Báthory Erzsi Lapszemle 1999. 04. 10. - 1999. 04. 23.
szemle  kritikák  gondolatok  dokumentumok  interjúk  riportok  filmszakmai események, hírek  búcsúzunk 

szemle

... A 30. Filmszemlére nem készült tökéletes, hibátlan remekmű, de a játékfilmcsinálás (és a világ) mai állása szerint csak a steril vagy a hazudós mozi lehet tökéletes, ilyennel viszont hazai hozzájárulás nélkül is el vagyunk látva...

... A Simon mágusnak van üzenete, erőteljes koncepciója, személyes indíttatása - de ezt az üzenetet nem kell megfejteni; nem kell ismernünk a gnosztikusokat, sem Péter és Simon életének szembenállását, sem a rendező mesterét ahhoz, hogy maradéktalanul értsük és élvezzük a filmet...

... Kamondi... vadromantikus történetet álmodott az aranycsinálás titkát megszállottan kutató vegyészről, a hivatásos gladiátorról és az ötödik elemként működő, delejes képességekkel bíró leányról, egymást érik a csodák és rémségek, az egész roppant gótikus, zaklatott, egyszerre kimódolt és vásári, és nagyon hajlamos a szétesésre, az egyik csodája, hogy időnként mégis összeáll, miközben... olyan képek, jelenetek ütnek át rajta, melyeket nem fogunk elfelejteni...

... szóba kell hoznom a látványtervezők mostoha sorsát, nemhogy díj nem jár nekik e hazában, de még említés sem. Talán azért, mert csak két esetben játszanak kulcsszerepet: ha sok pénz van a filmre, meg ha kevés. Gondoljunk bele, miképpen lehetséges abból a szűk magyar költségvetésből látványt produkálni, áradó szegényszag és ordítóan olcsó megoldások helyett...

.. hajdani 4. sz. italboltból Espressóvá avanzsált kocsma, a számos rétegen a hatvanas évek uralkodó dizájnjával, a hozzátoldott kerthelyiség hullámpalával, a sufnik, melléképületek, bódék, toldalékok gazdagsága, a soha be nem fejezett, még a megépülése előtt lelakott családi ház, és az itt élő emberek, azok a mackófelsők, virágmintás otthonkák, cicanadrágok! Azt csak félve merem említeni, hogy Grunwalsky mennyire nincs tekintettel azokra a nézőkre, akiknek nem ér nyakig az ingerküszöbük!...

... Salamon András tudna nálunk olyan filmeket csinálni, mint a briteknél Ken Loach... a néző - a rendezővel ellentétben - tudja kezdettől fogva, hogy nem lehet jó vége ennek a szerelemnek, és döbbenten nézi a film elmaszatolt befejezését...

.. Mit kiván a magyar nemzet? Ezt egyelőre nehéz megmondani, de idén is boritékolnék egy jóslatot: a magyar film ebben az évben meg fogja duplázni a nézői számát. És ez a legkevesebb.

Bori Erzsébet: Mégis mozog
Játékfilmek
Filmvilág, 1999/4.


... Az expresszív képet Örkényi Antal kísérleti animációs filmjében, A nyúl teremtésében láttam. Nagyszerű logója lehetett volna... a Harmincadik Magyar Filmszemlének: a Corvin mozi tereiben csoportokban locsogó megannyi értő száj, ahogy közölni akarja, mit látott éppen a vetítőterembe bejutott szerencsés szem... Egyébként az animátor-teremtő komoly erőbedobással - egyetlen nyúlgerinc ritmikus ficánkoltatásával - végül egy közönséges mezei nyulat teremt. Ha szemtelen vagyok, ez meg a honi filmgyártás...

... Simó Sándor és Kende János osztálya nyolc részben dolgozta fel Török Sándor... kevéssé ismert albérletregényét... a magyar kismesteri film, valamint a régi tévéjátékok legjobb pillanatait idézte fel (sőt egy-két epizód, Hajdú Szabolcsé, Groó Dianáé, Pálfi Györgyé meg is haladta), de színvonalas teleregényként is működött... (Hogy) ez a közönséggel kokettáló feladat sem tanárnak, sem hallgatónak nem derogált, változást mutat a főiskola hagyományosan arisztokratikus szemléletében...

... Szászt vonzzák a megbomlott írók, írások, de filmjeiben az őrület és zaklatottság csendéletszerű lenyomatát látjuk csupán. Pedáns, gyönyörű képeket a végállapotról...

... Egészen vigasztalan lenne ez a sor, ha nincs Szederkényi Júlia Bóbitája... Az egész Szemlén nem volt együttvéve ennyi képi találmány (operatőr: Imreh István), ennyi lélekkel telt kép, mint a Bóbitában. Ha már nem adták ki, az én díjam neki jár.

Muhi Klára: Szemszáj
Kisjátékfilmek
Filmvilág, 1999/4.


... az "igazságot" a rendező, az élethelyzet és a műfaj csak együtt, egymással vitázva, küzdve mondhatja el... a nyelvvel, a kamerával, a nyíltszíni drámával, a szereplőkkel folytatott küzdelemből születik meg, ha ugyan megszületik... különben három lépésben mattot ad neki a valóság...

... A magyar dokumentumfilm hagyományos erénye, hogy alulnézetből filmez, sorsokban gondolkodik, s nem a nagytörténelem szempontjai szerint. Nem kérdéses, kinek az oldalán van az igazság, az érdekeinkre hivatkozó kaján História újra és újra ránk töri az ajtót, fordítva ritkán szokott történni...

... Ahogy a leírt, sutba vágott, berozsdált lelkek e játékterápiától csikorogva életre kelnek, az kész csoda. Játék az egész rakja helyére a csodát Zelki János: senki sem akarja itt senkivel sem elhitetni, hogy szellemileg sérült gyerekek ugyanolyanok, mint a többiek. Mások, de nem értéktelenebbek. A próbák során önbizalmak gyarapodnak, szerelmek szövődnek... hitetlenkedve látjuk, mert a fene nagy szépségkultusz nem hagyja megtanulnunk: a boldogság számára közönbös az edény formája...

... a kiegyensúlyozott magántörténelem és a tébolyult közhistória örökös árapály-hullámzása teszi egyszersmind kozmikussá és mágikussá. De talán soha ennyire erősen, mint most a Dunai exodusban... a vidám sétahajó egyik napról a másikra ördögi hajóhintává változhat, mely ide-oda röpíti a nemkivánatossá lett népeket...

Schubert Gusztáv: És a hajó megy
Dokumentumfilmek
Filmvilág, 1999/4.

kritikák

...Grunwalsky mintha nem hangolná össze a nagyközelik hátterének világítását. Erős paradoxon: a magyar operatőrök egyik legtudatosabbja nem törődik ezzel. Nem nagyon látszik törődni a nagyközelik és a totálképek összehangolásával sem. Ilyen filmjének történetkezelése is...

...A Grunwalsky-filmek nehéz fogadtatása (mindegyik így járt), a sokfajta ellenérzés velük kapcsolatban a művészet nagy és régi kérdését, a "homo ethicus" - homo aestheticus" világlátásának szembenállását idézi...

... a Kőzápor, és ilyen most annak testvér-filmje, a Nevem, Joe... kevés szebb és katartikusabb mai film készült a hétköznapi emberről. De ebből a világból még nem vonult ki az Isten...

... a kamera szorongó agresszivitása a vászonról ránk pillantó szemre is átragad. Kamera-szem és a kamera előtt hunyorgó főhős szeme: egymás végtelenbe merülő, megsokszorozódó tükörképei...

... Ha az őrangyal barom, és ha az Isten kivonult teremtményei világából, azoknak csak atavisztikus, őserdei gesztusok maradnak védekezésül. Bogár, a bosszúálló a Pokolból tér vissza.... bárcsak Isten térne vissza olyan makacsul igazságosztó erővel, mint az általa elhagyott megnyomorítottak bosszúálló kis ördögembere...

Bikácsy Gergely: Az őrangyalom egy barom (Visszatérés, r: Grunwalsky Ferenc)
Visszatérés
Filmvilág, 1999/4.


... arra gondoltam hát, hogy néha otthon, egyedül, susogóban, heverőről, tekintsenek meg egy-egy dokumentumfilmet. Hátha. Szabó Géza hérgi lakos élettörténete arról szól - ezt csak azért mondom, mert biztos vagyok abban, hogy a filmnézés is elmarad - , hogy az embert sajnos újra és újra meg lehet alázni. Ezt egyszer úgy hívják, önkéntes kollektivizálás, másszor úgy, hogy földkárpótlás: mindez az épp aktuális politikai vezetés intelligencia-szintjének kérdése.

Kovács Zoltán: Szabó Géza (Nem mindenki Szabó Géza ám, r: Buglya Sándor)
Film
Élet és Irodalom, 1999.04.16.


... A Natasa egy darab Szibériát röpít át Moszkvába, a Lomonoszov Egyetem falai közé. A Vasistenben a hadiipar acélkohói sisteregtek, a Natasa mesébe fordítja a "népek kohója" brutális metaforáját... A bőséggel adagolt misztikum, a mágia és a kiismerhetetlen utalások (a természet rejtelmes kódjától az állatszimbolikán át a politikai, maffiózó-szálig) ugyanolyan bábeli kavalkádként vannak jelen a filmben, mint az egyetem színpompás forgataga...

... Kicsit lelombozó olyan filmről írni, ami van is, meg nincs is... Megkésett ez a kritika, egy mulasztást próbál pótolni. A Natasa nem jó film, mégis több figyelmet érdemelt volna akár a sajtótól, akár a szakmától. Kevesen tudnak olyan atmoszférát teremteni, ahogy Tóth Tamás a Vasistenben és a Natasában tette... A Natasa nem tudott populáris lenni, mert hiányzik belőle a követhető és rendezett történet...

Varga Balázs: Bábel a rengetegben (Natasa,r: Tóth Tamás)
Filmvilág, 1999. 04. 16.


... hangsúlyozom: mégis kizárólag Bunuelről van szó. Csak éppen Bikácsyt nem tudta megkisérteni a monográfia nyomasztó műfaja. Helyette a személyesség síkjára terelt mindent - s ezzel közelebb került az igazsághoz, mint sok tudós kollégája. Amíg mások fennhangon hírdetik a hermeneutikát..., addig Bikácsy gyakorolja azt. Vérre menő párbeszédet folytat Bunuellel. Annak a klasszikussá vált elvárásnak a jegyében, miszerint csak az tud igazán kérdezni, akit saját életének a kérdése mozgat.

Földényi F. László: Bikácsy Gergely: Bunuel-napló
Élet és Írodalom, 1999. 04. 16.


... Széthúzza a képet minden irányba, menten szétszakad. Akár fekve is nézhetném, ha nem lenne hideg a márványpadló, vagy fejen állva, ha nem múlt volna el az egyensúlyérzékem átmenetileg. Az alak mindenhonnan értelmezhető, akár a szobrok közül a jobbak...

Komáromi kisleány
Kiállítás és táncszínház (Test-Tér előadások fotókiállítással a Ludwig Múzeumban, Ladányi Andrea és Grunwalsky Ferenc)
MaNcs, 1999. 04.15. - sisso-


.. Amit a képen látunk, az a formák szépsége: a test változó, alakuló formáié. Nincs bennük semmi erotikus: "tiszta formák", akárha kerub, fényszárnyú angyal, férfinő képét látnánk. Grunwalsky fotográfiái négydimenziósak. Olyan irányokba terjeszti ki a fénykép határait, amelyekbe a fotografikus képek közül csak a film bír behatolni: az időbe és a térbe...

Báron György: Kerub, fényszárnyakkal
Élet és Irodalom, 1999.04.23.


...független filmeket vetítenek az országos szemlén. Hogy ki a független? Az, aki nem ebből él? Van Magyarországon olyan filmrendező, aki a filmjeiből él? Vagy az a független, aki saját erőből, állami támogatás nélkül forgat? Akkor miért nincs itt a Kalózok című film vagy Andrew VAjna valamelyik pilotja? Vagy az a független, aki nem kerül be a hivatalos filmforgalmazásba? Ez se jó, mert számos független filmje (lásd KVB Országalma) megy a hivatalos forgalmazásban. Esetleg független az, aki nem a stúdióban gyártja le a filmjét? Hú, akkor Szőke András sem az, őróla pedig túlzás azt állítani, hogy nincs köze a függetlenekhez......Mindenesetre a függetlenek azonnal felismerik egymást a peronon...

BAkács Tibor Settenkedő: Mindentől függetlenül
Élet és Irodalom, 1999.04.23.

gondolatok

... A spin doctor hivatalos megnevezését tekintve nem több, mint sajtótitkár vagy szóvivő, valójában azonban fényévekre van szolid elődeitől, akik a korrektség páncéljába bújva ismételték el a kormányhatározatokat a sajtótájékoztatókon megjelent képviselőinek, vagy szervezték az interjúkat. A spin doctor annak a politikai kommunikációs modellnek a terméke, ami a háború utáni Amerikában alakult ki, és Reagan elnöksége (Európában Margaret Thatcher miniszterelnöksége) idején nyerte el jelenlegi formáját. A modell kialakulásának hátterében a modernizáció részeként megnövekedett társadalmi befolyással bíró média áll...

... a magyar sajtó a rendszerváltás idején szerzett komoly legitimációs bázist magának, és azóta is ebből él. Közben viszont elfeledkezik arról, hogy a legitimációért folyamatosan meg kell küzdeni, aminek a legbiztosabb módja, ha a sajtó ügyel arra, hogy ömagára nézve is érvényes legyen a politikai szereplőktől megkövetelt átláthatóság. Csak példaként említeném a Népszabadság esetét az Írisz TV kontra ORTT ítélettel. Vezető példányszámú politikai napilapunk úgy írt az esetről, hogy egyetlen szóval sem utalt saját érintettségére az ügyben, vagyis arra, hogy tulajdonosa az a Bertelsmann, amelynek komoly érdekeltsége van a pervesztes RTL-ben. Hasonlóképp járt el a Világgazdaság, amikor úgy jelentette meg címlapsztoriját arról, hogy az MFB mégsem szándékozik átvenni a Postabank sajtóportfólióját, hogy nem jelezte saját érintettségét a kérdésben...

Kaposi Ildikó: Alastair Campbell szelleme
Élet és Irodalom, 1999.04.16.


... neves magyar rendezők... a dokumentarizmust inkább tekintik látásmódnak, mintsem műfajnak, vagyis a kérdés a filmkészítők szerint is elsősorban etikai jellegű... Schiffer úgy gondolja, azért nincs kellő súlya ma a szociofilmezésnek, mert az ország társadalma nem akar megváltozni, szerint a dokumentarizmus ugyanis ott virágzik, ahol a változás iránti igény is jelentős. Úgy tűnik azonban, hogy a dokumentumfilmmel pontosan az a baj, ami az ország társadalmával: nem létezik...

... a filmesnek nevezett személyek hogyan avatkoznak bele mások... életébe, annak érdekében, hogy valamit közöljenek az ezen beavatkozástól mentes világról..

... valami ki is csúszott a kamera-állvány alól, s ez a hitelesség...

... éppen azzal hagy fel... amelynek alapja ugyanaz az elgondolásrendszer, ami a hagyományos dokumentarizmust élteti: a vallásos, a szocialista vagy a polgári értékeket megtestesítő jó és rossz elbeszélése.

Gayer Zoltán: Tetszhalál
Dokumentum-válság
Filmvilág, 1999/4.


... 1992 őszén a Pas Op flamand kortárs művészeti fesztivál keretében tíz táncfilmet láthatott az Örökmozgó közönsége... A műfaj lényege, hogy túllép a puszta rögzítésen, produktumai önálló alkotások, amelyekben a vágó és az operatőr az előadók munkatársa, a filmrendező pedig a koreográfus uralkodótársa lesz...

... A hazai kortárs tánc alkotóival a ‘90-es évek második felétől dolgoznak együtt filmrendezők... Kaszim Tarek és Kovács Gerzson Péter, Gém György, Zimmermann Zsolt és Xantus János...

Halász Tamás: Határátlépés
Magyar táncfilmek
Filmvilág, 1999/4.


... Ezt gyakran csak úgy tudjuk ellensúlyozni, ha mi is kemény módszerekhez nyúlunk: ...lemészároljuk, megmérgezzük az ellenséges hadsereget, kizsigereljük, kiéheztetjük, becsapjuk a rakoncátlan lakosságot...

... egy diktatúrában a lakosság jobban tűri az éhezést, a nélkülözést - a vasszigor sokkal kényelmesebb, mint a demokrácia...

... gyakran a legkiméletlenebb módszerekre van szükségünk, hogy hatalmunkat megszilárdítsuk és végül királlyá koronázzanak...

... " A gonosz: jó" - ezzel reklámozta a Bullfrog minden idők egyik legzseniálisabb stratégiai játékát, a Dungeon Keepert... magát a főszörnyet személyesítjük meg és gonosz lényeinket menedzselve kell kiépítenünk földalatti labirintusainkat, melyek a pokol bugyraihoz hasonlatosak...

... A játék készítői tehát rátapintottak a számítógépes játékok egyik alapszabályára: a gonoszság élvezetes, ellenségeink kegyetlen eltiprása örömet okoz... megalomán hatalomvágyunkat végre büntetlenül kiélhetjük - a számítógépes játékok virtuális világában minden megengedett.

Herpai Gergely: Az eszköz édesíti a célt
Stratégiai játékok
Filmvilág, 1999/4.

dokumentumok

...A Budapesti Rendőr-főkapitányság politikai nyomozóosztálya 1961. január 3-án objektumdossziét nyitott "Budapesti galerik" címmel...

...Az OD-2240 dossziét időközben több mellékletre bontották, közülük a "Zenebarátok" kötet megsemmisítésre került 1989. november 20-án...

... Az együttesről készített különböző jelentéseket minden bizonnyal ebben a korábban említett dossziéban gyűjtötték össze. Elsődleges forrás hiányában azonban csak az ügynökök megmaradt munkadossziéi alapján alkothatunk képet a politikai rendőrség ez irányú tevékenységéről...

... A dokumentumok viszonylag gyors napvilágra kerülése Kisfaludy Andrásnak, az együttes egykori dobosának köszönhető. Kisfaludy készülő filmje forgatásához héttéranyagokért a Történeti Hivatalhoz fordult... Az iratok részletei fontos dramaturgiai szerepet töltenek be a 30. Magyar Filmszemlén nagy sikert aratott Elszállt egy hajó a szélben... című filmben...

KEX-akták
Ügynökjelentések a Kex együttesről 1969-1971
Közzéteszi Markó György
Kritika 1999/4.


... Sok helyen voltak olyan megnyilvánulások, hogy beverik a mozivásznat, ha Páger filmjét játsszák... különösen az háborította fel az embereket, hogy visszakapta a villáját...

Páger Antal hazatérésének ügye a politikai bizottság előtt
Kritika, 1999/4. Bolvári-Takács Gábor

interjúk

...Jön egy zene, amit megszeretek, és kitalálom hozzá az egymásba olvadó, egymásból alakuló grafikai világot. A lengyel kortárs zenét nagyon szeretem, mert a végletekig tudják fokozni a hangulatot... Élni kezd a zene, s közben is születnek ötletek... A gyurmameséknél éltem a képi humor lehetőségével, de a homokfilmekben ez kizökkentene. Nem úgy van az, hogy az egyik pillanatban röhög az ember, a másikban meg visszasüpped abba a melankolikus világba, amit az anyag sugall...

... Amikor a Pannónia szétesett, az ottani rendezők kis alkotói stődiókat alapítottak. Ahogy most én is. Vagy negyven ilyen műhely van, de ezek főként komputeranimációval, reklámmal foglalkoznak. Az úgynevezett elfogult animáció, amit én csinálok, nem olyan kelendő...

"Mindig van nálam egy liter homok"
Cakó Ferenc animációsfilm-rendező
MaNcs, 1999.04.15. Szilágyi Szilvia


... Minden szögből körbejárt. Érzékelhető a felvételek időrendjében, hogy egyre jobban belém mászik. Érdekes, hogy a Visszatérés című filmje nagyjából egyszerre készült a fotókkal. Míg az naturális és durva, a fotók naturalizmusa mögött mégis a szenvedély és a szépség dominál...

Legyen közös cellánk
Ladányi Andrea balett-táncosnő
MaNcs, 1999.04.15. Szilágyi Szilvia


... A filmfőszerepet az Ötödik Sallynek köszönhetem. Tímár Péter megnézte a darabot, s utána döntötte el, hogy én alakíthatom Helént a 6:3 című filmben... sokáig senkit sem találtam, aki úgy akarta volna színre vinni, ahogy én elképzeltem. Végül aztán Tóni, a férjem lett a rendező, aki tudta, milyen sokat jelent nekem ez a darab, s egyébként is nagyon hasonlóan gondolkodunk színházról, művészetről. Az Ötödik Sallyt egy esztendeje játsszuk telt ház előtt a Thália Stúdió színpadán...

Szalay Kriszta a kulisszák mögött is összehozza a párokat
Hallgat az asztrológus tanácsaira
A saolin szerzetesek mozgásművészetét gyakorolja
Vasárnapi Blikk, 1999.04.18. Réfi Zsuzsanna


... apám régi kollégája a rövidfilmgyárban volt gyártásvezető, ő helyezett el engem ott, a Könyves Kálmán körúton. Először udvarosnak. Söprögetni kellett. De nem sokáig, mert Csaszi néni, a személyzetis egy üresedéskor hamar átminősített világosítónak. Ötvenhét őszén kerültem oda: borzasztó érdekes társaságba keveredtem. A filmgyár tele volt ugyanis ötvenhatos, deklasszált "bűnözőkkel". Mindenki tudta róluk, hogy most egy darabig ott "elfektetik" őket, hogy ezek az urak álvilágosítók, előbb utóbb mennek majd vissza az egyetemre tanítani...

Ötezressel a csigalépcsőn
Születésnapi beszélgetés a hatvanéves Ragályi Elemér filmoperatőrrel, aki tagadásból választotta hivatását
Népszabadság, 1999.04.17. Csala Károly


... Azt szoktam mondani, Oscar-díjas film operatőre vagyok. Az 1996-os Emmy-díj azonban csak az enyém. Azért vagyok büszke ezekre a külföldön kapott díjakra, mert akik odaítélték, azoknak fogalmuk sincs arról, ki vagyok...

... Amikor elolvastam Závada Pál regényét, a Jadviga párnáját, akkor úgy éreztem, ebből készülhet el az én filmem. Sajnos a filmjog már foglalt volt. Kiváncsian várom, milyen film lesz belőle, bár nehezen tudom elképzelni, hogy nekem tetszeni fog...

Elfogult krónikása lenne Magyarországnak
Ragályi Elemér operatőr díjakról, rutinról, fényekről és vetélytársakról
Magyar Nemzet, 1999. 04.17. Hanthy Kinga


... Én egyébként hiszek a középszerben, mert nagyon fontosnak tartom, hogy egy ország kultúrájának a középszintje, mely akár azonosítható a középszerrel, jó erőben legyen. Így képes kiizzadni magából igazi értékeket....

"Hiszek a középszerben"
Jankovics Marcell a Nemzeti Kulturális Alap struktúrájáról, szerepéről
Magyar Hírlap, 1999. 04. 16. Balogh Gyula


... több ízben szóvá tettem, hogy szerintem a zsűritagok félreértették a feladatukat, amikor fontos díjakat nem adtak ki. Túlzottan szigorú, tanáros stílust öltöttek magukra, azt hívén, hogy le kell osztályozni a szakmát. Ha itt nem találnak semmi értéket, akkor nagy baj van. A fiatal filmesek minden apró pozitív kezdeményezését támogatni kellett volna...

A címlapon: Koltai Lajos
RTV-részletes, 1999.04.21.


... a színházi szakma a filmeshez képest biztonságosabb helyzetben van. Az elmúlt tíz évben a színházi szakma a maga moccanatlanságával - a filmes szakmához képest - legalább működik. A filmforgatások száma viszont megcsappant. Kevés film készül, kevesebb a műhely is. Valószínű, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van, aki a főiskoláról tiszta hittel és reményekkel lép ki, és nekünk hinnünk kell, hogy majd ők megváltják a világot...

Nem érzek sem euróriát, sem csalódást
Demokrata, 1999/16. Csépe Krisztina


... a lengyelek reménytelenül szerelmesek a magyarokba. Kitalálták, hogy szeretnek bennünket, összekapcsol minket Bem apó, a szabadságharc és néhány király. A lengyelek azonban sokkal tisztább népé, mint a magyar és százszor romantikusabb... A magyarok bonyolultak, komplikáltak, tele vannak komplexusokkal. A lengyelek ettől mentesek, és igen pozitív tulajdonságuk, hogy szeretik saját magukat, a magyarok pedig nem...A lengyelek szeretik a lengyel filmet, a lengyel irodalmat, a lengyel képzőművészetet. Nálunk ez éppen fordítva van...

... az igazi filmgyártásban vannak önálló forgatókönyvírók, mert ez egy szakma. Én általában kitalálom a dolgokat, de soha nem írom meg egyedül, mert nem egészséges. Voltak olyan témáim, amiket tizenöt évig is magamban hurcoltam. Például a Naplókat is...

... Történetesen imádok forgatni. Van olyan rendező, aki rosszul lesz, amikor forgatnia kell, mert fél a konfrontációtól. Én pénzt szerezni utálok, meg hülye emberekkel tárgyalni...

Mészáros Márta filmrendező
Demokrata, 1999k/16.Farkas Adrienne

riportok

... a határok ugyanis átjárhatóvá váltak. Jöttek Debrecenbe profi technikával előállított dokumentumfilmek és versenyeztek a nagy költségvetésű produkciókkal Budapesten kis költségvetésű, baráti összefogásból készült alkotások. És, teszi hozzá a zsűri elnöke, sokkal izgalmasabb, érdekesebb volt az idei mezőny Debrecenben, mint Pesten...

...A Debreceni Csapókerti Közösségi Házban tartott fesztivál társalgójában korunk magyar szuperprodukciójának, a Honfoglalásnak állították ki egy filmtekercsét. Mindenki vihetett haza belőle emlékül egy darabot...

Magányos harc a televízió ellen
A debreceni független filmfesztivál legjobbjai
Magyar Hírlap, 1999.04.19. Bihari László


... kezd egyetértés kialakulni abban, hogy maradjon köztulajdonban az elmúlt évtizedekben állami pénzből készült több száz magyar film, de a törvény válassza külön a tulajdonjogot és a forgalmazási jogosultságot. Az utóbbit meghatározott időre, pályázati úton nyerhesse el kellő felkészültséggel rendelkező szakmai szervezet, fizessen érte díjat, amelyből jusson a szerzőknek, továbbá a filmek karbantartására, felújítására...

... tesznek javaslatot a Magyar Filmközpont (MFK) megszervezésére. A központ, nevéből következően, nem egy vállalat lenne a sok közül, hanem sajátos szolgáltatásokat, feladatokat is ellátó szakmai centrum, amely a jelenleginél jobban fogná össze, támogatná a filmszakma kisebb-nagyobb vállalkozásait...

Mafilmből filmközpont
Szomjas György a filmakadémiáról, a törvényről és az átszervezésről
Népszabadság, 1999.04.21. Varsányi Gyula

filmszakmai események, hírek

Ázsiában is vetítik a Tamás és Julit
Metro újság, 1999. 04. 21. (MTI)

X

Mediawave
Népszabadság, 1999.04.21. H.E.

x

Ragályi Elemér: 60!
Vasárnapi Blikk, 1999.04.18.

x

Független filmesek fesztiválja
Magyar Hírlap, 1999.04.15.

x

Fontos az európai dialógus
Népszabadság, 1999.04.19. H.L.

x

Ausztrál filmnapok a Művész moziban
Metro újság, 1999.04.16.

x

Milleniumi elsőfilmes pályázat
Magyar Nemzet, 1999.04.15.

x

A múltból a jövőbe
Animációs filmfesztivál Kecskeméten
Magyar Nemzet, 1999.04.20. (vida)

x

Mediawave - kilencedszer
Magyar Nemzet, 1999.04.21.

x

Animációs filmek Kecskeméten
Népszabadság, 1999.04.20.

x

Mediawave - szépséghibával
Magyar Hírlap, 1999.04.21. Bihari László

x

Tánc a falon és a földön
Test-Tér - Grunwalsky Ferenc fotókiállítása
Népszabadság, 1999.04.16. T.Z.

x

búcsúzunk

Várszegi Károly Balázs Béla-díjas operatőrtől tegnap vettek végső búcsút...
Népszabadság, 1999.04.16.

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap