékéből áll össze, és melynek produktumai a világanyaggal foglalkoznak, szinkretikus, vagy ha tetszik posztmodern szabadsággal. Enyedi filmjében tehát fel is cserélődhetnek a szerepek: Péter és Simon előjelei tulajdonképpen megkeveredtek – ezzel kétségkívül némi értetlenséget és ellenérzést váltott ki a film hívő illetve egyházi körökben: Simon egyenesen amolyan parafenoménná vált, Péter pedig ügyes kóklerré. Bár, Simont értelmezhetjük olyan személynek is, aki éppen a csodatételek hiábavalóságáért küzdött a maga korában. Enyedi Ildikó a hétköznapok szűkös valóságában felszabadítja és újraértelmezi mindazt, amit civilizációnak nevezünk. A láthatót és a megjelenőt mindig a láthatatlan és a megjeleníthetetlen kíséri. Enyedi nem elégszik meg a valóság látszatára szentelt múló beleérzéssel, hanem határozott vággyal teszi valósággá azt, amit művészi képzelőereje birtokol. Azt a meggyőződést, amit lehet gnosztikusnak, ezoterikusnak, posztmodernnek is nevezni - de felesleges.

Simon Párizsba érkezik - természetesen nem repülővel (levitáció) -, hosszan, kitartóan s szinte véletlenszerűen talál magának végcélt a vonat. Érkezésének oka szinte mellékes: rendőrségi ügy, százezer frank. Nem számít. Ahogy azonban leszáll a vonatról, azonnal értelmet nyer minden: megpillantja a lányt. Véletlenszerűen a végcélt. Csoda - ha tetszik -, amire csodatétellel válaszol: tiszteletre kényszeríti a lánnyal kiabáló fiút. Hiába vesz ki egyedül szállodai szobát Simon – a lány lépéseit szabadon követve -, mágusként el kell fogadnia az újságíróktól hemzsegő hotelt, séta helyett, a rendőrségi autót. Nem csoda, ha kihasználja az egyedüllét édes gyönyörét, és rövid alvással múlatja az időt kedvére a tetthelyen. Simon kiismerhetetlenül reagál mindenre és mindenkire: titokzatossága pedig csak addig tart, amíg szót nem ért vele valaki. A lány is éppen ezzel vádolja, amikor egyoldalú kávéházi beszélgetésük hallgatásba torkollik. Simon természetesen készpénzben és megolvasva veszi át jutalmát – előre, viselkedésével éppen a materiális világ álszentségén mosolyog. De ez sem számít: ha kell, összekoldulja a taxira valót. Tetteiben semmi emberi ráció, sóvárgó tekintetek gyűrűjéből hihetetlen egyszerűséggel válik földönfutóvá. Csodás képességei nem a hősiesség szolgálatában, hanem az alig észrevehető összhang megteremtésében mérhetők. Maradványokból ad, saját képességének határai elmosódnak, a forrás kiapadni készül. Önjelölt tanítványa nem is érti, hogy miért olyan lehetetlen és felesleges dolog átadni bármit is abból, amit Simon tud. Simon, a mágus, csak a csodatétel szempontjából érdekes az embereknek. A hétköznapi misztikum talán egyik legeredetibb napszámosa, aki viszont már egyáltalán nem hisz abban, hogy ennek bármi értelme lenne így. Simon jobban vágyik a kávé vagy a bor ízére, mint a mágiára vagy a csodák általi hitre. Péterrel való küzdelme már nem hatalmuk vagy tudásuk összemérésén alapul, hanem Simon látványosan és csodával határos módon el akar tűnni a nagyvilág elől. Titokban tér vissza a lányhoz. Szabaddá tette magát, mint ahogy környezetét sem csak a szabadság pillanatnyi álmában ringatta, hanem felszabadította. Alig észrevehető, ahogy hatást gyakorol rájuk, a tolmácsnőre, a "tanítványra" (Paul), a lányra (Jeanne). Mind magában kezd hinni, felébreszti bennük a vágyat az élet apró, ám annál fontosabb részletei iránt. A "Mester" kimondatlanul, szavak nélkül tanít, miközben menekül környezete elől. Simont nem hajszolja semmi egyéb, mint az, hogy Jeannenal találkozzon, aki nem is tudja, hogy kit rejt valójában a fekete kabát. Simonban már nem is küzd egymással az a belső kettősség, ami elbizonytalanítaná: átengedi a világnak a szemfényvesztő mágiát, a csodák bűvöletére halmozott tudni akarást. A Simon Mágus tehát ennek a végső fázisnak a filmje, vagy ahogy Enyedi mondta: a búcsúé. Elmeséli azt a történetet, amiben saját útját mutatja be. Személyes film, ezért a mestereket nem kell kutatnunk, a mágusok már eltűntek egy ideje. Vagyunk mi, saját hétköznapian egyszerű életünkkel. Az én XX. századom utolsó jelenetében elhangzik egy, a film távlatából szemlélve, kissé ironikus mondat: "Csodálatos a világ, melyet Isten alkotott, és csodálatos az ember, mely azt most megtanulta formálni."

Enyedi ebben a filmjében nem kereste a képi, dramaturgiai kifejezés egyéni formáit, ahogy azt első munkáiban megszoktuk. Sokkal inkább koncentrált a történet tiszta elmesélésére, a visszafogottság megvalósítására. Az első képek zaklatottsága talán ezt is érzékelteti: nincs előre lefoglalt helye az alkotónak a történet feltárásában, tülekszik a fotóriporterek között. Sosem tudjuk meg, igazán mi jár a főhősök fejében, eltűntek a belső monológok, nem hallgathatjuk ki, mit beszélnek a fák, az állatok. Ha úgy tetszik, semmi sem misztikus ebben a filmben, hanem végtelenül leegyszerűsített. Triviális helyzetek magasztosulnak fel, melyek közül kétségtelenül a kávéházi jelenet marad a legemlékezetesebb – nemcsak a nézők, hanem a főhősök számára is. Még az eltemetés is csak Péter számítógép-szimulációjában tűnik "ördöngösségnek", ahogy Simon rákészül, az inkább lírai. Éppen ezért a film végén látható föld mozgásában sincs semmi misztikus, ezért tűnik naivnak kissé. Hiszen olyan természetes, hogy Simon nem hal meg, hogy ott lesz a randevún, ahogy ezt a mit sem sejtő lány arcából le is olvashatjuk. A film tehát magán viseli azt az egyszerűséget, amit főhőse sugall. Ezzel, igaz szép és fontos film született, de átalakult az a hang, amit éppen szabadabb játékosságáért kedveltünk. A bensőségesség a szemlélődés derűs pillanataiban oldódott fel.

Julie Delarme (Jeanne)
Julie Delarme (Jeanne)
36 KByte

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap