Báthory Erzsi Lapszemle 1999.07.17. - 1999. 08.13.
kritika  beszélgetés  tudósítás  filmtörténet  műelemzés  riport  filmszakmai események, hírek 

kritika

...Reisenbüchlert úgy tűnik, nem érinti kortársai alkotói válsága. Meglepő ifjonti szenvedéllyel támad korunk idiotisztikus jelenségeire. Meghökkent és megdöbbent, elementáris erővel szembesít a problémákkal, amelyek felett leginkább szemet hunyni szeretnénk... A zene különösen érzékeny pontja Reisenbüchlernek, rosszakarói szerint számtalan fesztiváldíjából többet hatásos filmzenéinek köszönhet... A Boldog világvége - súlyos üzenetének dacára - szórakoztató, elegánsan könnyed mozi. Jókat lehet nevetni a Reisenbüchler-féle Lopakodón, aki természetesen lopakodik, az ufonauták próbálkozásain, vagy a Földdel játszadozó El Ninón, és viccesek a Jingle Bells-indulóra felsorakozó mutánsok az eljövendő szép új világból, amelyet összeturmixolt a jelenből...

Groteszk apokalipszis
Boldog világvége
Filmvilág, 1999.8. M. Tóth Éva

x

... A megkeseredett vidéki poéta (Edgar Lee Masters) kötetében, a Spoon River-i holtakban egy amerikai kisváros rég elporladt polgárai ábrándoznak, szeretnek és gyűlölködnek, mit sem sejtve arról, hogy a gyilkos polgárháború áldozatai lesznek. Minden tettük beleivódott karmájukba, s megmásíthatatlan, akár a róluk szóló sírfelirat. Történetük befejeztetett. Ezt érezzük, ha Forgách (sic!) tizenöt részes Privát Magyarországának bármelyik opusával találkozunk...

Forgách Péter időszobrai
Metropolis, 1999. Nyár
Magyar Hírlap, 1999.08.02. Stark R. László

x

... az eredendő egymásra utaltságnak és mégis megoldhatatlannak tetsző viszálynak a diagnózisát és terápiáját végzi el Az örvény. Homorú tükörként működik. Ha közelről nézek bele, akkor egy idegen család életébe bepillantva saját "optikai-tudattalanomnak" (Freud) tükrébe tekinthetek bele. Hátrébb lépve a történelem torzképe rémlik fel. Egyformán ijesztő mindkét kép. Egymás színe és visszája a kettő. Az örvény pedig, mint egy terapeuta, egyszerre mutatja meg mindkettőt úgy, hogy - a gyógyulás első lépéseként - látnom engedi a tükröt kézben tartó énemet is.

Történelmi terápia filmen
Forgács Péter: Az örvény
Metropolis, 1999 nyár, Földényi F. László

x

... Petőfi halálának 150. évfordulójára is bizonyára a költőhöz méltó módon készült volna valamennyi magyar nyelvű tévéadó, ha tudták volna, melyik napra esik. Ám ahogyan az embercsempészek nem értesítették faxon, interneten vagy anzikszkártyán a dunakeszi policájt hollétükről és felszereltségükről, a nemzet poétája se szólt át időben...
... Még a Duna televízió műsorblokkjában... feltűnő, 1995-ben felvett Tarr Béla-film (Utazás az Alföldön) fejezte ki leginkább - a maga sajátos, Tarr Bélá-s, szubjektív képi világával - miként tekint a mi világunk a 26 esztendősen teljes életművet és életművének tanúsága szerint keserű élettapasztalatot itthagyó fiatalemberre... Nyikorgó hintán repülő kisleánynak ajánlja filmjét Tarr Béla. Minden felnövekvőnek tehát. Ahhoz, persze, hogy az olyan alkotások mellett, mint amilyen a Duna televízióban bemutatott Utazás az Alföldön, ottmaradjon a gyermek, sőt oda is figyeljen rá..., ismereteket kellene elsajátíttatni... Az ismeretterjesztéssel azonban hadilábon áll a mai magyar televíziózás...

"Mint eltört fazék"
A tévé műsoráról
Magyar Nemzet, 1999.08.04. Lőcsei Gabriella

x

... A kamera bejárja az apokaliptikus vidéket, s a pusztuló táj nem más, mint a kallódó lelkek kivetítődése. Az alkotók erőssége, hogy odafigyelnek minden sérült, apró tárgyra, félbemaradt mozdulatra, a végső kiszolgáltatottságra utaló gesztusra, mely leképezi, szimbolizálja a hasadt, felfordult világot, így - noha tudjuk, hogy amit látunk egyáltalán nem fikció - játékfilmhez hasonló mélységű drámai élményt nyújtanak...

Édes élet
Vattacukor, MTV2, VII.26.20.30 (Varga Ágota dokumentumfilmje)
Magyar Hírlap, 1999.07.30. Stark R. László

x

... A szerzőpáros könyvének célja Tarkovszkij művészetének teljes értelmezése. Csak a rendező művészetének és a konkrét művek mögött húzódó gondolkodásmódnak a megértésére, interpretálására szorítkoznak, középpontban a rendező hét nagyjátékfilmjének elemzésével. Az életrajzi elemek csak annyiban kerülnek elő, amennyiben az egyes művek megértéséhez ez szükséges...
... Ha rendelkezésünkre áll mindkét kötet, és azon töprengünk, hogy melyikkel kezdjük saját kis hidunk építését, talán jobb lesz, ha magához Tarkovszkijhoz fordulunk elsőként... ... abban a korszakban hozta létre művészetét, amikor az orosz civilizáció - a 60-as évekbeli utolsó virágkora után - végelgyengülésben kimúlt. Tarkovszkij ennek a spirituális kollektivizmusra alapuló civilizációnak a pusztulását igazi katasztrófaként élhette meg. Éppen ebben a helyzetben látják az esztéták a közvetíthetőség, a "hídépítés" kérdésének egyik kulcsát...

A megörökített idő, Tarkovszkij
Hídverés
(Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő, Budapest, Osiris, 1998, Kovács András Bálint - Szilágyi Ákos: Tarkovszkij, Helikon, 1997)
Metropolis, 1999 nyár, Stőhr Lóránt


beszélgetés

... (A rózsák véréről - sic! - )... pedig benne volt (benne van) egy különös, hallgatag világnak minden mélysége, minden egyedi íze, zamata és hangulata. A magyar Szicília van benne. Amikor elolvastam a forgatókönyvet, azonnal megérintett valami. és úgy éreztem, hogy el kell vállalnom. Nem is bántam meg! Ott fenn, a Tiszaháton minden élesebben, keserűbben, ha úgy tűnik, gyötrelmesebben merül fel és fogalmazódik meg. Azonnal megéreztem, hogy rólunk szól; markáns hangsúlyokkal, helyenként szinte bántó nyerseséggel. Benne vannak abban a filmben a tölgyfából faragott arcok... Már 1988-ban is forgattam ott fent egy filmet, A tutajosokat. Már ebben is felvillantak azok a bizonyos nyugtalan fények és irányvonalak, amelyek ide vezettek. De most mindenekfölött az örömről kell szólnom, ha már egyszer kérdeztek engem. Örülök a foglalkoztatottságnak, annak, hogy színpadon vagyok...

"Fogékonyságot érzek mindenütt"
Gáspár Sándor mozgalmas nyara
Magyar Nemzet, 1999.08.03. Baróti Szabolcs

x

... Apai ágon hagyományos művészcsaládnak vagyok a sarja. Apám Szenes Iván, nagyapám Szenes Andor dalköltő és színpadi szerző volt, a Színház és Divat című lap főszerkesztője és a Színházi Élet főmunkatársa, számos Kálmán- és Lehár-operett, vígjáték, örökzöld sláger és magyar nóta írója. Még a dédnagyapám is, dr. Szenes Zsigmond, aki aranydiplomás fülorvos volt, és többek között arról nevezetes, hogy ő végezte Magyarországon az első fültrepanációs műtétet, szabad óráiban azzal foglalkozott, hogy németről magyarra színdarabokat fordított. És még hadd említsem meg erről a családi ágról a Vígszínház egykori háziszerzőjét, Szenes Bélát...
... Mióta alelnök lettem, rászoktam egy nagyon furcsa dologra, reggel, amikor zuhanyozom, addig nem jövök ki a fürdőszobából, amíg még nem határoztam, hogy mi az a három dolog, amit nekem aznap feltétlenül el kell intéznem. Ha ebből kettő teljesül, akkor jó a napom...
... szeretnék még mindig tenni valamit, amire a világ odafigyel. Tehát egy olyan médiát létrehozni, ami hat a világra, hogy végre ne mindig mi vegyünk át valamit, hanem a világ figyeljen ránk ide. Magyarok azelőtt sokszor értek el ilyesmit, gondoljon csak az amerikai magyar filmesekre, vagy akár a gyufára, a C-vitaminra...
... miért ne csinálhatnám meg? Miért ne lehetne a Magyar Televízió egyes csatornája néhány év múlva olyan, mint mondjuk az NBC? Akkor aki Európára kíváncsi, minket nézne...

Szenes Andrea, az MTV alelnöke
Arckép
Magyar demokrata, 1999.08.05. Farkas Adrienne

x

Ternovszky Béla: ... Szemben a jugoszlávokkal, a csehekkel, a lengyelekkel, akiknek egy-egy időszakban elég jól kitapintható stílusa, irányvonala volt, a magyar rajzfilm végig heterogénnek mondható, ami szerintem pozitívum. Nagyon sokféle alkotói egyéniség mindenféle kényszer nélkül egymás mellett alkothatott...
Reisenbüchler Sándor: ... A mai magyar rajzfilmrendezőnek a hollywoodi szupertechnikával szembe kellene állítania a maga egyéni, kelet-európai látásmódját, látáskultúráját. A magyar rajzfilm úgy léphetne tovább - merthogy sok vonatkozásban most stagnál -, ha elfelejtené a múltját, és megpróbálnánk egy teljesen új nyelvet kialakítani...
Nepp József: ... A kuratóriumtól még csurran-cseppen egy-két millió, amennyivel épp hogy csak el lehet kezdeni egy projektet. A mi esetünkben a többségi tulajdonosunkon múlik, hogy óhajtja-e tovább finanszírozni a filmet, vagy sem. Tehát most is egy emberen múlunk, csak régen főigazgatónak hívták, most többségi tulajdonosnak...
Varga Csaba: ... Volt már két olyan produkciónk, aminél kevéske pénz hiányzott a teljes költségvetéshez. Csakhogy megkérdezték: na és a magyarok, például a Magyar Televízió, a magyar producerek mennyivel szállnak be? Mondtuk: semmivel. Ja, hogyha még a saját hazádat se érdekli, amit csinálsz, akkor minek tárgyaljunk?... Miközben az egész világon azért figyelhető meg manapság egy animációs boom, mert nagyon jó befektetés: hosszú a gyártás, de aztán rövid időn belül megtérül...
Jankovics Marcell: ...Az első intő jelek a nyolcvanas évek elején érkeztek, amikor Gombár József, aki a Moképnek volt egészen a közelmúltig a főnöke, írt nekünk egy levelet, hogy többé nem mutatnak be rajzfilmet kísérőfilmként a mozikban, mert nem éri meg. Ezek után a Televízió szinte egyik napról a másikra beszüntette a televíziós rajzfilmgyártást...
... akkori áron a János vitéz 13 millióba került, márpedig mai áron a mintegy 260 millió forintból nem tudnánk már azon a szinten megcsinálni. 500 millió kellene hozzá, aminek az az oka, hogy az emberi erő sokkal többet ér - akkoriban tényleg éhbérért dolgozott az emberek túlnyomó többsége...
... a külföldi partner úgy jelenik meg a látóhatáron, mint ahogy a gyarmatosítók a nagy földrajzi felfedezések korában: először behízelgő módon lekenyerezi a törzsfőnököt, vagyis megfinanszíroz egy saját ötletet. Jelenlegi partnerünk is így csinálta... A második lépésben bizonyos alkotói jogokat meghagynak ugyan, de ők szállítják a forgatókönyvet és nagyobb a szakmai részvételi arányuk, a harmadik film már tiszta bérmunka...viszont az egyes embereket jól megfizetik... ... futunk a következő megrendelés után, az tart fent minket, ugyanakkor nincs meg a saját lábon állás lehetősége...
Varga Csaba: ... A magyar animáció alapvető problémája manapság, hogy egyetlen olyan ember sincsen, aki az elmúlt tíz-tizenöt évben bukkant volna elő... Tetszhalál-állapot van, nem hallani fesztiválsikerekről. Hol vannak a titánok?... ... A szakemberhiány miatt elsatnyul a szakma, külföldről kell importálnunk őket, most is hatvan orosz van itt nálunk Moszkvából, az orosz animáció színe-java...

Szaggatott vonal
Helyzetjelentés a magyar rajzfilmről (A beszélgetés résztvevői: Jankovics Marcell, Reisenbüchler Sándor - Pannónia Filmstúdió, Nepp József, Ternovszky Béla - Stúdió 2, Varga Csaba - Varga Stúdió, Varga Kerge Zoltán képregényrajzoló - Kretén magazin)
Filmvilág, 1999/8. Tóth András György

x

... Tizenheten végeztünk a Rajzfilm Akadémián, ebből hármunkat hívtak Budapestre gyakorlatra. Három év mélyvíz. A legnagyobbak mellett dolgozhattunk. 1974-ben mégis visszatértem Kecskemétre, mert számomra az ottani közeg volt fontos. Mikulás Ferenc vezetésével nagyon jó műhely alakult ki...
...Kilenc év belgiumi tartózkodás után rájöttem, hogy filmet igazán abban a kulturális közegben érdemes készíteni, amit az ember sajátjának érez. A 90-es évek közepére kialakultak azok a technikai lehetőségek, amelyek segítségével viszonylag kis költséggel létrehoztam egy számítógépes stúdiót, amely lényegesen olcsóbb, mint egy hagyományos rajzfilmstúdió. Hazajöttem, és megalapítottam a saját cégemet...
... Klasszikus gitárt tanultam a brüsszeli Zeneakadémián, ahol egyszer bevittem a számítógéppel szerkesztett zenéimet a tanáromnak, aki mellesleg nem tudta, hogy rajzfilmmel foglalkozom. Amikor visszahozta a kazettát, azt mondta, szerinte ezek rajzfilmzenék. Az Egy újabb nap zenéje is ebből az anyagból származik, persze, egy kicsit átalakítva...

Egy újabb nap
Beszélgetés Tóth Pállal
Filmvilág, 1999.8. Bodolai László

x

... Noha harmadszorra vettek fel a szobrász szakra, egy szemeszter után kirúgtak az Orfeó miatt... ... Azáltal, hogy sem a Képzőművészetit, sem a Filmművészetit nem végeztem el, kimaradt az öncélú tanulási létforma. Autodidakta vagyok, kimaradt a "felhőtlen" kísérletezés...
... És akkor egyszer, csak egyszer kellett végignézni, ahogy Szentjóby ült egy vödörrel a fején Bogláron, vagy ahogy Donát Péter szétfújt egy tollpárnát, vagy a Halász-színház King-Kongját, és világossá vált, hogy itt valami történik, történik a Valami, ami radikálisan más, mint az egész fennálló...
... A performansznak, pontosan azért, mert olyannak kell lennie, hogy világosan látható és érzékelhető legyen a jelenlét, nagyon erős emocionális hatással is bírnia kell, mert egyszerre kell, hogy átéld a primér, érzelmi és esztétikai dimenzióban. Nagyon vonzott a kiszámíthatatlansága. A performansz mint gesztus és a performansz mint nem predikálható eseménytörténet... Ehhez erő kell. Mert azok, akik ott vannak, a szemtanúk. A performansz tanúságtétel. Ha buksz, az nem olyan, mint egy színésznek, aki ha ma megbukik, akkor holnap majd... mert egyszer történik. Nagyon fontos mozzanat, hogy nem színdarab, amit holnapután is előadnak, hanem csak egyszer történhet meg...
... A Stanley és Livingstone-nal hármas feladványt oldottam meg: visszatértem a képzőművészetbe, mégpedig olyan dimenziójába, amit egyszeri és addig nem látott szituációt hoz létre. Másodszorra, leszámoltam az állami szobrászattal, és azzal, ahogy hét évvel azelőtt tulajdonképpen a kirekesztés állapotába juttattak. Harmadszor, az ott jelenlévők megértették. Tehát átment a dolog, és jellegéből fakadóan, élő volt, megismételhetetlen és egyedi...
... A Művelődéskutató Intézet menedékhely volt, nyugodtam mondhatom, Vitányi humanizmusa révén. Egy sor ígéretes kutató dolgozott ott, s néhány megtűrt kallódó - jómagam az utóbbi kategóriában -, és voltak ott kitűnő tudósok, mint a méltatlanul fiatalon meghalt Józsa Péter vagy Lendvay...
... Méreitől tulajdonképpen az emberi történettel, a lélektani "anyaggal" való bánásmódot tanultam meg, ami végső soron - itt leegyszerűsítve - az értelmezés és jelentéstulajdonítási folyamata egy több dimenziójú, nyitott mezőben...
... Egy harántimpulzus kellett, hogy felismerjem, hogy Bódy és Tímár filmje, a Privát történelem tulajdonképpen a privát film spirituszát tárja fel... ... a filmeket nyolcvannégy-nyolcvanötben Szemzővel közös performanszainkban kezdtem felhasználni. A legjobbak ebből a szempontból az Iróasztal meg a Pillanatfelvétel a szigetről című darabok voltak...
... Rendkívüli módon izgattak bennünket az ötvenes évek zakós kispolgárai, akik a rettenetes terror mögött (vagy mellett) kitűnően mulattak. Tehát az akkori élet élhető része. Hogy az ávéhával nem volt mindenki egyforma konfliktusban...
... A Dusi és Jenőben valami mágikus dolog történt velem: mintha a mások múltjába való belépés és a más idősíkban játszódó saját múltam összekapcsolódott volna. Mintha a két külön emlékezés processzusa egybeesne: a prousti madeleine-sütemény ízében. Amikor az összekapcsolódó élmény közös víziót hív elő. Olyan dimenziók nyilnak meg, amelyek sejtelmesek, titokzatosak, vonzók, mert különleges dimenzió és érzékenység nyilvánul meg... A Dusi és Jenőben is a békebeli polgári világ jelenik meg. Történelmi okokból a magyar polgárság jó része a dzsentri hivatalnokon túl általában és különképpen kétféle volt: a német, illetve zsidó származású... Milyen tehát a magyar polgár? A két világháború közötti magyar polgárság is hordozta az összes tünetet, amit a Monarchia bukása okozott. A Privát Magyarország talán a magyar polgárság filmes freskója...

Határesetek
Beszélgetés Forgács Péterrel
Metropolis, 1999. nyara, Vasák Benedek Balázs


tudósítás

...a magyar animáció ma is sok díjat hoz el külföldről. Többet mint a magyar játékfilm. De a tartós, tíz éve húzódó válság meglátszik a filmeken. S tulajdonképpen csüggesztő, hogy Szemadám György MMKA-kurátor beszámolója szerint a "gügyögő kistestvér" is hajszálra ugyanazokkal a szakmai gondokkal küzd, mint nagyjátékfilmes bátyja. Kidolgozatlan, előkészítetlen filmtervek, a dramaturgiai munka hiánya, a képzés anomáliái. Szemadám utalt arra, hogy a főiskolán tulajdonképpen szárazon tanítják úszni a hallgatóságot. Stabilizálódott ugyanis az az abszurd helyzet, hogy a főiskola nem képes kigazdálkodni a növendékek vizsgafilmjeit. Dizseri Eszter a szakmai vita záróakkordjaként pedig egyszerűen csak felolvasott vagy tucatnyi nevet egy cetliről: Rofusz Ferenc, Háy Ágnes, Maros Zoltán, Csonka Zoltán, Csapó Gábor és még sokan mások, egy teljes generáció szerepelt rajta. A nyolcvanas évek ígéretes tehetségei, akik ma valamennyien külföldön rajzolnak...

Leonardo Kecskeméten
KAFF'999
Filmvilág, 1999/8. Muhi Klára

x

... Szokurov úgy véle, a mítosz, amely Hitlert ördögi gazembernek, titokzatos gonosztevőnek tekinti, régóta akadálya a dolgok megértésének. A politikai, közgazdasági, történelmi tanulmányok, szexológiai és pszichiátriai elemzések hozzájárultak ugyan az igazság feltárásához, a történelmi megközelítés és a filozófiai interpretáció szükséges a megértéshez, de nem elégséges... ... Hogy miért kapta a Moloch a zsűritől éppen a legjobb forgatókönyv kitüntetését? - talán azért, mert a többi díj már foglalt volt, s mindenképpen jutalmazni akarták a film kvalitásait. Szokurov műve kivételes erejű a valóságtól elemelt, stilizált világ festői megteremtésében, ahogyan a kép anyagszerűségének elvont, költői természete, a színek, a fények, a díszletek jelbeszéde, az elcsépelt, gyászos történetet Halál és Élet metafórájává alakítja át... Eleven a hullaházban...
...Lesz film, nem lesz film, nem bánnánk, ha viccesebb század következne.
A versenyben huszonkét filmet vetítettek. Talán azt az utolsó lapot nem kellett volna ráhúzni.

A 21-es csapdája
Cannes
Filmvilág, 1999/8. Létay Vera


filmtörténet

...Az amatőrök sokat emlegetett újságja több helyen említést tesz arról, hogy a nagyobb sikereket elért magyar filmeket az UNICA lemásolja és berlini archívumában megőrzi. 1941 őszén egyszerre például öt magyar filmet másoltak le és archiváltak itt. Ezek között volt az első magyar színes trükkfilm, az Aqua vitae, amelyet a Beszkárt főtisztje, Vásárhelyi István rendezett...
... A Rákosi-rezsimben többször rendeztek éjszakai razziákat azoknak a lakásában, akikről sikerült megtudniok, hogy mozgófilmet tartanak a lakásukban. Derék ávósainknak nem volt nehéz dolguk, hiszen egy valamirevaló ócskapiacon legalább annyi filmneppert lehetett találni akkoriban, mint ma videórőföst. Feldmesser Vilmos is ezek közé tartozott, igaz ő már a háború előtt ismert selejtfilm-kereskedő volt Budapesten...

Pergő képek
A magyar amatőrfilmélet rövid története
Metropolis, 1999 nyár, Kurutz Márton

x

... A "mozi" szónak, amelyet nem is olyan régen, alig tíz évvel ezelőtt csinált Heltai Jenő, máris nagy a presztizse, sokkal nagyobb, mint számos magyar szónak, amely helyet foglal a nyelvtörténeti szótárban... Mi történt? Nehány mozi-igazgató a moziját "kinoplasztikon"-nak, "mozgófénykép-színház"-nak, "kinemá"-nak keresztelte el. Az igazgatók vártak-vártak, de a közönség nem szokott a színházba. Ennek pedig csak egyetlenegy oka volt. Az, hogy a pesti közönség már konzervatív, csak mozit ismer és arról a színházról, amelyet másképpen hívnak, egyszerűen nem vesz tudomást...

A közönség már csak mozit ismer
Anno 1913
Népszabadság, 1999.08.04. D.Gy.


műelemzés

... Bódy filmje mindenesetre fölvillant egy lehetőséget (melyet részben be is teljesít). A magyar történelem egy hosszú pillanatát (a két háború között tragikus vereségbe átcsapó látszólagos konszolidációt) tudja a családi archívumokból előkerült filmekkel váratlanul új szemszögből ábrázolni. Bódy történelmet ír, privát szinten, és eközben filmet ír, kozmikus szemszögből... Valamiért Bódy előtt ez másnak így nem jutott eszébe...
... Ezzel a kifinomult történelmi érzékkel együtt Bódy voltaképp megtorpan egy történelmi korszak tragikus határán (nála a világ a világháborúval és a zsidóüldözéssel véget is ér), holott Forgács filmjéből világosan kiderül, hogy a Bartos család - miként mind a többiek is, akiknek kezéből a halál vagy a beszerezhetetlen negatívok, vagy a félelem nem ütötte ki a kamerát - a háború után is filmezett, a korszakváltás tényét személyes tudással rögzítette... Ahogyan Forgács átlép ezen a negatív demarkációs vonalon, és ahogyan Bódy innen marad rajta, nem egyszerű döntés kérdése, hanem a teljes művek szemléletére kiható választás....

Zárt kertek pusztulása
Forgács Péter és a film
Metropolis, 1999 nyár, Forgách András


riport

... Nyugaton elismerik, ha egy reklámügynökség közreműködik egy párt választási sikerében - válaszolta kérdésünkre a rendező, aki dühös az őt és cégét ért politikai sajtótámadások miatt. Hozzátette: a sajtó politikai címkékkel látja el, de nem kíváncsiak tevékenységére. Az Orbán Viktorról készített filmet is pusztán szakmai feladatnak tekintette...

Reklámokon tanult gyorsaság
Káel Csaba filmrendező Mozart-operát rendez
Népszabadság, 1999.07.30. Sós B. Péter

x

... André Szőts megjegyezte: A szívem másé plakátjain a főhős mögött a Lánchíd látható; az indiaiak máris valósággal szerelmesek a hídba. A producer szerint azért esett a magyar fővárosra az indiaiak választása, mert az itteni árak elfogadhatóak, ugyanakkor Budapest minden ízében európai város...

Forgatás a Bécsi kapu téren
Népszabadság, 1999.07.30. munkatársunktól

x

... Számtalan összejött, például: Játszd újra, Hyppolit, Hyppolit vagy amit akartok, Ajvé Hyppolit, Mindhalálig Hyppolit és még sorolhatnánk. Még alszanak rá néhányat, azután kiderül, melyik az igazán nyerő...
... Julcsi, a cselédlány rábeszéli a ropogtatnivaló elfogyasztására. Megtörténik a csoda, Schneider úr mégis nekiesik és habzsolja. Kiderül a turpisság, a cseléd a sárgarépába kolbászt húzott, gazdája kedvencét...

Hyppolit címet keres
Schneider úr répába bugyolált kolbásszal fogyózik
Nai Nap, 1999.07.31. Szilágyi Ágnes

x

... a kölcsönzésből befolyó bevételek mintegy 50-70 százaléka a feketepiacba áramlik vissza, bár a pontos számokat senki sem tudja megbecsülni. Ennek egyfelől az az oka, hogy maguk a hivatalos filmforgalmazók sem hozzák nyilvánosságra - üzleti megfontolások miatt - saját eladási statisztikáikat. A műsoros kazettákat forgalmazó cégek pedig összesen havonta 40-50 új filmet dobnak piacra...
... Az elmúlt időszak legfelkapottabb hamisítási eljárása a számítógépes szoftverek illegális másolása és terjesztése. Csaba József szerint ugyanis ebben az "iparágban" sokkal kisebb költségbefektetéssel, rövidebb idő alatt lehet nagyságrendekkel nagyobb hasznot elérni mint a videokazetták másolásával...

Technikai kihívások és digitális filmkalózkodás
Csökken a hamisított videokazetták forgalma
Magyar Nemzet, 1999.07.31. Weinwurm Bence

x

... Azt az elején tisztáztam Vásáryval, hogy e dramatikus koncertet én csak úgy tudom elképzelni, ha a színészek kívülről mondják a szöveget. Láttam ugyanis az ő oratorikus felfogású Szentivánéji álom előadását annak idején a Margitszigeten, s azt, hogy a művészek szövegüket olvasva, estélyi ruhában vannak jelen a színen, én nem tudom elfogadni...

Filmrendező a koncertteremben (Gaál István)
Megelevenedett Ibsen-hősök a Zeneakadémián
RTV, 1999/30. Jálics Kinga

x

... Amikor ledobja magáról a fürdőköpenyt, a stáb halk füttyel köszönti Huszárik Katát... Betonolvasztó meleg van, ám a medence vizét nemrég töltötték fel, így Katának nem lesz a legkellemesebb megmártóznia a vízben. A Hyppolit, a lakáj című most készülő filmvígjátékban az újgazdag Schneiderék lányát, Terkát játssza a fiatal színésznő...

Katát megtapsolta a stáb
Terkát játssza a Hyppolit, a lakájban
Mai Nap, 1999.07.17. - szilágyi -

x

... Bejött a Portugál. Minden változatban. Egressy Zoltán Portugál című darabjának szédült részegese, Szirtes Ági megkapta a legjobb női alakítás díját az idei színházi fesztiválon... ... Most aztán végképp rászakad a ház Egressy feleségére, Bertalan Ági színésznőre. Hogy bírja energiával a gyerekek, a háztartás gondját?... ... Ilyenkor mindig eszembe jut Tolnay Klárika nagy játéka. Néha, amikor már borzasztóan unta a takarítást, azzal vigasztalta önmagát, hogy most éppen "Tolnay Klári takarítónőjének szerepét osztották rá"...

Bejárták a város, hátha találnak valahol rókafiakat
Bertalan Ági azt játssza, hogy odahaza ő a takarítónő
Vasárnapi Blikk, 1999.07.18. S.T.

x

... Andrew Vajna fölajánlotta: forgatókönyvírói szakot alapítana és finanszírozná a budapesti filmfőiskolán. Tette ezt azért, mert úgy gondolja, a magyar filmkultúra és filmgyártás fellendítésében kitüntetett szerepet játszhatna egy ilyen szakmai kurzus...
... A budapesti főiskola nem is indította meg ezt a hivatalos eljárást, mert - a filmtanszak vezetőjének egyértelmű támogatása ellenére - nincs mindenki meggyőződve arról, hogy önálló forgatókönyvírói szakra lenne szükség...

Profi filmírók Pesten?
Népszabadság, 1999.07.17. Varsányi Gyula

x

... Olyan hekust játszom egy koprodukciós moziban, akit nemcsak a maffiózók, hanem a rendőrök is üldöznek. Ezúttal nem én ütök, hanem engem pofoznak. Számomra ez kicsit szokatlan...

Cserhalmi bevonul
Los Angelesben forgat ősszel
Mai Nap, 1999.07.19. Sebes Erzsébet

x

... Makk Károly csak komoly ajánlat esetén vállalná a film rendezését. - Csak akkor bólintanék rá az ajánlatra, ha olyan producerrel dolgozhatok, akit már régóta jól ismerek - fejtegette a filmrendező...

A Whiskys filmjét Makk Károly is szívesen megrendezné
A főszerepet Al Pacino, Oszter Sándor és Trokán Péter játszhatná el
Blikk, 1999.07.16. Sz.L - N.Sz. - K.I.

x

... Ki mondja, hogy nincs egy jó mozi Pesten? Van egy zug a Nagykörút és a Dob utca sarkán. Hívták már Vestának, Pentelének, legutóbb vagy negyven éven át Mátra moziként volt ismert. Meg arról, hogy itt vannak a legkényelmetlenebb ülőhelyek. Mióta a Filmintézet átvette a mozit, ülhetők a székek, s nézhetők a filmek. Mintha Langlois papa szelleme lebegne az egykori utánjátszó fölött... Kívánni is lehet. Filmóhajtásunkat bedobhatjuk az előcsarnoki ládikába, s a mozi-Jézuska pár hónapon belül teljesíti vágyainkat... Valahányszor kikecmergek a benti félhomályból a Nagykörút rideg valóságába, rossz érzés kerít hatalmába. Jean-Claude van Damme áll az utcasarkon, és gépfegyverével lekaszabolja e mozirezervátum utolsó őslényeit.

Nincs kegyelem
Fővárosi mozifogyatkozás
MaNcs, 1999.08.12. Kelecsényi László


filmszakmai események, hírek

... Izraeli Filmhét lesz az Örökmozgóban, ahol öt új izraeli játék- és négy dokumentumfilmet mutatnak be. A programok között szerepelnek kiállítások...
Újra Budapesten a klezmerkirály
Népszabadság, 1999.07.31. Rick Zsófia

x

Távlatok filmen (Műcsarnok, Bódy Gábor, Sárosi Anita és Thierry Kuntzel alkotásaiból válogatás)
Népszabadság, 1999.07.21.

x

Eldőlt a Mafilm-épületek sorsa
Médiaudvar és filmgyártás
Magyar Nemzet, 1999.07.16.

x

Az infrastruktúrára számít Hollywood
Metro újság, 1999.07.19. (MTI)

x

... Az MTM Kommunikációs Rt. 1996-ban vált tulajdonosává az akkor létrejött Mafilm Befektetési Kft. több mint 26 százalékának. A kft.-t azért hozták létre, hogy tőkét vonjanak be az eladósodott Mafilmbe, és az MTM egymillió dollárnak megfelelő összeget fizetett vagyonrészéért... ... az MTM 1998 őszétől vételi és elővásárlási joggal élhetett egyes Róna utcai ingatlanrészekre, amelyeket részben bérbe vett az általa is alapított TV2 magántévé működtetésére....

Vagyonfelosztás a Mafilmnél
Népszabadság, 1999.07.19. V.Gy.

x

Magyarországot Tímár Péter 6:3 című alkotása képviseli majd...

Megnyílt a moszkvai filmfesztivál
Metro újság, 1999.07.21. (MR)

x

A Hyppolit, a lakáj újra filmre kerül
Metro újság, 1999.07.20. (MR)

x

George Cukor emlékezete
Magyar Hírlap, 1999.07.15. RE.A.

x

Cukort ünnepli Hollywood
Magyar Nemzet, 1999.07.17. V.GY.

x

Cukor: 100!
Vasárnap Reggel, 1999.07.18.

x

George Cukorra emlékezik Amerika
Hollywoodi magyarok 34 alkalommal vehették át az Oscart
Magyar Hírlap, 1999.07.20. Földes Tamás


 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap