Fejes Katalin A film noir árnyékában


69 KByte

Nosztalgikus témával foglalkozik az 1997-ben Bécsben megjelent Schatten (Árnyékok) című tanulmánykötet, melyben a szerkesztők a film noir kialakulásával és az európai emigrációnak abban betöltött szerepével foglalkoznak. Christian Cargnelli és Michael Omasta osztrák szerzőpáros már több írásában is figyelmet szentelt a filmes emigráció szakmai tevékenységének. Mostani kötetükben a film noir műfajának szerepét, filmtörténeti jelentőségét és a hozzá kapcsolódó alkotók úttörőmunkáját elemzik. A szerkesztők úgy vélik, maga a műfaj nem ért véget a negyvenes és ötvenes évekbeli virágzásával, hanem korunkban új formákba öntve újjáéledt. Ezt bizonyítva említik meg Oliver Stone (JFK), David Lynch (Twin Peaks) vagy Quentin Tarantino (Ponyvaregény) nevét, akik a mai kor emberének igényéhez igazították a ma már klasszikusnak számító műfajt.
A kötet első fejezete elméleti írásokat tartalmaz, melyek a film noir kialakulásával és más műfajokkal való kapcsolatával foglalkoznak, olvashatunk a német expresszionista film és az amerikai film noir párhuzamáról, a francia bűnügyi film és az amerikai krimi vetélkedéséről. A tanulmányok ismert esztéták, filmkészítők véleményét idézve elemzik a film noir kulcsszerepét az egyetemes filmtörténetben. Lotte Eisner, James Naremore, Billy Wilder, Werner Herzog - csak néhány név a hivatkozottak közül - gondolatait szemléletes példákkal illusztrálják a szerkesztők, s a filmművészet meghatározó alkotásait idézik.
Az amerikai film noir kezdetét John Huston 1941-ben készült Máltai sólyom című filmje jelentette, ez lett az alapja, a későbbi "fekete film" stílusban készített filmeknek. Film noirnak nevezi a filmtörténet azokat az alkotásokat, melyek a nézőt egy sötét, korrupciókkal teli világba vezetik, és olyan hősökkel ismertetik meg, akik cinikusan, illúzióktól mentesen szemlélik a körülöttük zajló eseményeket. Fojtogató hangulat, erkölcsi züllöttség, perifériára sodródott életek jelennek meg a vásznon. A film noir egyik tipikus szereplője a magányosan élő, magának való detektív, aki leleplezi a látszólagos jólét kulisszái mögött található korrupciót és egoizmust. A "fekete film" kedvelt filmes eszközei a húszas évek stílusában gyökereznek, a weimari köztársaság időszakára nyúlnak vissza. Speciális fényjátékkal érzékeltetett sötét, nyirkos utcák adják a helyszínt, ahol az emberek megmutatják igazi arcukat, míg nappal csupán a magukra vett "maszkjaikat" lehet látni. A film noir sztereotípiái hamar elterjedtek, és John Huston mellett olyan rendezők jegyezték e stílust, mint Josef von Sternberg, Robert Siodmak, Fritz Lang, Michael Curtiz, Nicholas Ray és a névsort még hosszan lehetne folytatni.

A kötet nemcsak a film noir elemzésével, bemutatásával foglalkozik, hanem azokkal az európai emigránsokkal is, akik valamilyen szerepet játszottak ebben a műfajban. Erre utal a könyv alcíme is: Exil. Europanische Emigranten im Film noir (Számkivetés. Európai emigránsok a film noirban). Olyan színészeket említ a könyv, mint Peter Lorre, Hugo Hass, Paul Heinreid, akik a harmincas évek közepén, a náci hatalomra jutást követően vándoroltak ki az Egyesült Államokba. A kényszerű emigráció egyfajta tiltakozást jelentett, s ez visszhangzik az 1943-46 között forgatott filmekben: Voice in the wind (Arthur Ripley, 1944), Casablanca (Michael Curtiz, 1942), A hetedik kereszt (Fred Zinnemann, 1944), Back ground to danger (Raoul Walsh, 1943). A filmek részben a politikához, részben a film noir műfajához kapcsolódtak. Hogyan jelennek meg a műfaj jellegzetes motívumai? Hogyan áll a film a politika szolgálatába? Milyen szerepet játszik az európai emigráció ezekben az alkotásokban? Ezekre és hasonló kérdésekre igyekszik választ adni a Notizen zum Film noir gegen die Nazis (Jegyzetek a náci-ellenes film noirhoz) című fejezet.

A tanulmánykötet következő része már konkrét alkotókkal foglalkozik, pontosabban azokkal az operatőrökkel, akik a fent említett okok miatt hagyták el hazájukat (John Alton, Max Greene, Franz Planner). A fejezet elején néhány mondatban életrajzi és filmográfiai áttekintés olvasható az adott művészről, s ezt egy-egy filmjének elemzése követi, amely meghatározó szerepet játszott a film noir történetében. Lényegre törő, világos kritikai elemzéseket olvashatunk, mind filmesztétikailag, mind filmtörténetileg fontos megállapításokat.
A kötet harmadik, és egyben utolsó nagy szakasza rendezői szemszögből világítja meg a filmeket: Michael Curtiz, William Dieterle, Fritz Lang, Max Ophüls, Otto Preminger és még sok más alkotó filmje kerül elemzésre. A fejezet felépítése az előzőhöz hasonló, itt is sor kerül a film tartalmi és kritikai bemutatására.

Alapos és átfogó tanulmánykötet a Schatten, szemléletes példákkal idézi fel a negyvenes és ötvenes évek egyik kedvelt és meghatározó műfaját. A másik jelentősége, hogy ezt a témát jól ötvözi egy másik döntő fontosságú kérdéssel: az emigrációnak a filmben betöltött szerepével. Számos magyar származású alkotóról is olvashatunk, akik még pályájuk elején voltak kénytelenek elhagyni hazájukat és később az Egyesült Államokban szereztek hírnevet: többek között Benedek Lászlóról, Tóth Endréről, Máté Rudolfról.
(Schatten. Exil. Europanische Emigranten im Film noir. Szerk.: Christian Cargnelli, Michael Omasta, Bécs, 1997. PVS Verleger. 334.p.ill.)

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap