Báthory Erzsi Lapszemle: 1999. 08.31. - 1999.09.30.

Kritikák  Interjúk  Riportok  Tudósítások  Portrék  Évforduló és még egy (dupla) "évforduló"  Forgatnak  Filmszakmai események és hírek 


Kritikák

... A kitartó dokumentumfilmes testvérpár egyik fele, a most rendezőként és vágóként is dolgozó operatőr, Gulyás János az idén áprilisban forgatott másfél órányi filmet Mezovárin (Ennek a falunak élnie kell... ). Metódusa a megszokott. Hosszan beszéltet (kiváló helyismeretű riportere segítségével), kísér embereket, velük járni igyekszik, nem utánuk. Sok érdekes kisül az ilyesmiből, sok értékes és megkapó hordaléka van az efféle mozgóképi dokumentálás lassú folyamának...
... A sok érdekes mellett azonban olykor olyasmi is belekeveredik a filmbe, aminek nem itt volna a helye. A be nem avatkozás dokumentarista elve lehet ugyan vitatható, de ha egyszer erre esküdött föl a filmkészítő, akkor tartsa is magát hozzá következetesen. S ne engedjen olyan megjegyzéseket tenni a végtére is az ő nevében szereplő riporterének... , amilyen az árvíz és a nemzetiségi kérdés goromba összekapcsolása a film vége táján...
... egy dokumentumfilmnek alaposan körüljárt tényekkel illik politizálnia, nem pedig riporteri-szerzői szurka-piszkákkal.

Árvíz után
Népszabadság, 1999. 09. 16. Cs. K.

x

... Wim Wenders talán abban különbözik társaitól, hogy látványosabban szenved, mint mondjuk Almodovar, vagy Greenaway - állandóan elemzi önmagát, alkotásait, a film lehetőségeit. Teoretikus alkat...
... Wenders abban reménykedik, hogy a videót és mindenfajta újabb képtechnikai vívmányt (HDTV-t vagy a digitális képet) be fog tudni építeni a filmbe, azaz át tudja szellemíteni, fel tudja emelni a művészet rangjára. Ahol is a művészet (=film) valami XX. századból itt maradt, kicsit ósdi, mégis őrzendő hagyomány...

Wim Wenders: Írások, beszélgetések
Élet és Irodalom, 1999/37. szám. Almási Miklós

x

... az a jó filmkönyv, amit először ától cetig kiolvashatunk, mint egy regényt a HÉV-en, aztán meg fölrakhatjuk a polcra, hogy onnan mint kézikönyv szolgálja családunk épülését...
... a mű példás módon tekintettel van célzott közönségére. 1896-tól úgyszólván napjainkig tárgyalja, Bikácsy Gergely három gyors, rövid, ám velős, minden oxfordiságnak magasan megfelelő tanulmányával, a magyar filmművészetet, és mire odaérünk (úgy a nyolcszázadik oldal magasságában), már annyira benne vagyunk a rémmesében, hogy hajlamosak vagyunk természetesnek venni, pedig ajándék...
... ez esetben olvasmányt tárgyalunk, mely még ráadásul ez is meg az is, például kézikönyv. Egy regény sztoriját, pláne ha annak jó része a szemünk előtt játszódott, hiábavalóság elmesélni... Az Oxford Film Enciklopédia "számunkra" nélkülözhetetlen. Lebilincselő tényregény gondos szerkesztők és lelkiismeretes fordítók tálalásában minden mozizónak...

Filmregény
Oxford Film Enciklopédia
MaNcs, 1999/37. -turcsányi-

x

... hajlandók voltak arra, hogy filmre vegyék vallomásukat, ám megígértették Hanák Gáborral és Bokor Péterrel, hogy csak akkor hozzák nyilvánosságra az elkészült interjúkat, ha már biztossá válik, hogy nem lehet bajuk belőle...
... A négy interjú fölhasználásával a rendezőpáros idén elkészült egy korabeli dokumentumokkal feldúsított, drámai filmmel. S mi átélhetjük a második világháború végnapjait...

A Szent Korona pokoljárása
Magyar Demokrata, 1999/35. Pósa Zoltán

x

... 2019-et, a Szárnyas Fejvadász évét nem valamiféle konkrét időpontként kell fölfogni, érzékelteti velünk a most 40 (20) éves Filmvilág, hanem fikcióként. A szerkesztők zseniális ötlete, fikciója volt azt gondolni, hogy a digitális birodalom összeomlik, újra a fekete-fehér és némafilmek peregnek a vásznon, s persze a tévét is benyelte a térsugárzás stb. Rendkívül inspiráló szellemileg, ha a múltunkra, jelenünkhöz viszonyítva, úgy gondolunk, mint magasan fejlett civilizációra (amely azért nem volt életképes, ellentétben az életképes, de primitív jelenünkkel), vagy jövőnket a vaskor szigorúságában fogalmazzuk meg, a satnya jelent továbbgondolva. Ilyenkor a szerzők liraisága és fantáziája meglódul...

... Az igazi szenzációt Jancsó Miklósnak a túlvilágról írt levele jelentette, amit a még mindig élő (hihi) Hernádi Gyulának címzett. Valahogy az az érzésem, hogy átlát a tüllfüggönyön, vagy már volt is "ott", csak ránk való tekintettel viccelget...
... Sajnos, a lap vége felé felejtődik a koncepciós elv, oldódik a fantasy, s képtelen saját rovatba merevedett struktúrájától eltekinteni. Folytatja Stanley Kubrick életét-gondolatait bemutató sorozatát... odaírja, hogy negyedik rész...
... örülnék annak, ha a Filmvilág mindig 2019-ben íródna, kifejezetten a mának...
... éreztem, hogy élek. Levegőt kapok. Amikor kinyitom, amikor beleolvasok, amikor meg- és nem értek valamit a harmadszori olvasás közben. Boldog Szülinapot Skacok!

2019
(A Filmvilág 20 éves ünnepi száma) (lásd még az "évforduló"-nál. B.E.)
Élet és Irodalom, 1999/37. szám. Bakács Tibor Settenkedő


Interjúk

... A Gesarol 1967 táján kezdett el mozgolódni. A P. Mobil 1973 óta - hát ennek is már több mint 25 éve. 1973-ban kötelező volt megváltoztatni a nevünket. A Gesarol az a DDT-nek, a kolorádóbogár elleni rovarírtószernek volt a fantázianeve. Behívattak az akkori Országos Rendezőirodába és mondták, hogy Schuster elvtárs, jó név ez, de ezzel nem lehet zenekar Magyarországon. Akkor választottuk a Perpetuum Mobilét...
... Akkor a csöves szó nem azt jelentette, amit ma jelent, nem hajléktalant. Voltak a belvárosiak, és voltak a külvárosiak, tehát a jól eleresztett családok gyerekei és a szegények között húzódott a törésvonal. Egyik volt a divatozós fajta, a másik pedig a bordzsekis-farmeros. Mi a külvárosi, hosszú hajú, farmeros bandához tartoztunk. Kemény angolszász rockzenét játszottunk. A slágerzenekaroknak, amikor kijöttek a külvárosba, keményen meg kellett küzdeniük azért, hogy egyáltalán meg ne verjék őket. Az elején a vetélkedő tárgya az volt, hogy ki tudja jobban utánozni az angolokat. Aztán az lett a tét, hogy ki tud megszólalni majd magyarul. Amikor megjelent a Piramis, mint államilag engedélyezett lázadó, megváltozott ez a dolog...

Schuster Lóránt
a Fővárosi Közgyűlés MIÉP-es képviselője
Magyar Demokrata, 1999.09.23. Farkas Adrienne, Tóth Tibor

x

(Deák Krisztina:)... ez elsősorban Jadviga - Tóth Ildikó - és Ondris - Bodó Viktor - története, amely egy nemzetiségi problémákkal is terhes közegben, falun játszódik. Egyébként magyar és szlovák nyelvű a film...
(Závada Pál:) ... Ondris tanyasi bérese, atyai barátja, Gregor szlovákul is, magyarul is beszél, és vannak szlovák szereplők is, például a papot játszó Marian Labuda. A nemzetiségi történeti szál persze nemcsak úgy mutatkozik meg, hogy a pap szlovákul prédikál, hanem úgy is, hogy a film ábrázolja az első világháború utáni szlovák autonómiatörekvések helyi eseményeit. Ezek kapcsán kerül Ondris félig-meddig besúgó szerepbe, ami tehát a filmben is közrejátszik a főszereplő bukásában. A teljes XX. századon át tartó családtörténet vonulatát persze nem képezheti le a film. A szétesés megfordíthatatlan folyamatáról viszont a filmben számomra leginkább a színészek játéka képes beszélni, ahogy például Ondris arcán és gesztusaiban ez - olykor zuhanásszerűen - megjelenik...
(D.K.) ... Ez végül is egy olyan történet, amelyben a férfi hal bele a szerelembe. Nagy kihívás volt ez nekem...

A szenvedélyért élni, halni
Deák Krisztina és Závada Pál a Jadviga párnája megfilmesítéséről
Népszabadság, 1999.09.09. Varsányi Gyula

x

(Foky Ottó:)... az első pillanatban szorongást keltett bennem, hogyan nyúlhatok bele ebbe úgy, hogy ne bántsam meg az elődöket. De Csukás István feloldotta ezt az új történettel és az új figurákkal, amelyeket szabadon formálhattam bábokká. Egyedül Süsü került át a korábbi meséből, akit ugyancsak újraalkottam, de ebben az alakban is emlékeztet a régire....
(Csukás István:)... Az új film Foky Ottó kép- és figuravilágát tükrözi, másolásról szó sincs. Most készülnek a figuratervek és a bábok, Bergendy István komponálja a zenét. A forgatás januárban kezdődik. Azt vállaltuk, hogy 2000 karácsonyára elkészülünk a produkcióval, vagy legalább az első részével...

Süsüke, a fölfedező
Készül Csukás István és Foky Ottó új bábsorozata
Népszabadság, 1999. 09.09. Varsányi Gyula

x

... Amit azonban ezeknek az embereknek a sorsa számunkra elmond, nemcsak Magyarországra és nem kizárólag magyarokra vagy magyar zsidókra érvényes. A biztonságérzet megszerzése végett szenvedélyesen vágyott beilleszkedés, az elvesztett identitás keresése világjelenség, amire a föld oly sok szegletében találunk példákat...
... Kacskaringós úton, a családból egyedül életben maradva eredeti családnevének visszavételével próbál visszatérni a gyökerekhez, hogy ezzel visszanyerje belső szabadságát...
... írországban gyerekkori éveim alatt, akárcsak az iskolai tapasztalataim alapján, angol kisfiúként nem kellett nagy megfigyelőképesség ahhoz, hogy az ember felismerje a sokféle eloőítéletet, gyűlölködést, a szigetet uraló angolok beolvasztási kísérleteit, paranoiás félelmüket az írektől, akik között nagyszerű koponyák vannak, kitunő írók, s akiknek van elég bajuk a saját ellentéteikkel...
... Szabó István az emberi esendőséget ábrázolja, mind a három fiú, akit játszom, színes egyéniség. Korántsem egyértelmű hősök, tetteik nem feketék vagy fehérek, megkínlódják döntéseiket, szerelmeiket ...
... az Anyegin után jött a Napfény, utána februártól Graham Greene A szakítás című regényéből készült filmben játszottam... Most egy kissé visszatérek a színházhoz: két Shakespeare-drámában, a II. Richardban és a Coriolanusban játszom...

Világjelenség az identitáskeresés
Ralph Fiennes beszél új filmjéről, színészi munkájáról és terveiről
Népszabadság, 1999.09.25. Szászi Júlia

x

... A Kiáltás és kiáltás című regényemet... Mondja, ismeri az írásaimat? 1957-ben nagy hülyeként elküldtem a Szépirodalmi Kiadónak. Illés Endre feljelentett Aczél Györgynél, azzal, hogy az én regényem vértől iszamos, vágóhídra hajtja a magyar népet. Gondoltam, másnap elvisznek. Nem vittek el. Nem volt súlyos a dolog, de irodalmilag igen, mert attól kezdve nem jelenhettem meg. Ez a könyvem húsz ével később jelent meg...
... Amikor nem engedték a regényemet, akkor drámába mentem át. Jancsóval csináltuk a filmeket. Először nem írhatták ki a nevemet. A Szegénylegények első kópiáján nincs rajta a nevem. A röhejtől nem láttam. Ha két helyen jelentem volna meg, akkor azt mondták, hogy Hernádi-fesztivált ne csináljunk. Akkor elkezdték a slapajitisz nevű betegséget terjeszteni. Aczél György volt a pápa, aki később, amikor az élete vége felé már egész jó viszonyba kerültünk, elmondta: látta, hogy nem lehet engem "megölni"...
... A szocializmusnak volt egy kirakatarca, a magyar film. Lehetett dicsekedni fesztiválokon, hogy lám, a szocializmusban milyen nagy dolgok történnek. Aczél kitalálta, hogy mennyire lehet elmenni, meg is fogta a dolgokat, lenyeste, mikor túlment a dolog, de sok mindent engedett. Az irodalomban az öregeket ajnározta, Németh Lászlót, akinek Kossuth-díjat is adtak. Az értelmiségnek egy nagy hányada Németh Lászlón nőtt fel. A kommunisták is. Aczél az elején rettentően gyűlölt, aztán az élete végén a Jancsón keresztül...

Hernádi Gyula, író
Magyar Demokrata, 1999.09.02. Farkas Adrienne, Tóth Tibor

x

... Még sohasem néztük meg például, hogy ha eltekintünk az úgynevezett konzervműsoroktól, sorozatoktól és a mindenkori politikai perpatvarok közvetítésétől, akkor mi történik a képernyőn. Miből áll össze a tévének az a titokzatos hatása, amelyet már-már misztifikálnak? Mit adnak az egyes tévék hozzá a készen vett anyaghoz? Mi a divatos stílus, amelyet szinte tudat alatt sugároznak reggeltől estig? Sokféle arculat létezik-e, vagy nagyon is egyforma a fazon?...
... elsősorban külföldi példák, irányzatok határozzák meg a hazai képernyős világot, ami pedig saját kútfőből ered, eléggé esetleges. Nincs kialakult mércéje annak, mi a jó, mi lehet népszerű. Nincsenek televíziós koncepciók. Kíváncsi vagyok például, ki mer itt előállni egy új sztárral. Egyáltalán, mely területről jönnek a mai sztárok?...
... az igazi kockázat szerintem az, meg tudjuk-e csinálni a rendezvényt. Olyan ez, mint kisgyereknek az első táborozás. Ha jó élményekkel tér haza, elmegy legközelebb is. Ha a Kamera Hungária 1999 üres veszekedésbe vagy ripacskodásba fullad, megbukik...

A tévé "első táborozása"
Grunwalsky Ferenc a Kamera Hungária 1999-ről
Népszabadság, 1999.09.18. Varsányi Gyula

x

... mindig ezen a vállalaton keresztül mérettetett meg - s lényegében még ma is így van -, a magyar film, legalábbis kereskedelmi szempontból. A Hungarofilm viszont soha nem adta és adja el "bagóért" a filmeket... A Hungarofilm nem leépült, hanem az igényeknek megfelelően átalakult, és egy karcsúsított formában hatékonyan dolgozik. 1990-ben megszűnt a monopóliumunk; akkor szembe kellett néznünk azzal, hogy vagy átalakulunk vagy elvérzünk. Azt is tudomásul kellett vennünk, hogy Magyarországon a nagyobb költségvetésű filmek általában koprodukcióban készülnek. Ezért cserébe a partner rendszerint a külföldi forgalmazás jogát eleve magának kéri...
... nyugaton a filmek költségének gyakran húsz-harminc százaléka megy el a piaci bevezetésre, a reklámra, a propagandára. A miniszter félrelép és az Ámbár tanár úr nem a szokványos magyar promóciós költséggel került a piacra. Több év magyar filmterméséről nem láttam annyi plakátot, mint egyedül A miniszter félrelépről...

Leépülés vagy átalakulás?
A Hungarofilm igazgatója a külföldi forgalmazásról
Magyar Hírlap, 1999.09.14. Bóta Gábor

x

... az 1992-ben adott állami támogatás névértékben 1997-98-ban még ugyanannyi volt, ám reálértékben már az egynegyedét érte. Néhány rossz privatizációs döntés is született 1994 és 1998 között. Ez szintén nagyon visszavetette a szakmát. Emellett nem sikerült átvinni a parlamenten a filmtörvényt...
... a Hungarofilm, amelynek ez évtizedekig feladata volt, nagyon leépült az elmúlt időszakban, de mégis gyakorlatilag egyedül maradt ebben a szerepkörben. Hogy nem adható el külföldön a magyar film, azt nagyrészt forgalmazási problémának érzem...

"Nem ültettek a szakma nyakára"
Tóth Erzsébet miniszteri biztos a filmgyártásról
Magyar Hírlap, 1999.09.13. Bóta Gábor

x

... szeptembertől Giuseppe Tornatoréval dolgozom ismét. Hat hónapon át dolgoztunk együtt az Egy zongorista legendája az óceánon című nagyszabású filmjén. Irtózatos megpróbáltatás volt, majdnem belehaltam, szellemi és fizikai értelemben egyaránt, mégis, amikor elkészült, úgy éreztem, ez az, amiért érdemes élni. Ez az, ami értékként megmarad utánunk. Ez az én utam...
... a New York-i színházi világ egyik legismertebb alakja, David Mamet drámaíró küldte el a forgatókönyvét, amelyet maga készül megrendezni. évek óta szeretnénk együtt forgatni, eddig háromszor jött közbe valami. De miután Tornatore mellett döntöttem, most is kénytelen leszek lemondani, pedig Alec Baldwinnel még nem dolgoztam, ő lenne a főszereplő, meg Sarah Jessica Parker. A másik ajánlatot Robert De Niro filmcégétől kaptam, az izgalmas benne az, hogy De Niro játssza a főszerepet, akivel jó lenne egyszer együtt dolgozni...
... Korábban felvetődött itthon is, Amerikában is a filmrendezés gondolata, de megmaradt ötlet szinten. Most ismeretlenül, telefonon keresett meg Barlay Gusztáv. Mint mondta, azért gondolt rám, mert megragadta őt az operatőri munkáimból kitapintható látásmódom, az, ahogy a képi eszközöket használom. Arra gondolt, minden évben ad nekem egy forgatókönyvet, rendezzem meg. Azt tudtam, hogy húsz éven át volt a Magyar Rádió főrendezője, mégis meglepően jó filmes látásmódról és íráskészségről tanúskodott az a könyv, amit elsőként átadott. Egyszerű, mai, hiteles történet, jó dialógusok. Senki nem gondolná, hogy írójuk közel jár a nyolcvanhoz. Amikor a Hunnia Stúdió vezetője, Simó Sándor az ügy mellé állt, a kívánsága szerinti finomításokat is profi szerzőként, gyorsan és hibátlanul elvégezte...

Hollywoodi ajánlatok helyett magyar film
Koltai Lajos számos nagy sikerű nemzetközi siker fotografálása után első rendezésére készül - idehaza
Népszava, 1999. 08. 31. Bársony Éva


Riportok

... A Tátrában cigarettázni, sőt pizzázni lehet filmnézés közben. A tulaj szerint a kiszolgálás nem zavarja a műélvezetet. Itt egyébként idén nyáron szünetelt a mozi, majd szeptember végén kezdődnek újra a füstölős, vacsorázós vetítések...
... Fél pénzen mozizhatunk továbbá nagyobb társasággal a Szindbádban, a Művészben és a Tabánban. Előbbiekben tizenöt embert kell összeverbuválni, utóbbiban elég tíz is...

Bicikliőrzés, pizzázás, ajándéksorsolás
Népszabadság, 1999.09.02. munkatársunktól

x

.... Harmincan költöztek a hegyektől körülölelt helyszínre és reggel kilenctől napnyugtáig dolgoztak a kis költségvetésű filmen...

.. Szőke... egyre jobban elmélyül a test- és lélekmasszázsban. Igaz, annak idején egy hozzá közel álló mellrákos betegen próbált segíteni. Az elmúlt tíz évben viszont kitanulta a szakma csínját-bínját. Az európai mellett például elsajátította az ázsiai, óceániai, indonéz masszázskultúrát...
... néha neki is szüksége van az ilyenfajta regenerálódásra. De ilyenkor csak figyeli a kollegák módszereit. Amikor a masszőrt masszírozzák, nem ad instrukciókat...

Szőke leforgatta a Mogyorók bejövetelét
Masszírozzák a masszőrt
Mai Nap, 1999.09.10. Hada Renáta

x

... Vámos Miklóssal néhány éve annyit már eldöntöttünk, hogy jó lenne egy iskoláról filmet készíteni. A filmhez mindig kellenek a konfliktusok, arra gondoltam, hogy egy ilyen fura figurát megmutassak, mint ámbár tanár úr, akinek a létezés is nehezen megy...
Tanár és diákja között izgalmas a tiltott szerelem

Metró újság, 1999.09.11. Mittelholcz Dóra riportja

x

... Cseh Tamás... olyan, mint egy rosszvérű nő: ha nagy a csábítás, enged, így történt ezzel a filmszerep ajánlattal is. - Mikor Tímár Péter kierőszakolta, hogy elhozhassa nekem a forgatókönyvet, azon töprengtem, hogyan utasítsam majd finoman vissza. Azonban mikor elolvastam, már tudtam: nem fogok nemet mondani, bár nagyon féltem a kudarctól...

Cseh Tamás enged a csábításnak
Hamarosan kapható a 6:3 videón
Blikk, 1999.09.11. K.K.T.

x

... Tisztázásra vár az állami tulajdonban lévő filmvállalatok, az állami filmjogok, a filmkincs sorsa. Meg kell őrizni és fejleszteni kell a filmgyártó bázist. Megnyugtató módon, hosszú távon biztosítani kell a korszerű filmarchiválást és -felújítást. Gondoskodni kell arról, hogy az állami finanszírozásban részt vevő szervezetek egyeztessék egymással a pénzelosztás elveit és gyakorlatát. Erősíteni kell a nemzeti filmgyártás és a közszolgálati televíziózás együttműködését a hazai filmek előállításában...

Akivel csak együttműködni lehet
Miniszteri biztost neveztek ki a filmszakma élére
Magyar Nemzet, 1999.09.10. Ferch Magda

x

...Mozgalmas volt itt az életem - mondja. - édesipari cégemnek ma már százötven állandó megrendelője van.
... Kati hamarosan színpadra lép Los Angelesben, ahol hárommillió színész él, de csupán három százalékuk él ebből, a többiek pultosok, pincérek, titkárnők...
... szeretem Magyarországot és bárhol leszek, kiskutyaként rohanok vissza, ha valaki filmezni hív.

Gáti Kati visszaköltözik az Egyesült Államokba
Prostit játszik Robin Williams mozijában

Blikk, 1999.09.09. N.O.G.

x

... A Gémes György-emlékkiállítás a nyáron elhunyt moziüzem-vezető kedvenc filmjeit mutatja be néhány tucat fényképen... Elsőként honosította meg Magyarországon azt, amit az alternatív forgalmazásban nagyjából világszerte vele egy időben felismertek: a személyesség varázsát a moziban...
... A Gémes György-teremben mostantól leginkább a kísérleti filmeké lesz a vászon ("inkább öt szupernyolcas film, mint egy Bergman" - mondja Antal István)...

Kell egy mozi
Magyar Hírlap, 1999.09.03. Bihari László

x

... az öt tulajdonos álláspontja az, hogy a 70 millió márkába kerülő beruházás megkezdése a West End központ közelgő nyitása miatt sürgetővé vált...
... a felmérések azt bizonyították, hogy a mozirajongók számára a 2001 nyarára tervezett átadási időpont túl távolinak tűnik. Ezért született meg a gyors döntés: épüljön meg a Mammut 1. mögötti Retek utcai parkolóház tetején a korszerű, műszaki és esztétikai követelményeknek megfelelő mozikomplexum...

Mozi a parkoló tetején
Üzleti Hét, 1999.09.06. Deák Attila

x

... legalább nem egy erősen kopaszodó pasast látnak, hanem egy vállaltan kopaszt. ... Bár Méhes Lászlónak valóban jól áll ez a "frizura", kislánya, Fanni sírva fakadt, mikor meglátta apukáját...

Méhes László nevelőtanárt alakít
Blikk, 1999.09.04. gilla

x

... Csak látszólag nevelőintézeti történet ez, mondja a rendező, valójában a hatalom mechanizmusáról kíván szólni a Rosszfiúk című film. Az intézet, ahol ezek a megtévedt gyerekek kis és nagy bűneik miatt élnek (az egyik félholtra veri prostituált anyjának egyik kliensét, a másik "elemel" egy diplomatatáskát, a harmadik feltör egy autót, a negyedik férfi vécében nyújt pénzért szexuális szolgáltatásokat, az ötödik meglép egy elgázolt biciklista kosarával), voltaképpen társadalmunkat mintázza...

Rossz fiúk, jó filmesek
Magyar mozi amerikai támogatással
Magyar Nemzet, 1999.09.04. Lőcsei Gabriella

x

... A tanulóknak három órájuk van a snittek elkészítésére, amit mestereik és a hallgatók garantáltan ízekre szednek másnap a Színház- és Filmművészeti Főiskola Szentkirályi utcai vetítőjében. Mert a fényviszonyok megteremtése a legfontosabb a gyilkolás, netán az otthoni idill hangulatához...
... A rendezvény jelentőségét bizonyítja az is, hogy az idén az American Cinematographer vezető szakmai folyóirat tudósítót küldött a Hajógyári-szigetre...
... nemcsak a jó pap, de a jó operatőr is holtig tanul. Az én feladatom, hogy ezt a derűlátó szemléletet átadjam hallgatóimnak, mivel nagyon gyakori, hogy az operatőr elveszíti a perspektívát, és nem tudja, hol keresse a lényeget...

Nyolcvanszázaléknyi sötétség
Mesterkurzus Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőrrel
Magyar Nemzet, 1999.09.02. N.Tóth Ida

x

... A fiatal Szentmiklósi Péter, elsőéves joghallgató 1956-ban - mint aki részt vett a forradalmat kirobbantó diákmegmozdulásokban - kényszerűen hagyta el Magyarországot. Mint annyian mások, ő is Amerikába kerül. New York azonban elborzasztotta...
... A huszonéves fiatalembernek azonban szerencséje volt, mert rövid időn belül kapcsolatba került a filmipar két neves magyarjával, Zsigmond Vilmossal és Kovács Lászlóval. és megnyílt előtte a hollywoodi álomgyár irigyelt világa...
... Az első öt évben olyan boldogtalannak éreztem magam, hogy legszívesebben visszatértem volna, ha nem is Magyarországra, de Európába...

álomvilág - fekete-fehérben
Peter Sorel fényképezésről, filmszínészekről
Magyar Nemzet, 1999.09.28. Fekete Judit

x

... tavaly az ország 628 moziterméből hatvanhat a nyolc multiplex valamelyikében volt található. Ezek tavaly összesen 2,46 milliárd forint jegybevételt hoztak, a mozik összbevételének negyvenhét százalékát...
... Petróczy Sándor a nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva elmondta, hogy két éven belül megáll a multiplexek megjelenése és újdonsága által okozott forgalomnövekedés. Ezt az időszakot kellene még állami és önkormányzati támogatásokkal átvészelniük a belvárosi hagyományos moziknak. Az elnök hangsúlyozta, hogy nem a multiplexek jelenlétét tartja károsnak, hanem a választás szabadságáért emel szót, hogy találhassanak mozit azok is, akik nem akarnak gyárszerűen működő multiplexben mozit nézni...

A multiplex hódít, de van más is
Egyesület alakult a vidéki mozik megmentéséért

Népszabadság, 1999.09.21. Sós B. Péter


Tudósítások

... egyetlen töredék őrizte alakját a húszas évek elejéről: Az egér felújított tekercsét be is mutatták szombaton az Örökmozgóban. és előkerült nemrégiben egy nyolcperces tekercs, amely Borúzs Juditnak, a színésznő másodunokahúgának zuglói lakásában, egy szekrény alsó fiókjának belső oldalához szorult papírdobozkában bújt meg hetvenöt évig...
... Amikor előbújt rejtekhelyéről a szénporos sztár, egy csapat orosz katona felismerte, és azonnal rázendítettek egyik filmje slágerére. Akkoriban ugyanis ő volt az egyik legnépszerűbb külföldi sztár a Szovjetunióban...

Gaál Franciska emlékezete
Népszabadság, 1999.09.22. Sós B. Péter

x

... filmeket vetítettek, többek között három Moholy-Nagy László etűdöt. Három, mai szemmel nézve kis semmiséget, az 1930-ban készült Fekete-fehér-szürkét, az 1929-es Marseille-i régi kikötot és az 1932-es Nagyvárosi cigányokat...
... Moholy-Nagynak a maximum volt a minimum, csakhogy azt felejtette el, hogy tökéletes filmet barkácsmódszerekkel már akkor sem lehetett készíteni...

Lőttek a zongoristára
Moholy-Nagy László filmjei Szentendrén
áttűnések 999
MaNcs, 1999.09.10. -legát-

x

1999 decemberében megrendezik a Televíziós Műsorok Fesztiválját - erről számolt be a minap Grunwalsky Ferenc rendező, az alkotói zsűri elnöke...
... A nézők a sajtóban megjelenő szavazati íveken, illetve a megadott telefonszámon nevezhetik meg kedvenc televíziós személyiségüket és legkedveltebb magyar televízió műsorukat...

Kamera Hungária ‘99
Televíziós Műsorok Fesztiválja
rtv részletes, 1999.08.30.-09.05. J.K.

x

... Meskó frissen szerzett diplomájával leiskoláz sok-sok született producert a magyar filmszakmában. Nem is azért, mert harminc percben élvezetesen elmesél valamit, és ebben társ-forgatókönyvíróként is szerepe van, hanem mert hihetetlen erőfeszítésekkel egyáltalán elkészítette, azóta pedig elképesztő profizmussal menedzseli ...
Legyenek ilyen találkozók!

Egy produceri diplomafilm példaadása
Népszabadság, 1999 .09.04. Sós B. Péter

x

... a nemzetközi filmfesztiválok közül a locarnói az egyetlen, amely még tartja magát, és a közönségnek szól - a többi kizárólag a szakmának és persze a szakmához...
... a honi filmgyártást Enyedi Ildikó Simon mágusa képviselte. Igaz, díjat nem nyert, de a húsz versenyfilm közé bekerült, s ezzel máris a legfontosabb filmek között volt...

Nézelődők
Az ötvenkettedik filmfesztivál Locarnóban
A vendégsereg túlnő a városon
Népszabadság, 1999.09.07. árvay Orsolya-Marossy Krisztina

x

... Ausztriában egyedülálló magyar retrospektív filmszemle kezdődik csütörtökön Bécsben: az osztrák Filmarchív szervezésében, a Magyar Filmintézet, a Filmúnió és a bécsi Collegium Hungaricum közreműködésével november 10-ig 46 magyar filmet láthat a közönség...
... Helmut Pflügl, aki a könyvet is szerkesztette, dicséri a magyar partnerek együttműködési készségét. A filmeket a Magyar Filmintézettől kapták a bécsi rendezők - a Filmúnió közvetítésével -, s ez utóbbi munkatársainak köszönhető a rendkívül jó fényképanyag...

Magyar filmparádé Bécsben
Népszabadság, 1999.09.29. Szászi Júlia

x

... Az Uránia Kft. felajánlja a Nemzeti Filmszínház céljaira a mozi büféjének berendezési tárgyait, a modern légkondicionáló berendezést és a mozivásznat. Bohm András, a MOKéP vezérigazgató-helyettese kérdésünkre kijelentette, bízik abban, hogy a MOKéP-nek állami segítséggel és magáncégek bevonásával sikerül elkerülnie, hogy a majdani Nemzeti Filmszínház üzemeltetése veszteséges legyen...

Happy end az Uránia mozinál
Magyar Hírlap, 1999.09.24. B.Gy.

x

... évek óta mondja Csukás István csöndesen és hangosan, higgadtan és indulatosan, hogy abból a nagy változásból, ami itt az utóbbi néhány évben végbement, kimaradtak a gyerekek...
...Új animációs filmsorozat készítésébe fogott Cakó Ferenc, aki bábokkal fogja megörökíteni Mikszáth Kálmán Magyarországi lovagvárak című történeti mondagyűjteményének egyes fejezeteit...

Süsüke, Csicsóvár, Drégely és társai
Lovagvárakról és egyfejű sárkányokról mesélnek majd a bábfilmesek
Magyar Nemzet, 1999.09.18. Havran Zoltán felvétele

x

... minden benevezett filmet levetítenek, akkor is, ha az teljességgel nézhetetlen. Ez egyben azt is eredményezi, hogy a gyanútlan látogató, betévedve egy blokkra, rosszabb esetben könnyen átértékeli a tévéhez való viszonyát (ott legalább nem rángatják a kamerát), jobb esetben pedig jövőre maga is nevez. Dehát ettől OFF az OFF...

élet a széleken
III. Open Film Fesztivál
MaNcs, 1999.37.sz. - vörös-orosz-


Portrék

... Az 1965-ös velencei filmfesztiválon bemutatott Tükörképek a "művészi tükrözés" azon években meglehetősen egyoldalúan értelmezett művészetfilozófiai elméletét kérdőjelezi meg, naív tanmese keretében. "A művészet sokféle stílusban jelentkezhet - jellemezte a hat és fél perces filmet a korabeli recenzens -, izmusok kísérhetik, de témája mindig egy: önmagunk megismerése, az ember és a világ ábrázolása". Az ugyanebben az évben Annecy-ben az animációs filmfesztiválon, majd Mannheim-ben vetített... átváltozások "egyetlen mozgásba hozott festmény": egy férfi és egy nő portréjának folyamatos változásával kettejük egymáshoz és a környező világhoz való viszonyát kutatja...

Történelmi határeset
Kovásznai György munkásságáról
Kortárs, 1999.09.sz. Mezei Ottó

x

... Nem sztárcsináló nemzet a magyar? Mostanában nem az, csakugyan. Bezzeg harminc-negyven évvel ezelőtt! Még a hazánkban tanuló kínai diákok is tudták, ki a magyar film csillaga: Bitskey Tibor. A Rákóczi hadnagya című Bán Frigyes-film kövezte ki az utat a filmművészeti főiskola padjaiból egyenesen a filmstúdióba átlendülő fiatalember előtt...

Filmcsillag a magyar égbolton
Bitskey Tibor hetvenévesen is "hozza" a romantikus host
Magyar Nemzet, 1999.09.25. (lőcsei)


Évforduló és még egy (dupla) "évforduló"

... Sokan vagyunk, akik Kosztolányi Dezső Pacsirtáját gondoljuk a legjobb magyar regénynek. Nem nagy regény, nincs benne sem háború, sem lángoló szerelem, sem politikai szenvedély avagy látványos filozófiai mélység. Csak a nyomtalanul aláhulló vidéki életről szól, csendes és kopott emberekről, akiket a polgári szokások még attól a kevéske örömtől is megfosztanak, ami az akácfás kisvárosi utcák lakói számára is elérhető lenne, ha követnék vágyaikat és ösztöneiket. Ha Ranódy László semmi mást nem tett volna, mint hogy megfilmesíti a Pacsirtát (1963), akkor is beleírja nevét a huszadik századi magyar kultúra történetében...

Egy rendező intő emlékezete
Magyar Hírlap, 1999.09.11. Hegyi Gyula

x

... Lágy líraisággal átszőtt filmepikája, hangulatteremtő korfestése, balladisztikus hangvétele ettől fogva a magára maradt, illúzióvesztett emberről, az emberi méltóság megalázásáról szólt...
... Sírjáról elemelték a bronzszobrát. A filmgyár udvarán még nem bántották. Csak a filmgyár van eltűnőben a szobor körül...

A filmzsoltárszerző Ranódy László
Rejtőzködő ember, erős igazságérzettel
Magyar Nemzet, 1999.09.11. Locsei Gabriella

x

... 2019 sem egészen úgy sikerült, ahogy a múlt századi ember megálmodta. A virtuáltechnikák valóban folyton tökéletesedtek, csak éppen a valóság lett egyre tökéletlenebb... A valóság a gazdagok privilégiuma, a 3D, a virtuál, a szimulakrum pedig azoknál landolt, akiknek eredetileg készült, a szegények öröme lett... A gazdag nem C vitamin tablettát eszik, hanem paradicsomot, azt is csak akkor, amikor szezonja van, mert az íze akkor az igazi, a gazdag nem használ klimaberendezést, mert természetes anyagokból építteti házát, olyan helyre, ahol a legkellemesebb a klíma. Nem szörfözik az interneten, mert válogatott könyvtárára is kevés volna egy élet. És tévét sem néz, mert él. A maradék tizenkétmilliárd pedig esküszik rá: "A pótkávé az igazi". Ha már nem hinné, éhinség, őrjöngés, vérözön martalékául esne. Idő, sors nincs többé, nincs tragédia és nincs komédia. így kerek. Mozdulatlan és tökéletes. Csak a vetítő surrog, ritka luxus, csak a pixelek zsizsegnek. A világ filmvilág...

2019. Filmodisszeia
Filmvilág, 2019/9. Schubert Gusztáv

x

... Ne krenkold magad. Van.
Ott, illetve itt ülök, tévét nézek. Ma már ötödször a Doktor Zsivágót. Holnapi igéretük az Intolerance. Mindenki káromkodik. Csak úgy magában: anyád, anyád, anyád! Az Intolerance kedden is ment, meg szerdán. Magyar film csak egyszer. A Kádár kontra Kerekes. Csak az van raktáron. Andris barátod azt mondja, talán Kádár János miatt. és, hogy tulkok, mert a kettő nem konvergál. Ezt a Kádárt még a Horthyék alatt csinálták. Andris szóvá tette, megmondta Gábrielnek. Andris azóta sehol. Ödön szerint elküldték felhőt csipkézni...
... Ha jössz, hozz egypár kazettát. Nem muszáj magyar filmet választanod. Vagy, ha nincs más, válassz angol feliratost. és hozz egypár dollárt. Elfogadják a márkát is. Jók a banki kamatok. Különösen a Szántó Szpiritó. Mármint il banco...

Levél H. GY.-hez
Filmvilág, 2019.09. Jancsó Miklós

x

... Talált gyerek vagyok. Még békeidőben, a Barlang mozi előtt találtak, és mert épp a Jónás, aki 2000-ben lesz 25 éves vetítéséről jöttek ki a nézők, a jótékony művészfilm-rajongók, mozikékharisnyák, a kórház beleegyezésével Jónásnak neveztek el...
... állítólag Párizsban, a Louvre-piramis alatt, ahonnan átjárás van az egykori Beaubourg mélygarázsaiba, működik még egy olyan vetítő, mint a Fénybarlang, (Jean Vigo-terem), persze ez csak kósza hír, senki sem ellenőrizte. Az biztos, hogy itt Budapesten mi még létezünk. Sot jogunk van bérletes előadásokra. Csak havi bérletet lehet venni, és a bérletes műsorokban havonta minimum ötször a 2001-ben Oscarok Oscara életmű-díjat kapó Kevin Costner és a 2002-es Arany Necctrikó Gála hollywoodi Halál-díjasa, Bruce Willis filmjeit is be kell venni...

A Fénybarlang
Filmvilág, 2019.09. Bikácsy Gergely


Forgatnak

... A komplexusos férfi gátlástalanul használja fel a rábízott gyerekeket saját céljai elérésére. A fiúk pedig teszik, amit parancsolnak nekik, ki önszántából, ki mert nem tud mást tenni, s a külvilágból csak a megvetés és a gyűlölet az osztályrészük...

Rosszfiúk
Tele Hold, 1999/37.

x

... Közel állnak hozzám azok a látszólag fegyelmezetlen és rendezetlen képsorok, amelyek ebben a túlcsiszolt, komputerrel agyonmachinált világban üdítően hatnak, és a dramaturgia is, ami kissé fésületlenebbnek tűnik, ugyanakkor pontosan átgondolt és kiszámított. A Rosszfiúkban nem mertük a nézőt megdobni ezzel a zaklatott történetvezetéssel, de a látvánnyal igen...

A rosszfiúk csúnyán beszélnek
Sas Tamás új filmje témájáról, stílusáról, nyelvéről
Magyar Hírlap, 1999.09.21. Kovács Gergely

x

... Bejelentkeztem Páskándinál, hogy érdekelne A szalmabábuk. Ő is örült, de végül nem jött össze a dolog. Miután a regény a szabadságharc után, 1851-ben játszódik, most a milleniumra készülve úgy éreztem, talán megvalósítható lenne a tizenéves ötlet... Producerünk a TMA cég, amely eddig már 50 amerikai filmet gyártott Magyarországon...

Palásthy György ma kezdi forgatni új játékfilmjét
Blikk, 1999.09.20. Borbás Kati

x

Haumann végre jó lehet sok gonosz szerep után
Bánsági Ildikó titkos telefonját kapott felkérést
Blikk, 1999.09.24. Borbás Kati

x

... Az új filmem a délszláv háborúval foglalkozik, az is tart már idestova nyolc éve. Többször azt lehetett gondolni, hogy egy szakasza lezárult, aztán mindig újra kezdődött. Minden újabb szakasz újabb jelentéseket adott az egészhez... Azt remélem, hogy ősszel forgathatok. Ennek a különböző fázisai el fognak húzódni jövő tavaszig. Sok helyen, kalandos körülmények között játszódik, egy nyugtalan, radikális magatartás története. Így is hívom, hogy ideológiai kalandfilm...

Az ideológiai kalandfilm
Népszabadság, 1999.38. sz. H.N. (beszélgetés Fekete Ibolyával)


Filmszakmai események és hírek

Nemzetközi díj. Az angliai Manchesterben rendezett nemzetközi fantasztikus filmek fesztiválján Kamondi Zoltán nyerte el a legjobb független alkotás díját Az alkimista és a szűz című majd százperces filmjével...

Népszabadság, 1999.09.09.

x

Miniszteri biztos a filmszakmának
Népszabadság, 1999.09.09. (V.Gy.)

x

A III. Open Film fesztivál ma kezdődik és szeptember 12-ig tart Budapesten a Blue Box moziban és a Trafó Kortárs Művészetek Házában...
Magyar Nemzet, 1999.09.09.

x

Díjat kapott Sas Presszója Várnában
... A bolgár filmkritikusok díját nyerte el Sas Tamás Presszó című munkája...
Metró újság, 1999.09.13. (MTI)

x

Kiállítás nyilt a 20-as évek dívájáról
... Az Örökmozgó mozi előterében Gaál Franciska, a Budapesten született, Berlintől Hollywoodig ünnepelt színésznő pályafutásáról látható kiállítás...
Metró újság, 1999.09.13. (metro)

x

A hazai OFFkárokat kiosztotta a zsűri
Metró újság, 1999.09.14. (MTI)

x

Videóra vették Tímár 6:3 címu filmjét
Metró újság, 1999,09.13. (Merliner News)

x

Fantasztikus díjat kapott az alkimista
Metró újság, 1999.09.09. (MTI)

x

Egy rendes üzem
Izraeli Filmhét
MaNcs, 1999.09.10. Greff András

x

Erősödött a mozgókép-alapítvány
Filmtörvényt is forgalmaz az új miniszteri biztos
Népszabadság, 1999.09.10.V.Gy.

x

Őszi-téli Trafó-tervek
A szerzokkel együtt bírálják el a forgatókönyveket
Népszabadság, 1999.09.09. munkatársunktól

x

Védeni akarják a vidéki mozikat
Metró újság, 1999.09.09. (MTI)

x

Magyar versenyfilm is indul Velencében (Kenyeres Bálint: Zárás c. rövidfilmje)
Metró újság, 1999.09.01. (Metro)

x

A vetítések ingyenesek
Siketek nemzetközi filmfesztiválja
Magyar Nemzet, 1999.09.04.

x

Stohl Andrást hamarosan szigorú nevelotanárként láthatjuk...
Vasárnapi Blikk, 1999.09.05.

x

Filmesek vetélkednek Angyalföldön
Blikk, 1999.09.04. oj

x

Soltész kettesben
Mai Nap, 1999.09-04.

x

Gengszterfilm a televízióban
Népszabadság, 1999,09.07. V.Gy.

x

ORTT-kölcsön filmekre
Népszabadság, 1999.09.08. V.Gy.

x

Kortárs finn művészeti fesztivál
Magyar Nemzet, 1999 .09.24. (kálmán)

x

Tűntettek a mozivédok
Népszabadság, 1999.09.25. Sós B. Péter

x

Elmarad a fesztivál (Bunyik Bélát Los Angelesben magára hagyták a magyar szponzorok... )
Népszabadság, 1999.09.23. Miklós Gábor

x

Prokopp Dóra forgatta a Hyppolit werkfilmjét
Vasárnapi Blikk, 1999.09.26.

x

Jancsó ismét sikert aratott (Egerben...)
Heves megyei Hírlap, 1999.09.22. (Szuromi)

x

A vallási tolerancia a filmszemle témája (Budapest, 1999.10.01-10.15. nemzetközi ökumenikus filmszemle a Fórum Film Alapítvány rendezésében)

Metro újság, 1999. 09.27. (MTI)

x

Fassbinder és Filmemlékezet
(válogatás a Cirko-Gejzír Filmszínházban Fassbinder-filmekből)
Magyar Hírlap, 1999.09.20.

x

ÉS-filmklub
Élet és Irodalom, 1999/37.sz.

x

Sorozat készül az Európa Expresszből
Blikk, 1999.09.20.

x

Kornis Mihály drámaírói életművéért, Egressy Zoltán Portugál című nagysikerű darabjáért megkapta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Színházi Társaság által megítélt kitüntetést, a Szép Ernő-díjat...
Napi Magyarország, 1999.09.21. I.T.

x

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap