Borongó Péter Multiplexek

Beszámoló Kelet-Közép-Európa mozisainak második budapesti konferenciájáról

Csak az art-mozik élik túl?
Multiplexek Magyarországon
Európa: a multiplexek újjáélesztik a mozikultúrát

Magyarország, a régió és a kontinens mozi-parkjának helyzetéről hangzottak el hozzászólások novemberben Kelet-Közép-Európa mozisainak második budapesti konferenciáján. Az első napon a házigazdák a hazai helyzettel ismertették meg a résztvevőket, a másodikon pedig az Mozisok Nemzetközi Szövetségének képviselői tartottak előadásokat az európai folyamatokról.

Csak az art-mozik élik túl?

A rendezvényt szervező szakmai szervezet, a Mozisok Országos Szövetségének elnöke, Petróczi Sándor köszöntőjében arról szólt, hogy az ország kétszáz "vászna" tartozik hozzájuk. (A tanácskozás résztvevői a nemzetközi szakterminológia használatát kísérelték meg követni: vásznakról és nem termekről beszéltek. Hangoztatták, hogy a multiplex név az elfogadott szakmai álláspont szerint csak legalább nyolc vászontól használható – így az alább következő táblázatunkban látható teremszámok alapján az ennél kisebbek csak soktermes mozinak minősülnek. Ahogyan a legnagyobb magyar multiplex, a Ster Century West End esetében a megaplex sem használható, mert ez az elnevezés csak a legalább tizenhat termes komplexumokat illeti meg.)

– Ellenfeleinket is bevettük a csapatba – mondta Petróczi arra utalva, hogy valamennyi multiplex tagja a szövetségnek. De szándékaik szerint így többet tudnak tenni azért, hogy csökkentsék a kis mozik üzemeltetőinek kiszolgáltatott helyzetét. Azt persze nem várhatják el, hogy a multiplexek támogassák mozijaikat, de legalább a kópiaellátásban és a határidők betartásában szeretnének megállapodásokat kötni. A konferencián résztvevő hagyományos mozisok ugyanis legfőbb problémájuknak azt tartják, hogy a multiplexek megjelenése óta kétszer olyan hosszú időbe telik, mire hozzájuthatnak egy-egy sikerfilm kópiájához, és addigra már erősen megcsappan az érdeklődés irántuk.

A mozisokat is érintő fejleményekről számolt be a filmtörvény tervezetét ismertető előadásában Hegedűs László, a Magyar Mozgókép Közalapítvány titkára. Úgy fogalmazott: példátlan szakmai összhang alakult ki a legfrissebb törvénytervezettel kapcsolatban. A kormányzat a filmterjesztést érintő általános forgalmi adó és kulturális járulék eltörlését tervezi, helyettük bevezetné a mozijegyadót. Minden eladott jegy árának tizenöt százaléka egy központi finanszírozási alapba folyna be, amelyből negyven százalékot filmgyártásra fordítanának, a maradékon pedig a forgalmazók és a mozik osztoznának.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának főtanácsosa, Reichenberger János a filmterjesztés adatainak tükrében beszélt a magyar mozihálózat átalakulásáról. Egy grafikonon szemléltette a mozitermek számának változását 1902 óta: a magyar mozizás fénykorában, az ötvenes évek végén több, mint négyezer-ötszáz helyen tartottak vetítéseket (évente százhatvanmilliószor moziztunk), míg a kilencvenes évektől öt-hatszáz között mozog a termek száma és évente tizenhárom-tizenötmillió néző szórakozott a vetítéseken.

Tavaly az ország tíz legforgalmasabb mozija, azaz a multiplexek hozták az 5,3 milliárdos mozis piac teljes bevételének több, mint a felét. Az országos bevétel csaknem ötven százalékát a nézők harmincnégy százaléka, valamivel több, mint ötmillió néző a multiplexekben hagyta ott. A különbség oka természetesen az, hogy a multiplexekben csaknem ötszáz forint volt tavaly egy jegy átlagos ára, míg országosan ez csupán 364 forint volt.

A jelenlegi több, mint hatszáz mozink között idén tizenháromra nőtt a multiplexek száma. Száztizenhat teremben több, mint huszonnégyezer néző fér el egyszerre. A tervek szerint jövőre újabb négy fővárosi és három vidéki multiplex épül majd, így százhetvenre nő a termeik száma és több, mint harmincötezer nézőt képesek majd befogadni. Ezek az adatok már Kálmán Andrásnak, az InterCom ügyvezető igazgatójának egyik táblázatából voltak kiolvashatóak.

Multiplexek Magyarországon

Mozik száma

A multiplex neve

Tulajdonos, üzemeltető

A termek száma

Férőhelyek

 

Budapesten

 

 

 

1

Corvin Filmpalota

BudapestFilm

6

1497

2

Hollywood Multiplex Duna Plaza

Village-InterCom

11

2378

3

Hollywood Multiplex Lurdy Ház

Village-InterCom

10

2008

4

Cineplex Odeon

Cineplex Odeon

6

1349

5

Cineplex City

Israel Theaters

7

1366

6

Ster Century Campona

Ster Century Campona

11

2469

7

Ster Century Campona

Ster Century Campona

14

3132

 

 

Összesen

65

14199

 

Vidéken

 

 

 

8

Cinema City (Sopron)

Israel Theaters

7

1381

9

Cinema City (Győr)

Israel Theaters

10

1913

10

Cinema City (Debrecen)

Israel Theaters

9

1723

11

Cinema City (Székesfehérvár)

Israel Theaters

10

1850

12

Cinema City (Pécs)

Israel Theaters

10

2049

13

Hollywood Multiplex (Kecskemét)

Village-InterCom

5

1138

 

 

Összesen

51

10054

 

 

Mindösszesen

116

24253

 

Budapesten

 

 

 

14

Mamut

BudapestFilm

8

1300

15

MOM Park

Cinemax

10

2400

16

Hollywood Multiplex Óbuda

Village-InterCom

7

1600

17

Cineplex Odeon East End

Cineplex Odeon

7

1600

 

vidéken tervezett

 

 

 

18

Cinema City (Miskolc)

Israel Theaters

8

1700

19

Cinema City (Szeged)

Israel Theaters

8

1300

20

Hollywood Multiplex (Nyiregyháza)

Village-InterCom

7

1500

 

 

Mindösszesen

170

35653

Kálmán András előadásában olyan számításokat ismertetett, amelyek szerint tőlünk nyugatra harmadannyi néző elegendő a multiplex-beruházások megtérüléséhez, mint Magyarországon. – Természetes folyamat, hogy a mozis piac régi szereplői veszélybe kerülnek a piaci verseny következtében – hangoztatta Kálmán. Sőt, a változások kísérőjelensége az is, hogy az újonnan épülő mozik sem a csődbe jutó hagyományos mozik, hanem inkább a gyorsétterem-láncok környékén keresik munkatársaikat. A legnagyobb forgalmazó cég vezetője szerint a jelenlegi szabályok módot adnak arra, hogy a multiplexek üzemeltetői ugyanúgy kivigyék az országból profitjukat, mint a más iparágakban befektető multinacionális cégek. – Ez meglehet, irigységet szít – fogalmazott Kálmán –, de a bevételek egy részének a visszatartásához meg kell változtatni a szabályozást.

Kálmán András szerint a moziüzemeltetőknek arra is számítaniuk kell, hogy már nem elég, hogy a filmet reklámozza forgalmazó, a mozit is reklámozni kell, mert mindenütt ugyanazok a filmek mennek. A konkurenciaharc kiéleződéséről szólva ismertette azt az adatot, hogy Nyugaton átlagosan húszezer ember "tart el" egy mozivásznat. A kétmilliós fővárosban jövőre a még épülő multiplexek termeivel a mozivásznak száma meghaladja a százat.

Az InterCom ügyvezetője lényegében egyetértett az előtte szóló Port Ferenccel, a Budapest Film elnök-vezérigazgatójával, aki szerint a multinacionális tőke irányítja nálunk a mozipiaci változásokat, a multiplex-beruházásokban ugyanis nem mozibefektetők döntenek, hanem a bevásárlóközpontok építői. A mozis szakma hagyományos képviselőinek nem marad más választása, mint alkalmazkodni ezekhez a folyamatokhoz. Port szerint ellentmondásos a folyamat azért is, mert az elavult, lepusztul mozik helyett a piaci verseny a hagyományos mozik üzemeltetőit is arra kényszeríti, hogy költeniük kell a világszínvonalú technikai beruházásokra. A Budapest Film vezetője szerint a tönkrement hagyományos mozik nem éledhetnek újjá. Tartós túlélésre csak azok a filmszínházak számíthatnak, amelyek a multiplexekhez hasonló technikát használnak, és ahol a hasonló kényelem mellett a nézők különleges érdeklődésüket, igényeiket is kielégíthetik. Ilyenek a fővárosban tíz éve létező budapesti art-mozik hálózata. A törzsközönségük magja a középiskolák, az egyetemek és a főiskolák hallgatói közül folyamatosan újratermelődik, és ők évente hét-nyolcszázezer jegyet megvesznek azért, hogy láthassák azt évi ötven-hatvan filmet, amelyeket éppen az ő igényeik miatt hoznak be. A Budapesten eladott jegyek csaknem tizenöt százalékát art-moziba adják el, és a felmérések szerint alig van átjárás a multiplexek és a hálózat mozijai között. A Budapest Film is sikertelen kísérleteket tett arra, hogy a Művészben sikerrel vetített filmjeit a Corvinban is vetítse, ott azokra nem volt érdeklődés.

