Báthory Erzsi Lapszemle: 1999.09.30. - 1999.10.22.

Bemutatók és kritikák  Egyéb kritika  Interjú  Riport  Tudósítás  Filmszakmai események és hírek  Forgatnak  Évforduló 


Bemutatók és kritikák

Közel a szerelemhez
1999, Hunnia Filmstúdió, Mafilm Rt. Aktív Stúdió
r,f: Salamon András, í: Salamon András (A kutyák nem felejtenek),o: Nagy András, z: Anima Sound System
sz: Hujber Ferenc (Karcsi), Tsuyu Shimizu (Mária), Antal Nimród, Gyuriska János, Gesztesi Károly, Pásztor Erzsi, Kádár Flóra
szí, 112 perc
b: 1999. 09. 30.

... A forgatókönyv valóban jó, kiváltképp a magyar átlaghoz képest, de azért hagy némi kétséget a nézőben...
... az írást ismerve néhol értelmezhetetlenné válik a rendezői felfogás, de legalábbis felvetődik a kérdés, hogy Salamonnak mennyire sikerült a saját művét a film nyelvére átültetni. Vagy egyáltalán megérteni...
... A Karcsi szerepét formáló Hujber Ferenc a film egyik legkellemesebb meglepetése. Hujber természetesen és szimpatikusan alakítja az egyszerű és tisztaszívű tanyasi fiút, aki a civil ruhát mundérra cserélve nem vetkőzi le emberségét, játékában nincs erőltetettség vagy műviség. Tsuyu Shimizut, a kínai lányt pedig lehet, hogy Salamon András fedezte fel az európai film számára...
... Ha ehhez még hozzátesszük, hogy Salamon az Anima Sound System izgalmas muzsikáját szervesen beépítette alkotásába, akkor igazán feledni tudjuk a lötyögősségből fakadó bántalmakat.

Közel a jó filmhez
Magyar Hírlap, 1999.09.30. Tölgyesi Gábor

... Salamon ennek a századvégi mitológiának a megteremtése felé tesz lépéseket. A Közel a szerelemhez ezredvégi szerelmi dráma, sok akcióval, kétségbeeséssel, autós jelenettel, baseball-sapkás, cinkosan ránk kacsintó századparancsnokkal. Salamon amerikai filmekből és a nyolcvanas évek végének magyar filmes hagyományaiból próbál valami eredetit összegyúrni...
... Az új mítoszhoz nincs szükség a korábbi mítosz képviselőire, Salamon a lehető legjobban döntött, amikor kezdő, kellően ismeretlen színészek vállára tette a filmet. A Közel a szerelemhez a segítségükkel közvetlenül szól azokhoz, akikre leginkább számíthat egy sikerre éhes rendező: a fiatalokhoz...

Zsarufilm
Népszabadság, 1999.10.02. Dóka Péter

... (a történetet) Salamon nagyjából főhőse, a szerelmes rendőrfiú szemszögéből adja elő. Ezzel magyarázható a film több, bár nem következetesen alkalmazott és ezért bizonytalankodó dramaturgiai megoldása. Karcsi időnként off-hangon, vagyis a képen kívüli narrátorként, mintegy utólag visszatekintve meséli-kommentálja történetét. Ez kitűnő pillanatokat eredményez. A naiv, mesélő hangnem a film stílusa lehetne. A főiskolát frissen végzett Hujber Ferenc személyében a színész is adott hozzá: tökéletesen azonosul a szinte együgyűségig jámbor, de mégis talpraesett, és főleg eszeveszetten szerelmes fiúval. Szerencsésen megválasztott helyszínként a Dankó utcai sivár körzeti iroda kínálkozik... ... a rendező hosszasan figyelheti a legelemibb emberi gesztusokat, s képeikkel a kibomló szerelem megejtően naiv jelbeszédére irányíthatja a néző figyelmét. A mesébe még akár az is beleférne, hogy Karcsi utólag tódít, kerekít, ködösít, vagyis a történteket saját képére formálva adja elő...
... Karcsi környezetében az amerikai rendőrfilmek alakjai és sablonjai tűnnek fel, amelyek nemhogy az alaptörténettől idegenek, de a nyolcadik kerületbe és a magyar rendőrségről alkotott képünkbe sem illenek...
... Salamon filmje e szerelem esélyeit a körzeti irodában töltött szerelmes éjszaka líraian szép képeivel felmutatja, bonyodalmainak drámai ábrázolásával azonban adósunk marad.

Közel a szerelemhez
Magyar Nemzet, 1999.01.07. Györffy Miklós

... Sicával ellentétben, mindvégig lebegteti, hogy mesét látunk-e, vagy egy az egyben kell értenünk az eseményeket. A nagyon is jellegzetes és egyáltalán nem a mesék világából ismerős, remekül megformált karakterek (Gyuriska János és Antal Nimród, mint Karcsi rendőrtársai) mellé helyezve a főhős figurája különös kontrasztot ad... A város érzékletes és árnyalt rajza után a falu elkoptatott és minden meggyőző erőt nélkülöző ábrázolása a film egyetlen igazán gyenge pontját jelenti...
... Karcsi a gyermeki lelkületű Charlie és Toto rokona. Mindent elhiszek ennek az idén végzett főiskolás srácnak, hogy jöjjön bárhonnan is, de van ilyen ember, vagy egy ilyen suttyó angyal, akiből árad a szeretet az állatok, az emberek és egyáltalán az élet iránt. Ahogy egyszerre szól a "közeg" bikkfanyelvén, de mégis gyengéden a hozzá forduló elesett lányhoz... csak pár kiragadott mozzanat az érzelmi megnyilvánulásoknak abból a gazdag spektrumából, amit Hujber felvillant ebben a filmben...
... ritka tünemény lesz a magyar filmgyártásban: szép, bensőséges szerelmesfilm, egy újabb költői mese a szeretetről.

A férfi, a nő, a kisbaba és a kutya
Közel a szerelemhez
Élet és Irodalom, 1999.40. Stőhr Lóránt

... Majdnem akció, majdnem amerikai, csak azért nem, mert egy amerikai filmben egy amerikai rendőr nem lehetne ilyen. A fiú naiv és őszinte, meg sem fordul a fejében, hogy más is lehetne az ő egyetlen szerelme. Nem buta, egyszerűen csak van. Egy kicsit magányos, mert már a családban sem nagyon beszélgettek. Aztán jön egy kutya, aztán Mária, na meg a gyerek. Az élet csak úgy folyik körülötte...
... egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan. Ebbe is belekap, meg abba is. Ki is teljesedik, de szét is esik. Vagy nem kellett volna elhatárolni ezeket a részeket, vagy kevesebbet kellett volna belesűríteni. De végre nem egy múltba csavarodós, mindenképpenemlítsükmeglegalábbötvenhatot film. És nem is a drogról szól. Bár ez a Karcsi gyerek születése óta be van állva, alighanem...

A kutya éji fala
Salamon András: Közel a szerelemhez
MaNcs, 1999. 199.10.08. Sora

 

Simon Mágus
magyar-francia, 1999, Három Nyúl Stúdió, Artcam International, Magyar Televízió, Eurofilm Stúdió
r,f: Enyedi Ildikó, o: Máthé Tibor, z: Bartók Béla, L. von Beethoven, Brian Eno
sz: Andorai Péter (Simon), Julie Delarme (Jeanne), Halász Péter (Péter), Hubert Koundé (Paul), Nagy Mari (Liza, tolmács)
szí, 100 perc
b: 1999.10.21.

... Simon minden természetfeletti képességnek és a Szentlélektől kapott tudásnak birtokában volt, hogy ő is Isten szószólója lehessen, egyetlenegyet leszámítva: tudását nem volt képes továbbadni. De mivel ő szeretett volna lenni a legkiválóbb apostol és más módját nem látta hiányosságának pótlására, tanítványul ajánlkozott az apostoloknak, pénzt kínálva ellenszolgáltatásul...
... a magyar mágusnak van még egy nyomós, bár egyáltalán nem misztikus oka, hogy vonatra szálljon: az egyik legkiválóbb hazai operatőr Máthé Tibor nagyon szeret és tud összefutó sínpárokat, mozgó vonatokat fényképezni...
... A Simon Mágus című film, a hitchcocki dramaturgiát követve, egy olyan bűnügy kiderítésének előzményeivel kezdődik, melyről hamarosan kiderül, nincs más szerepe a film szerkezetében, mint a magyar parafenomént (Andorai Péter) Párizsba juttatni...
... a nyilvánosság számára vesztes lesz, de a filmbéli Simon ezúttal is saját elvárásainak felel meg inkább. Ettől volt és marad legyőzhetetlen...

Apokriffilm Hitchcock nyomán
Napi Magyarország, 1999.10.21. Péczely Dóra

... A bevezető inzert adatsorának rigid nyomtatott betűi közül hirtelen úgy virágzik ki repkényként a cím kézzel írott betűsora: Simon mágus, akár egy levél aláírása. Itt az apokrif beszél...
... Sok-sok finom, egészen rejtett mozdulattal követi a film a hajdani apokrif irat jóval durvább mozdulatait: az irat római párviadalának egyik résztvevője sem római, ahogy a film párizsi párbajának szereplői sem franciák. Az irat szerint Isten maga küldi Rómába Pétert, azzal a kizárólagos céllal, hogy ott Simont megsemmisítse. A filmben Péter autóból követve azonosítja az utcán haladó Simont, igaz, magasabb megbízó nélkül... A Párizs utcáin bolyongó Simon nyelvtudásának hiánya őrzi a gnózis rettentő tudását a lélek helyzetéről: ebben a világban, de nem ebből a világból...
... Enyedi Ildikó filmje ennek a határnak a cövekjeihez nyúl hozzá. Vajon miféle tájékozódási pontok maradtak fenn a mi világunkban, amely immár mind a csoda, mind a varázslat egyforma tagadásával rejti el önmaga elől, hogy képtelen megkülönböztetni őket egymástól, vagyis ott tart, ahol a széthulló egykori római gyülekezet?...
... Az idők nem az egésznek a végén telnek be, vagyis soha, hiszen a lehetséges célok száma végtelen, s így a beteljesületlen céloké is, hanem minden egyes élő pillanat elérte, amit elérhetett, s nyugodtan bármikor befekhet az idő sírjába. Minden pillanat bízik abban, hogy a következő pillanattá fog feltámadni, de ennek érdekében nem engedi magát befogni a rákövetkező vagy még későbbi pillanatok célsatujába. Minden pillanat önmagában érett és lezárt, s ha még következik valami, az levezethetetlen csoda, Simon a bármikori meghalásra érett ember...
... közeledik felénk Simon, megszokott, ringó lépteivel... A lány mintegy a nézőről leválva, szembesiet vele. Aztán már csak a lány távolodó, derűs alakja... Aztán semmi, csak a fényben álló udvar... Talán annak a halálnak az udvarába nyitottunk be egy pillanatra, amelyik elveszítette az élet feletti fenyegető hatalmát, anélkül, hogy bármilyen hazugsággal próbálták volna megalázni. Örök élet, ha van, az életen belül van, nem a meghalástól ellopott időként, hanem a törvényre mosolyogni tudó csodaként. A győztes mosolya, aki minden pillanatban kész a törvénynek engedelmeskedni, s akire a törvény visszamosolyog... ... Valakinek a mosolyát viszonozza, mi meg az övét. Apokrif mosoly.

Az igaz apokrif
Simon mágus eltemetett tudása
Filmvilág, 1999/10. Tatár György

... Simon. A teste, a testessége fontos. Szekrény szélességű válla, az éles, szomorú tekintete! Az udvariassága. A humora... Simon túl van az egészen. Hogy mikor történt meg vele az, amitől túlkerült és "rálátása támadt" mindenekre - vagy már eleve így született? -, nem derül ki a történetből. Mi itt, Magyarországon azért sejtjük, hogy valami nálunk szokásos zsarnokság ébreszthette föl, a teljes csőd... Tán onnan jut eszébe, hogy a gyilkos személyéről a szobanövényt kellene megkérdezni, mivel vannak bizonyos ifjúkori emlékei a terrorról...
... Két monumentális férfifej. Ezek mind a ketten valakik! Az okos rendezői koncepció szerint Péter is zseni, csodálatosan szép, bődületesen szuggesztív, és hát nem is tudok rá szavakat találni, egy igazi nagy ember: az univerzum ripacsa. Csak nem önmaga. Hanem, mondjuk így, "követő". Nincs benne önmagában: utána fut. Simon puszta létezése is megőrjíti: mert az meg sem mozdul, mégis mindenben előtte jár. Fájdalmas ez Péternek, végső soron feldolgozhatatlan. Meg újra rádöbben: nem is érti Simont. Holott egy nyelvet beszélnek, ugyanazt tudják, ugyanazokat a kunsztokat tudják... Vagy mégse? Miben áll a különbség? E kérdésen fordul meg a jövő - és a múlt...
... A film utolsó két percével nem vagyok kibékülve egészen... A sírbatételtől a Titanic kávéház előtti - a megvalósuló! - randevúig tartó időszak filmes elbeszélése zavaros. Ha a sajtó nyilvánossága előtt zajló kísérletben Simont a kiásók "holtan" találják, akkor a rendőrség - "az etióp komornyik" - nem lapátolhatja vissza rá a földet, mármint Simon holttestére, mert addig a film nem így volt mesei; akkor a kísérlet helyszínéről el kellene szállítani a holttestet. Ha viszont mire kiássák, már nincs a teste a gödörben - egyetlen pillanatra se mutatja ugyanis Simon holttestét a film, így arra is gondolhat a történet megfejtésére sóvárgó, tájékozatlan Néző, hogy Simon abban a percben hagyta el a sírt, mikor "nem figyeltek oda" - akkor miért nem ujjong fel a párizsi sajtó, hogy "Pétert kiásták, de Simon eltűnt"? Rövid - vagy talán nincs is meg - az a pillanat a filmben, amikor a nyilvánosság tudomásul veszi Simon mágus halálát. Pedig hát...
... A tisztánlátó Simon hübrisze ez a lány, a drámai vétsége: ha nem találkozna vele, talán még ma is élne, de ha nem találkozna vele, nem lett volna értelme a megszületésének, az egyikükének sem. De az enyémnek sem. Akkor nem volna értelme az életnek. Mert nem volna megoldása... Nem lenne jövő, mikor megjön a várt.

Pont éppen soha
Simon mágus
Filmvilág, 1999.10. Kornis Mihály

... ez az új Enyedimozi egy új Enyedimozi, amire készül az ember. Nem ölt szép ruhát, csak felkészültségét próbálja ráncba szedni...
... Feledkezz meg rólam, hogy a tiéd lehessek - mondja Enyedi, és meg bírja tétetni velem, mások mindig másra hajtanak, nem is vehetem hibájuknak. És ha már az ártó is ártatlan, a rendezőé a pálya, mire megy velem...
... Harmadnapra felkél Péter, lök egy akcentussal vert (ő is magyar, naná) bonmot-t a sajtónak, és lejátszik, Simon marad. Itt tényleg billen kicsit a cucc, de mások már megírták, aztán a feltámadás, egy Simontalan mosoly. Most már csak nekem vagy. A világ csócsálja nyugodtan teli szájjal híredet, emlékedet, nem érdekel.
Meghal a hős (csak az ilyet szeretem), és happy end van. Finom kis film, pont nekem való.
U.i. Kritikaírás helyett elmeséltem egy filmet, nem is emlékszem ilyenre. Számomra ez Enyedi Ildikó filmjének legnagyobb erénye.

Ne taníts, tégy velem csodát!
Enyedi Ildikó: Simon mágus
MaNcs, 1999.10.21. Turcsányi Sándor


Egyéb kritika

... A 29 perces dokumentumfilm igazi stresszoldó élmény...
... három fesztiváldíjat nyert (egyebek között Marseille-ben nagydíjat); jelenleg hat héten belül három helyen, Lisszabonban, Barcelonában és Csehországban verseng újabb fesztiválokon. Megvették a japánok, a svédek, s a nagyon igényes francia Arte Televízió. Milyen szerencse, hogy végre nekünk, magyar nézőknek is levetítik...

A mi gólyánk - "antistressz" film
RTV részletes, 1999/43. Jálics Kinga

x

... Salamon András Közel a szerelemhez című üdítően tehetséges filmjével éppen a minap lett a legjobb alkotó a pescarai filmfesztiválon. A pillanat nem látszik a legalkalmasabbnak, hogy kevésbé sikerült újabb munkájáról ejtsünk szót... A Szeptember ... nem önálló műalkotás, hanem egy televíziós műsor "funkcionális" betétje. Voltaképpen ezzel már előrevetítettük véleményünket Salamon opuszáról...
. A Családi kör a profi közreműködők ellenére elvont, kimódolt és logikátlan modelltörténetet tálal... Primitív patriarchális családmodellt ábrázol... a tanmese, voltaképpen minden külső kapcsolat nélkülit - leszámítva a hentest...
... Üdvözlendő szándék, hogy az MTV műsorai a belső és külső (politikai) csetepaték mellett végre valóságos, mindennapi problémákkal is foglalkozzanak. Csak remélhetjük, hogy e szándék valósággá válik majd egyszer, a jövőben.

Apuka lopni megy
Televízió - Családi kör
Népszabadság, 1999.10.19. V.Gy.

x

... A megváltás akciós áron most elérhetőbb. Minden annyira szürreális, idétlen és színes, amennyire azzá válik életünk is, mikor a kerekeken guruló bevásárlókocsihoz kötjük privát boldogságunkat. Vagyis jó nézni ezt a filmet, talán sokkal hosszabban is, mint negyven perc. Ez különösen akkor válik határozottá bennünk, mikor a zárójelenetben a tanár megpróbál valamiféle életbölcselettel ellátni minket, görkoris, tombolajegyes, ajándékúton lévő, korlátozott számban kapható nézőket. S most is az történik, ami szép lassan már megszokott: becsapnak a kasszánál. Mert a film vége sem nem tanulság, sem nem bölcselet...

Akciós film a moziban
Xantus János: A Morel fiú
Élet és Irodalom, 1999/40. Bakács Tibor Settenkedő

x

...Őshíradók fakó kópiáinak százaiból, emblematikus játék-, reklám és propagandafilmek részleteiből, feledésbe merült dokumentumokból, rég elporladt géniuszok képmásaiból rétegződik egymásra Enyedi Ildikó látomása Magyarország húszadik századi történetéről, melyet Geschichte in Gesichtern (Történelem arcokban) Frankfurt 1999. címmel vetítettek a könyvvásáron, és szombatra virradólag a kiadott műsortól eltérően sugárzott az MTV2 is...
... A filmben nemcsak a "fennállóval" szemben fogalmazódik meg kritika, a látványözönt néhol finom irónia szövi át. A magyar férfi például szilaj, nagy bottal járja a csűrdöngölőt, az eszményi magyar nő az ötvenes években büszkén feszít a traktoron. Számunkra sokatmondó minden kép és jelkép, de kérdés: a frankfurti közönség értette-e?

Képek és jelképek Frankfurtban
Enyedi Ildikó: Geschichte in Gesichtern
Magyar Hírlap, 1999.10.20. Stark László

x

...Egyfelől valakinek eszébe jutott, hogy ha már készült egy film a Frankfurti Könyvvásárra, azt be kellene mutatni a Magyar Televízióban is. Másfelől viszont a filmnek nem készült magyar változata. Még a címét se fordították le. Igaz viszont, hogy szombat este vetítették, a tornász-világbajnokság után, és aki ilyen későn nem tud aludni, az legalább tudjon németül...
...Enyedi Ildikó kitűnő filmjét mi mégis talán jobban értjük, mint azok, akiknek eredetileg szánták... A dokumentumok... sokat mondanak annak, aki felismeri őket. A magyar történelemben, kultúrában nem különösebben járatosaknak meg marad az egykori focidicsőség, ötvenhat meg Bartók. Vagy mégis elragadja őket is a film varázsa?... Reménykedjünk.

Film Frankfurtba
Népszabadság, 1999.10.18. Z.L.

x

... a nagy mozin futott a kis mozi is, a Frankfurtra összevágott filmszkeccs. Ez, bár igényesen elkészített alkotás volt, legalább annyira érthetetlen lehetett a nem bennfentes külföldiek számára, mint a bágyadt fejek...
... A Trafó is delegáltatta magát és bemutatott néhány hazai performert, videoinstallátort, láthattak a németek magyar számítógépes művészeket is. S mindez együtt nagymértékben feledtette a magyar snasszizmus bemutatótermi látványát...

12 dühös szobor Frankfurtban
Élet és Irodalom, 1999.10.22. Sinkó István

x

... Almási neve volt nekem a referencia: ő nem az az ember, aki mindenáron filmet akar csinálni. Ha ő megszólal - ilyennek ismerem - , akkor fontosat mond. Fölszínesen kezdődik a történet, utólag igazolódik majd: tudatosan. Almási (író, rendező, operatőr) be akarja csalogatni azt a nézőt is az utcájába, aki egy FÓKUSz-szerű érdekességet vár, egy vak ember szerelmi idilljén akar elmerengeni. Hiszen szép is az - igen megható lehet...
... ebben a sikerorientált világban, ebben a haszonelvű világban Kati és Laci szerelme látszólag teljesen anakronisztikus, korszerűtlen. Látszólag. Mert ha nem tanulunk meg tőlük szeretni, a racionális haszonelvűség mentén belerohan az emberiség a totális pusztulásba....
... Az emberek általában megköszönték az élményt Szabó Lászlónak és Fehér Katinak - és Almási Tamásnak azt, hogy segítségével ennek a csodának részesei lehettek. És ha ez nem esztétikai érték, akkor fogalmam sincs sem esztétikáról, sem művészetről.

A szeretet nem mérlegel
Almási Tamás: Szerelem első hallásra...
Élet és Irodalom, 1999.10.15. Kertész Ákos

x

... A Berlin, a moziváros két vetítésen pergett a Titanicon, mely októberenként mozivárossá varázsolja Budapestet. A hajdan szerény, kopott kis fesztivál mára a világ egyik legizgalmasabb filmmustrájává vált. Nincs köze reklámhoz, üzlethez, (film)politikához, semmi nem számít, csak a minőség. Exkluzív fesztivál ez, már ami a programot illeti. Mintha a világversenyek áttekinthetetlenül zsúfolt mezőnyéből egy tévedhetetlen ízlésű előkóstoló kicsemegézné azt a néhány tucatot, amit megnéznünk érdemes: az éves filmtermésből határozott mozdulattal lefölözné a krémet. Horváth György filmhajókapitány ősztől őszre pazarul gazdag fesztivállal ajándékozza meg a várost...
... hivataltól, szervtől, hatóságtól függetlenül jött létre, magánkezdeményezésre, mint csaknem minden fontos esemény a kilencvenes évek Budapestjén...
... ezek a helyek és történések teszik lakhatóvá a bűnben és mocsokban alámerülő ezredvégi metropolist. A fesztivál neve - Titanic - számomra már rég nem a tenger mélyéről felhozott filmkincseket idézi, hanem a hajóval együtt süllyedő zenekart, melyről tudjuk: az utolsó pillanatig játszott...

Budapest, moziváros
Titanic Filmjelenlét Fesztivál...
Élet és Irodalom, 1999.10.22. Báron György

x

... a némafilm centenáriumának legnagyobbjára alig figyelt valaki. A ritka kivételek közé tartozik Sz. M. Eisenstein: Válogatott tanulmányok című születésnapi kötete, Bárdos Judit értő válogatásában és előszavával...
... Eizenstein feladata az volt - ne feledjük, minden remekműve politikai rendelésre készült -, hogy a valóság helyébe új valóságot álmodjon. Ennek eszköze volt a montázs: egyszerre a hité, a képzeleté - és a propagandáé. Utóbbi ma már oly kevéssé érdekes, mint az, hogy történt-e valóban mészárlás az odesszai lépcsőn. Esett sok minden akkortájt és később is arrafelé, legtöbbjükről senki nem tud. Ám arról, ami azon a lépcsőn (nem) történt: mindenki. A mítosz, az álom, a fantázia fontosabb a valóságnál, hirdette az avantgardista bolsevik Eizenstein. Sok zseniális filmkészítőt ismerünk, de alig egy-kettőt, aki nélkül másképp alakult volna a mozgókép története. Lumiere, Méliés, Griffith - és Eizenstein. Mindenki Eizensteintől tanult, az is, aki más irányokba jutott: őt kellett követni vagy megtagadni...

... Tarkovszkij megörökíteni kívánta az időt, Eizenstein átformálni. Mindkét művészi stratégia nagyravágyó. Eizensteiné a történelmi igazság felmutatása, az idő ritmusának átalakítása, míg Tarkovszkijé: eljutni az időtlenséghez, a transzcendenshez. Mégis, Tarkovszkij magatartása Eizensteinével összehasonlítva mély alázatot sugall. Csak várni kell, mondja, és szemlélődni: a lassú, méltóságteljes mozgóképeken földereng a kimondhatatlan. Eizensteintől semmi nem áll távolabb, mint az alázat: ő a századelő vehemens politikai és művészi avantgárdjának gyermeke. Hozzá képest Tarkovszkij egyszerre csalódott és hívő: a századvég végső instanciákhoz forduló szellemiségének reprezentánsa...

... Jó újraolvasni (Wim Wendersnek) a Tokyo-Ga Ozu előtt tisztelgő útinaplóját..., a Godard-Wenders dialógust, azt, hogy mit mondtak 1982-ben a cannes-i Hotel Martinez 666-os szobájában felállított kamerába a kollégák - köztük Godard, Antonioni, Fassbinder, Morissey, Güney, Herzog, Spielberg - Wendersnek arra az egyszerű kérdésére, kihalóban van-e a mozi nyelvezete... Vérbeli kozmopolita művész ő, filmjei... csak lazán kapcsolódnak a német kulturális tradíciókhoz. Wenders annak a háború után született nyugat-európai nemzedéknek a reprezentánsa, amely az amerikai filmek, mindenekelőtt a western és a rockzene vonzásában nőtt fel. A vesztes háborút követő német elfojtás és bűntudat légköre különösen kedvezett e gyökértelenség kialakulásának - ennyiben és csakis ennyiben Wenders németsége elvitathatatlan...

... a bő lére eresztett négyszáz oldal fáradt, fakó és érdektelen, amiről - ismerve filmjeit, személyiségét és Mesterségem, a film címmel megjelent vallomását -a legkevésbé sem Fellini tehet, hanem Frau Eckermanja, bizonyos Chandler kisasszony, aki - mint írja - rendszeresen beszélgetett a nagy rendezővel. E könyvben a Mester olyan bornírt, lapos dolgokat mond, akár a legfantáziátlanabb toscanai viceházmester... ...Maga mindig utált a filmjei "mondanivalójáról"... írni-nyilatkozni... ...." tegyék csak tönkre inkább mások a filmjeimet, akár szavakkal, akár más módszerekkel, amelyekkel egy rendező művét meg lehet csonkítani." Chandler kisasszony megtette.

Ex libris
Sz. M. Eizenstein: Válogatott tanulmányok
Andrej Tarkovszkij: A megörökített idő
Wim Wenders
Charlotte Chandler: Én, Fellini
Élet és Irodalom, 1999/39. Báron György


Interjú

... Az első két képem szimbolikus, kicsit meg is határozta a pályámat. Az egyik képen a Nemzeti Múzeum előtt álló Arany János-szobor szerepelt, a másikon pedig az ottani nyilvános WC előtt üldögélő vécésnéni. Az egyik a magas művészet, a másik pedig a dokumentum, maga az élet. De fényképeztem én már gyerekkoromban is, mer apámnak volt egy Box fényképezőgépe, ami az egyik legegyszerűbb szerkezet...
... amikor Turán ügyködtem a fotós szakkörben, találkoztam egy élő filmrendezővel (mint Petőfi egy élő gróffal), Szőts Istvánnal. Ő akkoriban néprajzi filmeket készített, és én két napig hurcolásztam utána az akkumulátort. Elmondtam neki, hova készülök és azt is, hogy nem vettek fel. Akkor ő azt mondta nekem rezignáltan: "a tehetség nem vész el, legfeljebb elkallódik"...
... 1956-ban tagja voltam a főiskola Forradalmi Bizottságának, ami akkor elég nagy bűnnek számított, de hála Istennek, nem volt nagyon komoly a megtorlás a főiskolán. Szerencsére Szőts István és Illés György megvédtek...
... akkoriban a Duna TV-t egy kuratórium igazgatta, és ők döntöttek még arról is, hogy a bemondón milyen nyakkendő legyen. Aztán csak feljöttem Köveskálról, és bizonyos feltételek mellett Lugossy Lászlóval és Hanák Gáborral elvállaltam... mi döntöttünk úgy a kuratóriummal együtt, hogy részvénytársaság formájában működjön a televízió, aminek igazgatósága van. Ma már a műsoraink 55 százaléka kulturális jellegű műsor, és ezt a munkánkat ismerte el az UNESCO...
... Amikor elkezdtük a munkát ezelőtt hét évvel, mindössze harminc ember volt a Duna Televíziónál, ezeknek is a nagy része gazdasági szakember. Persze voltak szerkesztők, bemondók is. Akkor azt mondtam, hogy mostantól kezdve létszámstop van és mindenkit én veszek fel. Ezt azóta is tartom. Most négyszázvalahányan vagyunk, beleértve az őrző-védő szolgálatot. Egyébként mindenki három hónap próbaidőre kerül a Duna TV-hez, aztán vagy megállja a helyét, vagy nem...

Sára Sándor a Duna Televízió elnöke
Magyar Demokrata, 1999/40. Farkas Adrienne-Tóth Tibor interjúja

x

...Örültem annak, hogy ennyire törődnek a korommal, és nem felejtettek el. Az utóbbi időben nem nagyon foglalkoztak velem, meg kellett érnem a hetvenedik életévemet, hogy észrevegyék, még a világon vagyok...
... ünnepi színész lettem, mert a régi Jókai-filmeket, meg a Rákóczi hadnagyát nagyobb ünnepeken játsszák újra. Ez kritikaként is hangozhat a szakma felé, mert úgy érzem, nem helyes, hogy hozzám hasonló korú színészekkel méltatlanul viselkedjen... Annak idején sokan azt hitték, enyém az egész filmgyártás. Pedig viszonylag kevés filmet forgattam... Furcsa módon mindig olyan filmekben játszottam, amelyek átlagon felüli sikert értek el. Elsősorban a hazafias filmekre emlékeznek az emberek... ... az Egy pikoló világos nem történelmi játékfilm volt, de a rákosista korszak után frontáttörést jelentett a magyar filmvilágban: az első igazán realista, nem szocialista-realista film volt, amiben a negatívumokat is be lehetett mutatni, nemcsak a pozitívumokat, vagy a Fábry Zoltán rendezte Dúvadban egy kulákról már ki lehetett mondani, hogy jó szakember. Ilyenek voltak az '56-os eseményekkel kapcsolatos Tegnap és a Virrad című Keleti Márton-filmek, ahol viszonylagos objektivitással kezelték a forradalom, ellenforradalom kérdését - mind-mind nagy sikernek bizonyultak...

Soha nem vesztettem el a hitemet
Beszélgetés a hetvenéves Bitskey Tiborral
Magyar Demokrata, 1999/41. Baracius Krisztina

x

... Tömbszerű filmet szerettem volna csinálni, mint amilyen tömbszerű Andorai Péter személyisége is, és szinte szenvedést okoz, amikor megbontom ezt a tömböt azzal, hogy beszélek róla...
... Nekem a filmtől függetlenül is nagyon érdekes volt Tatár Gyuri cikke, szerintem fontos dolgokat fogalmaz meg, és mint minden igazi gondolkodónak, bármi ürügy jó neki, adott esetben ez a film...
... Kivételes pillanatok azok, amikor rendezők őszinte szövetséget tudnak kötni egymással. De a versengésből adódó feszültség levezetésének is több módja van. Elmondom az orosz receptet. Mindenki ugyanabban a tengerparti szállóban lakott. Volt a parton egy hatalmas kávézó, ami hajnalig nyitva tartott. Lementek este, hajnalig ittak, iszonyatosan összevesztek, az üvöltözésig, de szembe szidták egymást, és egy idő után egymás nyakába borultak. Ez nekem nagyon imponáló volt. És úgy gondoltam, hogy évente egyszer itthon is összejöhetne a szakma, amikor nincs ott senki más, nincsenek újságírók, nem kell szerepelni, hanem egymásra tudunk figyelni...
... Mintha a németek egy nagylyukú tésztaszűrővel néznék, és mivel a film finomabb szemcséjű, nyomtalanul folyik át rajtuk. Félve mentem el ezek után egy frankfurti vetítésre, de kellemes csalódás ért, mert a vitán csak egy ember volt, aki ugyanazt képviselte, mint a német kritika, nagyon sokan viszont szerették a filmet...
... Beszabadultam a Filmintézetbe, a tévéarchívum összes raktárába, azt vettem ki, amit akartam - ilyen csak egyszer adatik az életben -, aztán a Széchenyi Könyvtár Történelmi Videotárában vágtuk össze az anyagot. Ez montázsfilm, olyan, mint egy egyórás klip. Magyarországról szól, és folyamatosan vetítik a magyar pavilonban. Szerintem elég vicces lett, még szívesen dolgoztam volna rajta akár egy fél évet, de szorított az idő. Jóformán mindenki szívességből dolgozott rajta, vagy adott hozzá anyagot, képet, kapacitást. Melis László jelképes összegért csinálta meg a zenét. Jó munka volt, nagyon élveztem... A pátosz és az idétlen viccek között hánykolódik az ember, és a végén megtud valamit saját magáról...

Nincs veszve minden
Enyedi Ildikó filmrendező
MaNcs, 1999.10.21. Bori Erzsébet

x

- ... a mi eredetmondáinkban és népmeséinkben is felsejlik a kozmikus világnézet, közel sem olyan véresen, mint a Grimm-mesékben...
- Az István, a királyban nem döntik el az ősi és az új harcát.

- Ettől olyan felemelő az egész. A jövőre készülő új rockoperában megpróbáljuk megadni a választ. Ez a mű elsősorban Imre herceget igyekszik középpontba állítani, akit mi megpróbálunk rendkívül szép, erős, egészséges fiatalembernek ábrázolni, aki példaképül állhat a magyar fiatalok előtt. Azonban úgy látom, hogy a magyar történelemben szükségszerűen bukkannak fel vadkanok, akik megölik azokat az embereket, akikre szüksége volna a nemzetnek. Istvánt olyan embernek ábrázoljuk, aki nem igazán nyugodtan távozik élete végén. A krónikák azt írják, hogy István halála után pogánylázadások lángoltak fel. Egy fenét voltak ezek pogánylázadások, szabadságharc volt...

Szörényi Levente zeneszerző
Magyar Demokrata, 1999/42. Farkas Adrienne- Tóth Tibor interjúja

x

- Az előfizetési díjakból mennyi pénz folyik be?
- Négy és fél milliárd forint. A költségvetési törvény módosította a médiatörvényt, e szerint a korábbi ötven százalékhoz képest negyven százalék marad nálunk, tíz a Duna tévéhez megy....
... a korábbi döntéshozók azt gondolták, az intézmény függetlenségét úgy lehet biztosítani, ha a kormányzat anyagilag sem tud belenyúlni a társaság működésébe...
A Magyar Televízió a két csatornán együtt heti 280 óra műsort sugároz... A nézettség nem csökken, hanem május közepe óta stagnál... Valóban nem túl magas, de ennek a tévének a presztízse sokkal rosszabb, mint a műsora. Az MTV-nek nem szabad több veszteséget termelnie, a fennmaradó adósságállományt és veszteségeket pedig el kell fogyasztani. Az első lépéshez szükséges az ezer ember elbocsátása, ami nem cél, hanem eszköz, ami lehetővé teheti azt, hogy a folyó működés bevételei és kiadásai egymást nullára hozzák ki. A fennmaradó rész leolvasztásához és az építkezés megvalósításához mozgósítani kell a holt tőkénket, vagyis a vagyonunkat. Szeretnénk, ha a nézettség egy év múlva elérné a húsz százalékot...

"A magam rendszerét kívánom felépíteni"
Szabó László Zsolt, a Magyar Televízió elnöke
MaNcs, 1999.10.14. Varró Szilvia

x

... Sajnos elértem a nyugdíjkorhatárt és másfél éve elküldtek nyugdíjba, de még nagyon szeretnék dolgozni. Ne vegye szerénytelenségnek, de ebben a csendes fotografálásban tudom, hogy nagyon jó vagyok. Nincs pénz, nincs műsorom. Az elmúlt tíz évben műsoraimnak 250 ismétlését számoltam meg. Nagyon jelentős szám. Az idén úgy tűnik két pici filmet azért készíthetek, az egyik a Tápió-mentéről szól majd, a másik pedig egy budapesti védett kertről. Hozzá kell tennem, hogy nagyon alacsony költségvetéssel készülnek, alig hihető, tudom, de tizedannyi pénzből, mint a korábbi kisfilmek...

Szabados Tamás
A természet operatőre
Média Technika, 1999/10. Gál Jolán

x

... Voltak olyan megjegyzések, hogy ... itt valamilyen eredeti történet natúr szereplőkkel való feldolgozásáról van szó. Én ezeknek a felvetéseknek a szereplők nevében is nagyon örülök, mert nem amatőr szereplőkkel dolgoztunk, így hát az nagyon jó, hogy talán sikerült valamennyire természetesnek maradni. Egyébként a filmbeli szülésjelenet eredeti: a felvétel a kínaiakról szóló dokumentumfilmemből való (Miről álmodnak a kínaiak?)
... amikor a Sundance Intézet kiválasztotta az én könyvemet, akkor a Magyar Mozgókép Alapítvány éppen hatodszorra utasította el. Ez a két ellentétes előjelű esemény szinte napra egybeesett, és a siker nemcsak pluszerőt adott, hanem talán még abban is szerepet játszott, hogy a legközelebbi alapítványi pályázaton kaptam egy kis pénzt, amivel aztán megindulhatott a gyártás. A film egyébként 75 millióból készült el, ami kevesebb, mint egy átlagos magyar film költségvetésének a fele...
... A címmel... azt akarom mondani, hogy oké, lehet, hogy ez meglesz, de most még nem. Nincs testközelben a dolog, mert szerelmesek ugyan egymásba, de nincsenek abban a helyzetben, amiben legalább pár napig nyugodtan és biztonságban kipróbálhatják és átélhetik ezt az érzést...
... ő nem való rendőrnek, és nem azért, mert a rendőrség pillanatnyilag nem úgy működik, hogy neki helye lenne ebben a rendszerben. Ő más, öntörvényű, magányos típus, tiszta ember, aki ragaszkodik az elveihez. Ha úgy tetszik, becsvágyó, abban az értelemben, hogy sokat akar az élettől. Néha még annál is többet, hogy megbecsült rendőr legyen...
... Én ezt a filmet abszolúte közönségfilmnek szántam, de hadd jegyezzem meg, hogy nem értek egyet a pejoratív értelemben vett közönségfilm-művészfilm szembeállítással. Nincs annál ostobább dolog, mint ennek a két kategóriának az egymás ellen való kijátszása...

Nincs film közönség nélkül
Salamon András filmrendező
MaNcs, 1999 .10.08. Vörös András Csaba

x

... A tévéerőszak... ... nem a néző problémája, nem egy olyan társadalmi probléma, amellyel a közéletnek és a tudománynak is foglalkoznia kell, hanem pont fordítva: a politikusok, a társadalomkutatók és más közéleti személyiségek által koholt ideológiai probléma a modern társadalom válságáról, amelyet a nézőkre projektálnak...

Erőszakot szül-e a tévéerőszak?
Császi Lajos szociológus szerint filmnézés közben tabukat sértünk
Népszabadság, 1999 .10.02. Sós B. Péter

x

... A Titanicot az a hiány hozta létre, hogy nálunk nem volt nemzetközi játékfilmfesztivál. A Titanic olyan műveket mutat be, amelyeknek tisztázatlan a műfajuk, és hiányoznak a nagy forgalmazók kínálatából. De ez nem jelenti azt, hogy a Titanic csakis rétegfilmeket vetít...
... Az általunk kiválasztott filmek vállalják azt, hogy reflektálnak a jelenre, szemben sok olyan filmmel, amely elkendőzi a valóságot, vagy hamis képet fest róla - és akkor most a giccsről és az abszolút kommerszről nem is beszélek. A Titanic szellemisége az, hogy nagyon gyorsan kell reagálni a változásokra, mert könnyen előfordulhat, hogy már a tavalyi mű sem érvényes...
... Rengeteg tapasztalatot szereztünk a világ filmes világában ahhoz, hogy már egy jóval nagyobb volumenű fesztivált is képesek legyünk betölteni művekkel. Másrészt szeretnénk a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tenni a Titanicot, mert igény mutatkozik rá...

A független filmek térhódítása
Horváth György a Titanic Nemzetközi Filmjelenlét Fesztiválról
Magyar Hírlap, 1999.10.01. Bihari László


Riport

Bitskey Tibor ajándéknak tekinti, hogy túlélt egy balesetet
A Blikk kérdez
Blikk, 1999.10.06. E.É.

x

... a szerződésemet sem olvastam el rendesen. A vonat tényleg hatvan kilométer per órával ment, amin szaladtam, de azt kevesen tudják, hogy az IC-knek már sima a platója a közepén. Inkább a másik jelenet volt igazán veszélyes, amikor felkapaszkodtam a helikopterre, és leugrottam a vonatra. Fújt a szél. A helikopter ide-oda billegett...
... iszonyatosan nagy vihart kavart. Egy szó sem igaz belőle. Most már beszélhetek róla. Az volt a megdöbbentő, micsoda hihetetlen ereje van a médiának. Minél nagyobb a hazugság, annál nagyobb a valószínűsége, hogy elhiszik...

Túlságosan egészséges
Stohl Andrást nagyon kell fogni
Mai Nap, 1999.10.02. Sóvári Zsuzsa-Szebeni András

x

... felhívott Szenes Andrea, hogy csináljak egy talk show-szerű műsort. Elfogadtam az ajánlatát, mert érdekel. Addig, amíg ezen a pályán mozog az ember, minden kihívás érdekli...
... Egyszer megkérdezték tőlem: sajnálom-e, hogy nem Nyugaton csináltam karriert. Hiszen annak a tizenhárom színésznek, akikkel átvettem az Életmű-díjat Cannes-ban, valószínűleg a titkáruk is többet keres, mint én egész életemben. De szívből, őszintén mondom, hogy nem cserélnék egyikkel sem...

Törőcsik Mari hamarosan műsort vezet a tévében
A sorsával elégedett, de önmagával soha - Többet vezet Szolnok és Budapest között, mint egy vérbeli kamionsofőr
Vasárnapi Blikk, 1999.10.03. Podonyi Hedvig

x

... Leendő szomszédaimról máris érdekes benyomásaim vannak. Jack Nicholson például mindennap kitesz egy cédulát a kapujára a postásoknak vagy a futároknak, azzal, hogy ha 10 óra előtt jönnek, akkor Marlon Brandónál csöngessenek be! Így cukkolják egymást elég hosszú ideje, és kíváncsian várom, hogy én milyen részese leszek ennek a viccpartinak...
... a Paramount megbízást adott a Fecsegő tipegők második részének elkészítésére, továbbá a Robinson Crusoe és Prokofjev Péter és a farkasának animációs nagyfilmre vitelére...

Robinson Crusoe is rajzfilmhőssé válik
Gábor Csupo Brando szomszédja lesz
Blikk, 1999.10.11. Laux József

x

- ... Gubás Gabi a Kalózok című film női főszereplőjeként vált igazán ismertté... A színház holnapi bemutatóján - a Lángarc című Marius Von Mayenburg darabban - egy vérfertőzésbe keveredő kamaszt alakít...
- ... Akik címlapról ismernek, valóban azt hiszik, hogy "címlaplány" vagyok. A reklámkampány a filmnek szólt. Aki járt színházba, az többféle arcomat is ismeri... nagyon jó volt, hogy miközben adtam az interjúkat, részt vettem a film reklámkampányában, egy hatmondatos szerepért jöttem be a színházba. És erre a hat mondatra nagyon komolyan készültem...

Azt hiszik, címlaplány vagyok
Gubás Gabi a Lángarc egyik főszerepében
... Bóta Gábor

x

... Most a Togay a vezetéknév, de fordítva írom. A szüleim török újságírók, és az ötvenes években, Svájcból költöztek Magyarországra. Én már itt születtem. Aztán a szüleim mentek a munkájuk után tovább, és ezért én kisgyerekként Németországban jártam iskolába... A feleségem félig finn, félig magyar, a gyerekeim finn-magyar-török származásúak...
... Én, mondjuk úgy, török eredetű és jobbára magyar kultúrájú ember vagyok. Talán az, hogy sokfajta identitással kell magamban bánnom, meghatározza a filmjeimet is.

Ajtót nyitni
Népszabadság, 1999/41. Telemagazin
Galambos Ágnes

x

... Az ősi skandináv népszokások közül elsőként bemutatott rénszarvasles első pillanatra igazi néprajzi filmnek látszik, gyanút csak a film második, harmadik megtekintése után fognak a nézők. Így lesz ez a sorozat többi tagjánál is. Ezt az átütő reklámfilmsikert nem érte volna el a Szerencsejáték Rt., ha nem lenne a háttérben egy jól felépített csapatmunka. A filmek szövege Réz Andrásnak, míg a látvány a Nagy Endre producer vezette Grant reklámfilmeseknek köszönhető. Természetesen elismerés jár Káel Csaba rendezőnek, Lajos Tamás operatőrnek és Zsigmond Gábor fotósnak is...

Az idei a lottó éve
Sikertörténet az új skandináv játék
Mai Nap, 1999.10.17. Balaton Balázs

x

... Új, hatrészes akciófilm készül egy középiskolás korú karatebajnok, Windt Gábor főszereplésével... A film rendezését Goda Krisztina vállalta, aki Londonban tanulta a filmrendezést, majd két évet töltött az egyik legnevesebb filmegyetemen, a Los Angeles-i UCLA-n. A fiatal rendezőnő szerint Van Damme-nak ezentúl lesz kitől tartania...

Amerikában forgatják a magyar akciófilmeket
Az óbudai karatés legyőzi a drogmaffiát
Blikk, 1999.10.14.

x

... Felajánlották ezt a szerepkört, és kipróbáltam magam, egy-két forgatásra szívesen emlékszem vissza... De aztán rájöttem, hogy nem feltétlenül az én humorom és személyiségem kell egy ilyen típusú műsorba. Mindenesetre sok ötletet adtam a show készítőinek, amelyeket talán fel is használnak...

Koltai Róbert kiszáll a Csíííz! című műsorból
A színész Kern Andrással forgatja majd a Féltestvéreket
Vasárnapi Blikk, 1999.10.17. Szabó Csaba

x

... már igazi sztárként kezdhetett neki a színművészeti főiskolának. Illetve kezdhetett volna, mivel azonnal halasztotta az első évet, hogy részt vehessen az Ámbár tanár úr és az Európa Expressz című filmek forgatásain...

Vasárnapi Blikk, 1999.10.10.

x

... megkapta az első instrukciót: sétáljon a városban filmbéli partnerével, Hujber Ferenccel, ismerkedjenek meg, hiszen egy szerelmespárt kell alakítaniuk. A kölcsönös szimpátiával nem volt gond. Az ismét hazánkban járó színésznőt arról faggattuk, hogyan boldogultak a nyelvi problémákkal...

Szalvétára rajzolva beszélgetett a japán és a magyar színész
Blikk, 1999.10.02. gilla

x

... a Közel a szerelemhez sztárja a Taxi II-ben játszik...

Shimizu Luc Bessonnal forgat
Pantomimes mozdulatokkal ismerkedett partnerével
Mai Nap, 1999.10.06. Szilágyi Ágnes

x

... Kevés kivétellel veszteségesek a Pest megyei mozik, legtöbbjüket néhány éven belül bezárják. Tipikus példa erre Kóka, ahol az elmúlt évig virágzott a moziélet... Art klub Ráckevén is van, ott 400 forintos havibérletért hetente egy klasszikus filmalkotást néz meg átlagban ötven néző. Gödöllőn mindent megpróbálnak, hogy a Casablanca moziban ismét az 1997-es harminchárom százalék fölé tornásszák a kihasználtságot. A nézők hétfőn kedvezményes, 260 forintos jeggyel, a nyugdíjasok és nagycsaládosok pedig fél áron ülhetnek be...

A Pest környéki mozik alkonya
Népszabadság, 1999.10.18. Mehlhoffer Tamás

x

... Ennek a filmnek a rendezéséhez önirónia is kell. A vígjátéknál nagyon fontos a ritmus, hogy ne törjön meg a film, menjen előre a cselekmény. Ha nem sírnak a tragédián, az nem olyan nagy baj, de ha egy vígjátékon nem nevetnek, az maga a tragédia...

 

Padtársak Waterloonál
Makk, Zsigmond és Bacsó közös filmre készül
Magyar Nemzet, 1999.10.09. Kálmán Emese


Tudósítás

... A Magyar Filmintézet és Königer Miklós segítségével azonban sikerült feltámasztani lánykori nevén Silberspitz Fáni önironikus naivájának alakját, ha nem is maradéktalanul. Franciska egészen ifjúkori mozgóképét egyetlen némafilmtöredék őrzi a rendszeres magyar filmgyártás hőskorából, 1921-ből Az egér című film...
... A film töredékei két részletben, a hatvanas és a nyolcvanas években kerültek elő rokoni ruhásszekrényekből vagy moziraktárakból, és a Magyar Filmintézet, ahogy tudta, az összekeveredett snittekből az eredeti színdarab segítségével felújította, az egykori virazsírozott színeket is megőrizve...
... Königer Miklós, aki a filmművészetnek és szemlátomást a dokumentumok tárolásának is kedvezőbb nagyvárosban, Berlinben élő rendező, filmes és művészember, sokat segített ebben...

Franciska reneszánsza
Gaál Franciska filmemlékezet-sorozat és kiállítás az Örökmozgóban
MaNcs, 1999.10.07. - sisso-

x

... Réz András lassan húsz éve tanít népművelőket, kulturális menedzsereket, művelődésszervezőket. Igazán elemében mégis a filmklubokban érezte magát. Ez volt a kultúraközvetítéssel - akkor népművelésnek gondolták - az első találkozás és a hosszan tartó szerelem kezdete. "Házaló filmklubvezetőből mára afféle kultúrdiszkós lettem" - mondja a rá jellemző öniróniával.

Fehér Rózsa-díj
Népszabadság, 1999.10.14. Kirschner Péter

x

Ma kezdődik a 7. Titanic Nemzetközi Filmjelenlét Fesztivál. A Toldi, az Örökmozgó és a Kossuth mozikban az elkövetkezendő tíz napban nyolcvankét vetítésen harminckét filmet és két videóösszeállítást láthatnak az érdeklődők...

Tíz nap nemzetközi filmszemle
Népszabadság, 1999.10.07. Sós B. Péter

x

... Ifjú értelmiségiek böngészték vadul a programot, és attól tartva, hogy olyan gyorsan elfogynak majd a jegyek, mint tavaly - megkíséreltek a pénztárban jó előre bevásárolni. Csütörtök este pedig a szokásos díszbemutatóval, meghívott filmszakmai prominensekkel hetedszer is kifutott a Titanic a mozgóképek tengerére...

Kifutott a Titanic
Népszabadság, 1999.10.08. S.B.P.

x

... a fesztivál kezdi kinőni eddigi kereteit: a Toldi mozi pénztára előtt nyitástól a zárásig folyamatos sor állt...
... hiába tart zárva például hónapok óta két nagy mozi is - az Uránia és a Broadway - egyiket sem tudták megszerezni a tíznapos rendezvényre... Az Örökmozgóban egyebek mellett a Tajvani tájfun című szekció filmjei futnak...

A Titanic kinőtte a Toldi mozit
Népszabadság, 1999.10.09. S.B.P.

x

... már könnyedén tipizálható a közönség: 1. a kemény magot azok a harminc körüli mozisták adják, akik évek óta itt komplettálják filmműveltségüket. Ők az örök jófejek, a mindenhol bennfentesek, a naprakészek. 2. A közönség zöme a húszas évei elején járó ifjú értelmiségiaspiránsok közül kerül ki. Nekik a társas érintkezés alapja az, hogy képesek legyenek filmekről beszélni... 3. A kukkolók csak a leginkább beharangozott botrányfilmekért jönnek, reménykedve, hogy hátha látnak valami zaftosat...

Fesztiválozók a Titanicon
Népszabadság, 1999.10.11. S.B.P.

x

... akkora volt az érdeklődés a Titanic-filmek iránt, mint a Csillagok háborújára: elővételben több mint félmillió forint értékű jegy kelt el...
... fordulópont a fesztivál történetében: megjelent az első "jegyüzér", aki a legkeresettebb filmekre kínált bérletes jegyeket a napi árnál olcsóbban. Piros filccel felírta maga elé a kínálatot, és enyhe megvetéssel szemlélte a közönséget...

Egy jegyüzér a Titanicon
Népszabadság, 1999.10.14. S.B.P.

x

... A Váci útra éjjel kitóduló mozizók tömegét és a Toldi előtt már megszokott fesztiválhangulatot látva úgy tűnt, hogy egy-egy ilyen rendezvény időtartamára bizonyosan felvehető a harc a Kossuthtal szemben épülő plaza, és benne a mozigyár tömegtermelésével...
... reményt ad arra, hogy jövőre talán nemcsak az utolsó négy napra jut elegendő tér, terem és szék a Titanic fesztiválozóinak.

Vasárnap véget ér a Titanic
Örvendetes zsúfoltság a vetítéseken
Népszabadság, 1999.10.16. S.B.P.

x

... "Kicsit talán lábszagú lesz ez a pestieknek - mondja Hartyándi Jenő, a fesztivál vezetője -, talán összepiszkoljuk majd az abroszt, lefolyatjuk lucskos káposztával, legfeljebb nem hívnak meg többet. De megpróbáljuk elhozni a hangulatot, hátha sikerül."...
... A vetítést Bakács Tibor Settenkedő filmkritikus vetített képes előadása követi Paradigmaváltás a pornófilmben címmel. Bakács azt vizsgálja, hogy milyen változások érlelték meg a pornófilmgyártásban az utóbbi években jelentkező igényességet... megjelent bennük a kelet-európaiság, a hely szelleme és képi világa...
... Az ezredvég közeledtével foglalkozik a kétnapos rendezvény címadó akciója is, péntek este kilenckor. Buzás Mihály filmes és akcióművész a Mediawave állandó fellépője, aki ezúttal ismét kísérletet tesz az idő megállítására...

Az erotikus Mediawave Pesten
Magyar Hírlap, 1999.10.16. Bi.L.

x

... A programban bemutatkozó fiatal rendezők közül sokan Svájcban nőttek fel és különböző utakon jutottak el a filmezéshez. Anna Luif, Zoltán Horváth és Barbara Kulcsár Svájcban folytatták tanulmányaikat, Mihály Györik, Hedi Babler, Robert Ralston, Richard Szotyori és Katalin Gödrös a budapesti filmfőiskolán képezték magukat...
... Az új nemzedék első alkotásának a Zürich lángol című filmet tekintik. Jelenleg a videósok, illetve a Svájc szomszédos államaiban, valamint New Yorkban és Londonban tanult fiatal rendezőkből szerveződött "újabb újak" alkotják a svájci film irányzatát...

Magyarország és az új svájci film
Az Őszi Fesztivál keretében október 23-tól 31-ig Kereszteződések címmel mintegy húsz új svájci filmet tűz műsorára a Cirko-Gejzír mozi
Magyar Hírlap, 1999.10.16. T.G.

x

... ki kell várni, amíg évről évre októberben fölharsan az óriás hajó kürtje... A Francia Zátonyok címmel futó összeállítás a fesztivál legnagyobb sikere volt...
... Franciaországban az elsőfilmes rendezők még mindig kivételezett helyzetben vannak. Viszonylag könnyű filmhez jutniuk...

Mozivarázs francia zátonyokkal
Játékok és dokumentumok a Titanic fesztiválon
Az elsőfilmes Gaspard Noé vallomásai
Magyar Nemzet, 1999.10.19. Szabolcs Imre, Ferch Magda

x

... az ... előbb megkezdődött magyar filmhónap, úgy tűnik, valóban nem kapcsolódik a Viennaléhoz, hiszen a hivatalos program említést sem tesz róla. Csak remélni lehet, hogy a bécsi mozikedvelőkre rázúduló kínálat nem söpri el teljesen az érdeklődést iránta...

Az ismétlés biztonsága
Kezdődik a Viennale - közben magyar filmhónap Bécsben
Népszabadság, 1999.10.15. Szászi Júlia


Filmaszakmai események és hírek

Oscarra nevezik Jancsó filmjét
Vasárnapi Blikk, 1999.10.10.

x

Közel a magyar filmekhez
... azon öt magyar játékfilm egyike, melyeket a Népszabadság hirdetésekkel és nyereményjátékkal támogat...
Népszabadság, TV magazin, 41.sz.

x

Mondjuk el a szomszédnak (a Népszabadság támogat öt magyar játékfilmet)
Népszabadság, Budapest melléklet, 1999.10.16. Buliczka Tünde

x

Magyarországon forgat a Warner
Népszabadság, 1999.10.15. V.Gy.

x

Vallanak a filmek
Filmsorozat. Az Akadémián rendezik meg az I. nemzetközi ökumenikus filmszemlét...
Metro újság, 1999.10.14. (metro)

x

Cakó Ferenc Babele a Duna Palotában
Metro újság, 1999.10.14. (metro)

x

A Tolcsváról származó Fox előtt tisztelegtek
Blikk, 1999.10.14. oj

x

Nő a filmesek támogatása
Koltai Lajos a MMKA elnökjelöltje
Magyar Hírlap, 1999.10.15. B.Gy.

x

Salamon András pescarai díja
Magyar Hírlap, 1999.10.16.

x

Európai Filmdíj
Szabó István és Koltai Lajos is jelölt
Magyar Nemzet, 1999.10.20.

x

Filmdiplomácia és támogatás (emléktábla-avatás Los Angelesben a magyar származású William Fox tiszteletére, Várhegyi Attila és Tóth Erzsébet diplomáciai küldetése...)
Magyar Nemzet, 1999.10.15. (kálmán)

x

Moldvától Hollywoodig
Nemzetközi ökumenikus filmszemle Budapesten
Magyar Nemzet, 1999.10.16. (k.l.i.)

x

UNESCO-díjat kapott Garami Gábor magyar producer...
Magyar Nemzet, 1999.10.12.

x

A vád című játékfilm vetítésével egybekötött beszélgetésen találkozhat a közönség Sára Sándorral a XIV. ker. Colombus u. 11.sz. alatti Szent István Király Zeneiskolában...
Magyar Nemzet, 1999. 10.12.

x

Film

Bőséges válogatást mutat be magyar filmekből a Kommunales Kino és a Frankfurter Filmmuseum... Így például Máriássy Félix 1955-ben forgatott Helle füttye (sic!!! B.E.) vagy Várkonyi Zoltán 1965-ben (sic!!! B.E.) keletkezett művét a Keserű igazságot...
Magyar Nemzet, 1999.10.12.

x

A legjobb drámai rövidfilm
Magyar sikerek Antalyában
(Szász János: Temetés, Gyarmathy Lívia: A mi gólyánk)
Magyar Nemzet, 1999.10.09.

x

Noé filmjével nyit a Titanic fesztivál
Metro újság, 1999.10.07. (metro)

x

Titanic-változások (elmarad Az öt érzék című film bemutatója... )
Magyar Nemzet, 1999.10.13.

x

Jean Cocteau filmjeiből rendez retrospektív bemutatót a Magyar Filmintézet és a Francia Intézet október 14-től...
Magyar Nemzet, 1999.10.13.

x

Budapesti nagyon retró
Összeállítás 1945 előtti Budapest-filmekből az Örökmozgóban
MaNcs, 1999.39. - vörös-

x

Bankfiók lesz a Bartókból (a Móricz Zsigmond körtér sarkán az egykori Simplon, majd Óbuda, Szabadság, végül Bartók nevű mozi...)
Népszabadság, 1999.09.30.

x

Magyar filmeket támogat a Népszabadság
Népszabadság, 1999.10.01. Sós B. Péter

x

Magyar művészet Frankfurtban
Kurátorok a programokról
Népszabadság, 1999.10.02.

x

Lesz-e Magyar Nemzeti Filmszínház?
Novemberben újra megnyílhat az Uránia mozi
Magyar Nemzet, 1999.10.02. Kálmán Emese

x

A főváros legolcsóbb mozija (az angyalföldi Művelődési Központ "Csodálatos mozija" az őszi sorozat első filmjeként vetíti az 1919-ben készült Dr. Calgarit /sic!!!B.E./ ... )
Népszabadság, 1999.10.06.

x

Makk és Zsigmond közös filmje
Népszabadság, 1999.10.05. V.Gy.

x

Az Urániában késhet a mozinyitás
Népszabadság, 1999.10.06. V.Gy.

x

Létéért küzd az egyházi mozi (a Domonkos rend tulajdonában lévő volt Sport moziban, Zugló egyetlen mozijában vallási témájú filmeket vetítenének... )
Népszabadság, 1999.10.12. Lukács Katalin


Forgatnak

... Ez a történet váza: egy nő idejön, találkozik saját magával gyerekként, és visszaemlékezik...
... Nyika fiammal, az operatőrrel már forgattunk együtt néhány filmet, és természetes volt, hogy ezt is vele akarom megvalósítani. A másik fiam, Zoltán, Cleó apja szintén benne van a filmben. És elnéztem Cleó unokámat, megfigyeltem, és úgy gondoltam, hogy el tudja játszani ezt a szerepet. Szerencsére így is lett: kiderült, hogy még jobban meg tudja csinálni, mint ahogy én elképzeltem. Nagyon tehetséges. És érdekes feje van, különös feszültség van az arcában...
... nagyon fontos volt számomra, hogy a kirgiz állammal kimondassam: az apámat ártatlanul ölték meg. Ez megtörtént. Apámat erkölcsileg, anyagilag rehabilitálták. Ezért engedték meg, hogy ezt a filmet elkészítsem...

A történet - a történelmünk
Mészáros Márta: Kisvilma - az utolsó napló
Népszabadság, 1999.10.16. Andrew Princz

x

... van benne kaland, a gyerekek részvételét igénylő akció és főként egy olyan fontos szál, amely identitástudatunkat célozza meg. A szereplők magyarok, a publikum magyar, a film története pedig a magyar történelem része, mégpedig nem a legsikeresebb része... A képesség a hősökkel való azonosulásra hallatlanul fontos, ezt amerikai ifjúsági filmek nem adhatják meg...

"Igenis vannak csodák"
Palásthy György a most készülő új magyar gyermekfilmről, A szalmabábuk lázadásáról
Magyar Hírlap, 1999.10.11. Tölgyesi Gábor

x

Magyar mesefilmet forgatnak
Magyar Nemzet, 1999.09.30.

x

Szalmabábuk lázadása címmel Páskándi Géza regényéből forgat gyerekfilmet Palásthy György rendező...
Népszabadság, 1999.09.30.

x

Tóni meg a történelem
Filmet forgatnak Páskándi Géza meseregényéből
Magyar Nemzet, 1999.10.02. Lőcsei Gabriella

x

Zsigmond Vilmos Makk Károllyal forgat
... A férfi főszerep elnyerésére nagy esélyes Sztankay István, a nőire pedig Gryllus Dorka...
Metro újság, 1999.10.07. (metro)

x

Helyszínt keresnek a film alkotói
Lengyel Menyhért-mű alapján forgat majd Makk Károly
Magyar Nemzet, 1999.10.05.

x

Új Vajna-film Budapesten
Nastassja Kinski lesz a főszereplő?
Népszabadság, 1999.09.30. V.Gy.


Évforduló

... mindig fontos volt számára, hogy arról a pesti kisemberről beszéljen, aki történetesen zongorista volt és zeneszerző, s aki a megaláztatások, a szegénység ellenére is képtelen volt elszakadni a várostól, ahol nem becsülték, de ahol úgy gondolta, otthon van.
... Sándor Pál ma hatvanesztendős, s talán érzi, tudja, örökre nem fordíthat hátat annak a pályának, amit lekezdett, nem magyarázhatja el magának, hogy nincs kedve, nincs módja filmet rendezni. Nem hitetheti el önmagával, hogy nincs szükség a filmjeire, hogy nem hiányoznak alkotásai a mozikból...
..."Valakire vagy valakikre szükségünk van. Már nem mondom azt, hogy kell egy csapat, mert az úgysem jön össze." Jó lenne, ha összejönne. Még mindig nem késő.

Most is kell egy csapat
Sándor Pál filmrendező hatvanéves
Magyar Nemzet, 1999.10.19. Róna Katalin

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap