A legnagyszerűbb történetet sosem mondják el

A Közép-Európai Kulturális Fesztivál elé

Peter Tscherkassky

A filmet a huszadik század legfontosabb művészeti ágaként emlegetik, a modernitás édes gyermekét látják benne. A film története mindezek ellenére egy érdekes paradoxont hordoz magában: az a filmtípus, amely leginkább kifejezi a filmben, mint médiumban rejlő művészeti modernitást, kulturális értelemben marginalizálódott. Egyedülálló helyzet a művészetben. Az avantgard illetve kísérleti filmről van szó, arról a filmtípusról, amely a legtisztább módon mutatja fel a filmben, mint művészeti eszközben létező lehetőségeket.

A keleti blokk művészetére a politikai elnyomás hasonló hatást gyakorolt, mint a Nyugat független filmezésére a kommersz film hegemóniája. Még akkor is igaz ez a megállapítás, ha figyelembe vesszük az egyes keleti országok művészetében fellelhető alapvető különbségeket. Az "underground film" kifejezés (amit eredetileg a New American Cinema egyes filmjeire alkalmaztak) sajátos jelentést kapott, hiszen (természetesen szembenézve a politikai , gazdasági és társadalmi egyoldalúsággal)a filmművészet a keleti blokkban nem volt gazdaságilag kiszolgáltatott.

A hetvenes években megjelent a video. A leegyszerűsödött technika könnyebbé tette a gyártást és a terjesztést, így a filmkészítés személyesebbé vált. A korabeli várakozásokkal ellentétben a médiaművészet elismerése és társadalmi elfogadottsága nem vált széles körűvé.

A viszonylagos elszigeteltség kedvező mellékhatásként a művészi kifejezés kivételes sokszínűségét hozta magával. A térség minden egyes országa saját markáns tradíciót alakított ki. Közép-Európa kulturális öröksége csodálatos sokszínűséget mutat.

Kilenc ország mutatkozik be a fesztiválon - Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Szlovénia és Szlovákia. Minden ország két programmal érkezett, egy történeti áttekintéssel és a jelen helyzetet reprezentáló válogatással. A filmek különböző terjedelműek, néhány másodpercnyi hosszúságútól - haiku filmalakban - egészestésig terjed a skála. Reméljük, a 18 programmal sikerül elérnünk, hogy a médiaművészetet a huszadik századi kifejezésmódokban a legfontosabbak között tartsák számon ezentúl.

 

hírek hírek filmek filmek arcok arcok gondolatok gondolatok szemle szemle Örökmozgó Örökmozgó képtár képtár fórum fórum mozgóképtár linkek repertórium levelek FILMKULTÚRA '96-'98 tartalom címlap