A hazai szakemberek előadásaiból arra lehetett következtetni, hogy a magyar mozis piac hamarosan túltelítődik. A Budapest Film és az InterCom vezetőjének előadásából az tűnt ki, hogy a hagyományos mozik üzemeltetőihez hasonlóan tartanak a nemrégiben a magyar piacra belépő multinacionális társaságoktól. Különösen azért tűnik indokoltnak az aggodalmuk, mint ahogy az Reichenberger János adatsoraiból kitűnt, mert a multiplexek sorozatos nyitása óta lényegében nem növekedett a nézők száma. 1991 óta tizenhárom-tizenötmillió jegyet adnak el összességében a magyar mozikban. Így a jegybevételeknek az elmúlt években történő dinamikus növekedése szinte kizárólag a helyárak emelkedésének a következménye, de az mozibajárás gyakorisága lényegében nyolc éve nem változott.

A mozik számának alakulásában méginkább megfigyelhető a piac átalakulása: ebben az évtizedben hatszázról kétszázra csökkent a falusi vetítőhelyek száma, a városokban pedig ugyanebben az időszakban valamivel négyszáz alatt mozgott a számuk. A multiplexek száztizenhat új termében huszonötezerrel nőtt a férőhelyek száma, de valamennyi magyar mozi befogadóképessége ezalatt alig mozdult el a százhúszezerről. Leegyszerűsítve: minden egyes új szék valamelyik multiplexben valahol egy hagyományos mozibeli férőhely megszűnésével járt együtt.

Európa: a multiplexek újjáélesztik a mozikultúrát

Joachim Ph. Wolf, a Mozisok Nemzetközi Szövetségének elnöke az európai mozipark fejlődését elemezve azt a következtetést vonta le, hogy napjainkban a közepes nagyságú moziüzemeltető vállalatok piaci részesedése jelentősen csökken, a piacot egy kis számú nemzetközi vállalat, befektetői csoport, valamint nagyon sok független és kis mozitulajdonos versenye jellemzi majd. Ez utóbbiak a multi- és a megaplexek vonzáskörén kívül eső kisebb városok és falvak mozi-tulajdonosaiból kerül ki, valamint a vonzáskörzeten belül a szakosodott mozikból. Az elnök lehetőséget lát arra, hogy Közép-Kelet-Európa országaiban a nemzetközi és a hazai vállalkozások vegyes-vállalatokat hozzanak létre.

A kontinensen a nagy szórakoztató moziközpontok kibővítése lassan megáll, mert néhány országban – Belgium, Németország –, a mozipiac teljesen telített. Az Európai Mozi Évkönyv adatai szerint 1999. január 1-jén négyszázegy multiplex működött a kontinensen. Ez összesen 4230 vetítővásznat jelentett, ami az összes vászon tizenöt százaléka. Európában huszonegy úgynevezett megaplexet tartanak számon, ezek között a legnagyobb mozikomplexum a madridi Kinepolis, amelyben huszonöt teremben több, mint kilencezren néző fér el. Spanyolország jelenleg a moziberuházások legdinamikusabban fejlődő terepe, a nemrégiben épült nyolc megaplex 162 terme közül hatvanhét található itt.

Wolf szerint azért alacsony – átlagosan évente két alkalom – Európában a mozibajárás gyakorisága, mert alacsony a vásznak sűrűsége. Az Amerikai Egyesült Államokban egy emberre sokkal több mozi jut, így ott évente több, mint öt mozizás jut egy amerikaira. Azt várták Európában is a multiplexek megjelenésétől, hogy az egy mozira jutó népesség száma jelentősen csökkenni fog, de a számok azóta ezeket a várakozásokat nem igazolták. Csak Írországban és Spanyolországban volt jelentősebb a terjeszkedés, igaz a mozik számának drasztikus fogyása is elmaradt, annak ellenére, hogy a multiplexek húsz-harminc kilométeres körzetükből elűzték a hagyományos mozikat.

Gay Morlion, a Mozisok Nemzetközi szövetségének titkára kifejtette, hogy a multiplexek megjelenésére újjáéledt a mozikultúra Európában is. Egy angol kutatás eredményei szerint a multiplexek látogatói a környező hagyományos mozikból eltérített nézők. Az új létesítmények hatása azonban a tapasztalatok szerint egy évig tart. Ezalatt a hagyományosak nagy veszteségeket szenvednek, de a kezdeti sokk után mindkét mozitípusban forgalomnövekedés mutatkozott. Ezzel ellentétesek a hollandiai történések, ahol a "kezdeti sokk" után a hagyományos mozik többé nem álltak talpra.

Az európai mozi-piac alakulásáról adatok olvashatók még a www.mediasalles.it címen.

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap